Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Amerikan Ulus Mitlerinin Sorgulanması Olarak Gazap Üzümleri

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2, 325 - 352, 25.11.2021
https://doi.org/10.24955/ilef.900718

Öz

Bu makalenin amacı, bir roman uyarlaması olan ve Büyük Bunalım dönemine odaklanan Gazap Üzümleri (John Ford, 1940) filminin gösterenlerini, Amerika Birleşik Devletleri’nin temel ulus mitleri açısından incelemek, filmin bu ulus mitleriyle tarihsel gerçeklik arasındaki çelişkilere odaklanan eleştirel söylemini açığa çıkarmaktır. Bu nedenle film çözümlenirken Amerika Birleşik Devletleri’nin uluslaşma sürecinin kurucu mitlerini oluşturan temel kültürel metinlerin ve filmde yansıtılan dönemin toplumsal koşullarını içeren tarihsel verilerin filmin teması, konusu ve olay örgüsü açısından karşılaştırılması yöntemi kullanılmıştır. Filmin hikayesini oluşturan olayların ulusal mitlerdeki karşılığı bulunmuş, mitlerde yer alan içerikler incelenmiş, filmdeki olayların içerikleri ve ulusal mitlerin içerikleri arasındaki farklara odaklanılmış ve bu farklar mitlerin içerikleri açısından yorumlanmıştır Farkları en uygun biçimde yorumlayabilmek için Karl Marx’ın ekonomi politik eleştiri kuramındaki fikirlerinden, Max Horkheimer’ın eleştirel kuramından, Theodor Adorno’nun kültür endüstrisi kuramından, kültür tarihçilerinin çalışmalarından ve film araştırmalarından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda filmin, ulusal mitleri krizin etkilerinden biri olan toplumsal çözülmeyi engellemek ve kolektif hafızadaki bütünleşme duygusunu yeniden kurmak için kullanmadığı görülmüştür. Bunun yerine filmdeki olay örgüsü, olay örgüsündeki çatışmalar, karakterlerin mücadele ettiği toplumsal koşullar Amerika Birleşik Devletleri’nin uluslaşma sürecindeki kurucu mitlerinde vadedilenlere aykırı bir biçimde kurulmuştur. Bu yönüyle filmin belirtilen yıllarda Hollywood içinde istisnai bir eleştirel yapıya sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Filmde Büyük Bunalım döneminde tipik bir Amerikan çiftçi ailesinin, ulus mitlerinde vadedilen refaha, başarıya, sınıf atlamaya, kendi kendine yetmeye, toplumla bütünleşmeye ulaşamadığı mesajı eleştirel bir biçimde verilmektedir.

