Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Evaluation of Adolescents’ Ethical Perceptions on Native Advertising in Turkey

Yıl 2021, Cilt , Sayı 2021 Özel Sayı: 2. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, Süreklilikler ve Kesintiler: Kültürler, Pazarlar ve Siyaset, 179 - 206, 29.12.2021
https://doi.org/10.24955/ilef.1038659

Öz

Various types of advertisements are emerging with the widespread use of digital media in which rapid developments are witnessed. Therefore, required regulations that need to be made cannot keep up with the speed of the sector. Native advertisements prepared in accordance with the natural content and design of the medium in which they are published constitute an example of the mentioned situation. Since the regulations regarding native advertising have not reached a sufficient level yet, ethical discussions about this type of advertising draw attention. Ethical perceptions in adulthood are formed in adolescence. The aim of this exploratory study is to analyze adolescents’ ethical perceptions on native advertising in Turkey (n = 200) according to gender. Survey method is applied by utilising Reidenbach and Robin’s Multidimensional Ethics Scale with a fictional native advertising. Research results reveal that adolescents do not accept non-labeled native advertising as an ethical problem. Moreover, girls are found to be more sensitive than boys in the moral equity dimension of ethical perception.

Kaynakça

 • Aktuğlu, Işıl Karpat. 2006. “Tüketicinin Bilgilendirilmesi Sürecinde Reklam Etiği.” Küresel İletişim Dergisi 2: 1-20.
 • Alshurideh, Muhammed Turki, Barween Hikmat Al Kurdi, Alharth Abu Hussien ve Hibah Alshaar. 2017. “Determining the Main Factors Affecting Consumers’ Acceptance of Ethical Advertising: A Review of the Jordanian Market.” Journal of Marketing Communications 23, no. 5: 513-532. https://doi.org/10.1080/13527266.2017.1322126.
 • Altun, İpek ve Emel Özdora Akşak. 2019. “Sponsorlu İçerik Marka İmajını Kurtarabilir mi: Türkiye'deki Teknoloji ve Telekomünikasyon Endüstrisinden Bir Vaka.” Journal of Communication Theory & Research/Iletisim Kuram ve Arastirma Dergisi 48: 496-511.
 • Altunışık, Remzi, Recai Coşkun, Serkan Bayraktaroğlu ve Engin Yıldırım. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı, 5. Baskı. Adapazarı: Sakarya Kitabevi.
 • Amazeen, Michelle A. ve Ashley R. Muddiman. 2018. "Saving Media or Trading on Trust? The Effects of Native Advertising on Audience Perceptions of Legacy and Online News Publishers." Digital Journalism 6, no. 2: 176-195. https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1293488.
 • Amazeen, Michelle A. ve Bartosz W. Wojdynski. 2019. "Reducing Native Advertising Deception: Revisiting the Antecedents and Consequences of Persuasion Knowledge in Digital News Contexts." Mass Communication and Society 22, no. 2: 222-247. https://doi.org/10.1080/15205436.2018.1530792.
 • Amazeen, Michelle A. 2020a. "Resisting Covert Persuasion in Digital News: Comparing Inoculation and Reactance in the Processing of Native Advertising Disclosures and in Article Engagement Intentions." Journalism & Mass Communication Quarterly: 1077699020952131. https://doi.org/10.1177/1077699020952131.
 • Amazeen, Michelle A. 2020b. "News in an Era of Content Confusion: Effects of News Use Motivations and Context on Native Advertising and Digital News Perceptions." Journalism & Mass Communication Quarterly 97, no. 1: 161-187. https://doi.org/10.1177/1077699019886589.