Kaynakça

 • Abisel, Nilgün. Tarih Yok. Popüler Sinemada Türler. İstanbul: Alan Yayıncılık.
 • Adorno, Theodor W. 2013. Kültür Endüstrisi ve Kültür Yönetimi. Çeviren Nihat Ülner, Mustafa Tüzel ve Elçin Gen. İstanbul: İletişim Yay.
 • Anderson, Benedict. 1995. Hayali Cemaatler Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması. Çeviren İskender Savaşır. İstanbul: Metis.
 • Arendt, Hannah. 2017. Devrim Üzerine. Çeviren Onur Eylül Kara. İstanbul: İletişim.
 • Barthes, Roland. 2013. Dilin Çalışma Sesi. Çeviren Ayşe Ece, Necmettin Kamil Sevil ve Elif Gökteke. İstanbul: Yapı Kredi Yay.
 • Campbell, Joseph ve Bill Moyer. 2013. Mitolojinin Gücü. Çeviren Zeynep Yaman. İstanbul: MediaCat Yay.
 • Cassirer, Ernest. 2005. Devlet Efsanesi. Çeviren Necla Arat. İstanbul: Say Yay.
 • Crevecoeur, Hector John. 2003. “Letters From an American Farmer”. gutenberg.org.http://www.gutenberg.org/cache/epub/4666/pg4666-images.html.
 • Dieckhoff, Alain ve Jaffrelot Christophe. 2010. Milliyetçiliği Yeniden Düşünmek. Çeviren Devrim Çetinkasap. İstanbul: İletişim.
 • Eliade, Mircea. 2001. Mitlerin Özellikleri. Çeviren Sema Rifat. İstanbul: Om Yay.
 • Emerson, Waldo Ralph. 2016. Yaşamın İdaresi. Çeviren Aytek Sever. İstanbul: Doğu Batı Yay.
 • Library of Congress. 1940. “FSA Migratory Labor Camp”. https://www.loc.gov/collections/fsa-owi-black-and-white-negatives/articles-and-essays/documenting-america/fsa- migratory-labor-camp/ . Erişim tarihi 26 Ağustos 2020.
 • Galbraith, J.K. Tarih yok. Kuşku Çağı. Çeviren Reşit Aşçıoğlu. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Hansen, Per H. ve Anne Magnussen. 2018. “Making Sense of Business and Community in Hollywood Films, 1928–2016.” Business History Review 92 (2): 307-337. DOI: https://doi.org/10.1017/S000768051800003X
 • Hobsbawm, Eric J. 1995. Milletler ve Milliyetçilik Program, Mit, Gerçeklik. Çeviren Osman Akınhay. İstanbul: Ayrıntı Yay.
 • Hofstadter, Richard. 1956. “The Myth Of The Happy Yeoman”. American Heritage 7 (3). https://www.americanheritage.com/myth-happy-yeoman.
 • Horkheimer, Max. 2005. Geleneksel ve Eleştirel Kuram. Çeviren Mustafa Tüzel. İstanbul: YKY.
 • Kolker, Robert. 2011. Film, Biçim, Kültür. Çeviren Fırat Ertınaz, Ali Güney ve Zeynep Özen. Ankara: De Ki Yay.
 • Levinson, Julie. 2015. The American Succes Myth on Film. New York: Palgrave Macmillan.
 • Marx, Karl. 2003. Felsefe Yazıları. Çeviren Ahmet Fethi. İstanbul: Hill.
 • Marx, Karl. 2008. Grundrisse: Ekonomi Politiğin Eleştirisi İçin Ön Çalışma. Çeviren Sevan Nişanyan. İstanbul: İletişim.
 • Melting Pot America. 2006. BBC NEWS. http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4931534.stm.
 • Parini, Jay. 2010. Promised Land: Thirteen Books That Changed America. New York: Anchor Books.
 • Paul, Heike. 2014. The Myths That Made America an Introduction to American Studies Volume I. Bielefeld: Transcript.
 • Prasad, Pushkala. 1997. “The Protestant Ethic and the Myths of the Frontier: Cultural Imprints, Organizational Structuring, and Workplace Diversity.” Managing the Organizational Melting Pot: Dilemmas of Workplace Diversity içinde, editörler Pushkala Prasad, Albert Mills, Michael Elmes ve Anshuman Prasad, 129-148. California: Sage Publication, 1997.
 • Renck, Ashley Wood. 2002. “The Agrarian Myth; How Has it Affected Agricultural Policy?”. Western Agricultural Economics Association Annual Meeting. California: Western Agricultural Economics Association. https://core.ac.uk/download/pdf/7037512.pdf.
 • Roffman, Peter ve Jim, Purdy. 2010. “The Depression Human Toll.” Hollywood’s America Twentieth Century America Through Films içinde, editörler Steven Mintz ve Randy Roberts, 82-91. West Sussex: Wiley-Blackwell.
 • Sacvan, Bercovitch. 2013. The Rites of Assent: Transformations in the Symbolic Construction of America. New York: Routledge.
 • Samuel, Lawrence R. 2012. The American Dream: A Cultural History. New York: Syracuse University Press.
 • Scognamillo, Giovanni. 1994. Amerikan Sineması. İstanbul: Ağaç yay.
 • Singer, Irving. 2008. Cinematic Mythmaking. Cambridge: The MIT Press.
 • Sloterdijk, Peter. 2008. Kapitalist Dünyanın İç Evreninde. Çeviren İlknur Aka. İstanbul: Kırmızı Yay.
 • Stokes, Melvyn. 2013. American History through Hollywood Film From the Revolution to the 1960s. U.K, London: Bloomsbury.
 • Strauss, Claude Levi. 2013. Mit ve Anlam. Çeviren Gökhan Yavuz Demir. İstnabul: İthaki.
 • Swensen, James R. 2015. Picturing Migrants: The Grapes of Wrath and New Deal Documentaring Photography. Canada: University of Oklahoma Press .
 • Truslow Adams, James. 2013. The Epic of America. Boston: Little, Brown and Company.
 • Tudor, Henry. 1972. Political Myth. London: Pall Mall Press Macmillan Education.
 • Turner, Frederic Jackson. 2020. “The Frontier In American History.” American Studies at The University Virginia. http://xroads.virginia.edu/~Hyper/TURNER/home.html
 • Wall, Wendy L. 2008. Inventing the “American Way”:The Politics of Consensus from the New Deal to the Civil Rights Movement. New York: Oxford University Press.
 • Weber, Max. 2013. Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu. Çeviren Gökhan Rızaoğlu. İstanbul: Oda.
 • Whitfield, J. Stephen. 2004. “The American Century of Henry R. Luce”. Revue LISA/LISA e-journal [Online], Media, culture, history, World War II, Online The American Century of Henry R. Luce . http://journals.openedition.org/lisa/917 .
 • Whitfield, Stephen J. 2008. “Projecting Politics: The Grapes of Wrath.” Open Edition Journals. https://journals.openedition.org/lisa/813.
 • Vikikaynak. 2020. “Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi.” https://tr.wikisource.org/wiki/Amerikan_Ba%C4%9F%C4%B1ms%C4%B1zl%C4%B1k_Bildirgesi. Erişim tarihi 12 Eylül 2020.
 • Zangwill, Israel. 2007. The Melting Pot. The Project Gutenberg EBook of The Melting-Pot.https://www.gutenberg.org/files/23893/23893-h/23893-h.htm.
 • Zitzelsberger, Florian. 2019. “The American Film Musical and the Place(less)ness of Entertainment: Cabaret’s International Sensation. Humanities 8 (2): 99. DOI: 10.3390/h8020099.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özge Nilay ERBALABAN GÜRBÜZ (Sorumlu Yazar)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
0000-0003-4199-3507
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Kasım 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ilef900718, journal = {Ankara Üniversitesi İlef Dergisi}, issn = {2148-7219}, eissn = {2458-9209}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {8}, pages = {325 - 352}, doi = {10.24955/ilef.900718}, title = {Amerikan Ulus Mitlerinin Sorgulanması Olarak Gazap Üzümleri}, key = {cite}, author = {Erbalaban Gürbüz, Özge Nilay} }
APA Erbalaban Gürbüz, Ö. N. (2021). Amerikan Ulus Mitlerinin Sorgulanması Olarak Gazap Üzümleri . Ankara Üniversitesi İlef Dergisi , 8 (2) , 325-352 . DOI: 10.24955/ilef.900718
MLA Erbalaban Gürbüz, Ö. N. "Amerikan Ulus Mitlerinin Sorgulanması Olarak Gazap Üzümleri" . Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 8 (2021 ): 325-352 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilef/issue/65903/900718>
Chicago Erbalaban Gürbüz, Ö. N. "Amerikan Ulus Mitlerinin Sorgulanması Olarak Gazap Üzümleri". Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 8 (2021 ): 325-352
RIS TY - JOUR T1 - Amerikan Ulus Mitlerinin Sorgulanması Olarak Gazap Üzümleri AU - Özge Nilay Erbalaban Gürbüz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.24955/ilef.900718 DO - 10.24955/ilef.900718 T2 - Ankara Üniversitesi İlef Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 325 EP - 352 VL - 8 IS - 2 SN - 2148-7219-2458-9209 M3 - doi: 10.24955/ilef.900718 UR - https://doi.org/10.24955/ilef.900718 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi İlef Dergisi Amerikan Ulus Mitlerinin Sorgulanması Olarak Gazap Üzümleri %A Özge Nilay Erbalaban Gürbüz %T Amerikan Ulus Mitlerinin Sorgulanması Olarak Gazap Üzümleri %D 2021 %J Ankara Üniversitesi İlef Dergisi %P 2148-7219-2458-9209 %V 8 %N 2 %R doi: 10.24955/ilef.900718 %U 10.24955/ilef.900718
ISNAD Erbalaban Gürbüz, Özge Nilay . "Amerikan Ulus Mitlerinin Sorgulanması Olarak Gazap Üzümleri". Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 8 / 2 (Kasım 2021): 325-352 . https://doi.org/10.24955/ilef.900718
AMA Erbalaban Gürbüz Ö. N. Amerikan Ulus Mitlerinin Sorgulanması Olarak Gazap Üzümleri. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi. 2021; 8(2): 325-352.
Vancouver Erbalaban Gürbüz Ö. N. Amerikan Ulus Mitlerinin Sorgulanması Olarak Gazap Üzümleri. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi. 2021; 8(2): 325-352.
IEEE Ö. N. Erbalaban Gürbüz , "Amerikan Ulus Mitlerinin Sorgulanması Olarak Gazap Üzümleri", Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, c. 8, sayı. 2, ss. 325-352, Kas. 2021, doi:10.24955/ilef.900718