 • An, Soontae, Gayle Kerr ve Hyun Seung Jin. 2019. "Recognizing Native Ads as Advertising: Attitudinal and Behavioral Consequences." Journal of Consumer Affairs 53, no. 4: 1421-1442. https://doi.org/10.1111/joca.12235.
 • Arslan, Eylem. 2017. "Türki̇ye’de Doğal Reklam: Bi̇r İnternet Reklamcılık Yöntemi̇ Olarak Türki̇ye’de Doğal Reklamın İncelenmesi̇." Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi 7, no. 2: 19-42.
 • Asquith, Kyle ve Emily M. Fraser. 2020. "A Critical Analysis of Attempts to Regulate Native Advertising and Influencer Marketing." International Journal of Communication 14: 5729-5749.
 • Aytar Güngör, Abide. 2011. “Ahlaki (Törel) Gelişim”. Eğitim Psikolojisi içinde, Ed. Ayten Ulusoy, 109-136. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bakır, Uğur. 2013. "Reklamda Cinsellik ve Tüketici: Bireysel Ahlaki Ideolojinin Reklamda Cinselliğin Kullanımına Yönelik Tutumlara Etkisi." Erciyes İletişim Dergisi 3, no. 1: 14-30.
 • Bakshi, Amar C. 2014. "Why and How to Regulate Native Advertising in Online News Publications." U. Balt. J. Media L. & Ethics 4: 4-47.
 • Beltramini, Richard F. 2003. “Advertising Ethics: The Ultimate Oxymoron?.” Journal of Business Ethics 48, no. 3: 215-216. https://doi:10.1023/B:BUSI.0000005847.39154.69.
 • Bernardi, Richard A., Christopher R. Shepherd ve Jillian L. Woodworth. 2002. “Gender Differences in Students Ethical Impressions of Questionable Marketing Practices” International Business & Economics Research Journal (IBER)1, no. 9: 25-34 https://doi.org/10.19030/iber.v1i9.3974.
 • Burnett, Melissa, Nancy Keith ve Charles Pettijohn. 2003. "An Empirical Analysis of Factors Influencing Student Reactions to Ethical Advertising Dilemmas: Educational Experience Work Experience, Ethical Philosophy, and Demographics." Marketing Education Review 13, no. 1: 33-46. https://doi.org/10.1080/10528008.2003.1148880
 • Cardoso, Paulo Ribeiro ve António Cardoso. 2011. “Adolescents' Attitudes Toward Internet Advertising.” Portugese Journal of Marketing 14 no. 27: 20-31.
 • Carrigan, Marylyn ve Isabelle Szmigin. 2000. "Advertising in an Ageing Society." Ageing and Society 20, no. 1: 217-233. https://doi.org/10.1017/S0144686X99007709.
 • Cesur, Zafer, Salih Memiş ve Öznur Gökkaya. 2016. "Sosyal Medya Üzeri̇nde Gösteri̇len Reklamların Ahlak Kavramı Açısından Değerlendi̇ri̇lmesi̇: Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ Üzeri̇ne Bi̇r Araştırma." Journal of International Social Research 9, no. 47: 755-766.
 • Cohan, John Alan. 2001. "Towards a New Paradigm in the Ethics of Women's Advertising." Journal of Business Ethics 33, no. 4: 323-337. https://doi.org/10.1023/A:1011862332426. Çakmak Karapınar, Derya ve Arzu Başak Fi̇dan. 2019. Doğal Reklam Örneği̇nde Di̇ji̇tali̇n Dönüştürdüğü Reklamcılık. 4. International Congress On Social Sciences - İKSAD Bi̇ldi̇ri̇ Ki̇tabı (Ed) Kadir Aydın ve Zhuldyz Sakhi, Institution of Economic Development and Social Researches Publications, Erzurum, September 5-8, 96-111.
 • Çekal, Özde. 2018. “Doğal Reklam Uygulamaları ve Sosyal Ağ Sitelerinde Kullanımı: Onedio Örneğinde Bir İnceleme.” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi. Çetinkaya, Aysel. 2016. "Çevrimiçi Gazetecilikte Yeni Bir Reklam Modeli Olarak Doğal Reklamlar." AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi 7, no. 25: 123-136. https://doi.org/10.5824/1309‐1581.2016.4.007.x.
 • Daems, Kristien, Patrick De Pelsmacker ve Ingrid Moons. 2019. "Advertisers’ Perceptions Regarding the Ethical Appropriateness of New Advertising Formats Aimed at Minors." Journal of Marketing Communications 25, no. 4: 438-456. https://doi.org/10.1080/13527266.2017.1409250
 • Damon, William. 2008. Moral Child: Nurturing Children's Natural Moral Growth. Simon and Schuster. Drumwright, Minette E., ve Patrick E. Murphy. 2009. "The Current State of Advertising Ethics: Industry and Academic Perspectives." Journal of Advertising 38, no. 1: 83-108. https://doi.org/10.2753/JOA0091-3367380106.
 • Elden, Müge, ve Özkan Ulukök. 2006. "Çocuklara Yönelik Reklamlarda Denetim ve Etik." Küresel İletişim Dergisi 2: 1-23.
 • Erdoğan, İrfan. 2006. "Medya ve Etik: Eleştirel Bir Giriş." İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 23: 1-26.
 • Ergeneli, Azize ve Semra Arıkan. 2002. "Gender Differences in Ethical Perceptions of Salespeople: An Empirical Examination in Turkey." Journal of Business Ethics 40, no. 3: 247-260.
 • Ergin, Ertan Eren. 2015. "Sosyal Medyada Reklam Kullanımı Örneği Olarak Yerli Reklamların İncelenmesi." Yayımlanmamış Doktora tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi.
 • Evans, Nathaniel J., Joe Phua, Jay Lim ve Hyoyeun Jun. 2017. "Disclosing Instagram Influencer Advertising: The Effects of Disclosure Language on Advertising Recognition, Attitudes, and Behavioral Intent." Journal of Interactive Advertising 17, no. 2: 138-149. https://doi.org/10.1080/15252019.2017.1366885.
 • Evans, Nathaniel J. ve Bartosz Wojdynski. 2020. "An Introduction to the Special Issue on Native and Covert Advertising Formats." International Journal of Advertising 39, no.1: 1-3. https://doi.org/10.1080/02650487.2019.1686332.
 • Federal Trade Commission. 2015. “Native Advertising: A Guide for Businesses”. December 2015. Erişim tarihi 15 Haziran 2021. https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/native-advertising-guide-businesses.
 • Ferrer-Conill, Raul, Erik Knudsen, Corinna Lauerer ve Aviv Barnoy. 2020. "The Visual Boundaries of Journalism: Native Advertising and the Convergence of Editorial and Commercial Content." Digital Journalism 9, no. 7: 1-23. https://doi.org/10.1080/21670811.2020.1836980.
 • Fletcher, Richard, Damian Radcliffe, David Levy, Rasmus Kleis Nielsen ve Nic Newman. 2015. "Reuters Institute Digital News Report 2015: Supplementary Report." Digital News Report, Reuters Institute for the Study of Journalism. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2767163.
 • Fischbach, Sarah ve Jennifer Zarzosa. 2019. "Consumers' Perceptions of Native Advertisements: Exploring the Impact of Ethics and Ad Trust." Business and Professional Ethics Journal 38, no. 3: 275-296. https://doi.org/10.5840/bpej201981584.
 • Flurry, Laura A. ve Krist Swimberghe. 2016. "Consumer Ethics of Adolescents." Journal of Marketing Theory and Practice 24, no. 1: 91-108. https://doi.org/10.1080/10696679.2016.1089766.
 • Fullerton, Jami A., Alice Kendrick ve Lori Melton McKinnon. 2013. "Advertising Ethics: Student Attitudes and Behavioral Intent." Journalism & Mass Communication Educator 68, no. 1: 33-49. https://doi.org/10.1177/1077695812472894.
 • Garcia, Eli ve Kenneth CC Yang. 2006. "Consumer Responses to Sexual Appeals in Cross-Cultural Advertisements." Journal of International Consumer Marketing 19, no. 2: 29-52. https://doi.org/10.1300/J046v19n02_03.
 • Gilligan, Carol. 1977. "In a Different Voice: Women's Conceptions of Self and of Morality." Harvard Educational Review 47, no. 4: 481-517. https://doi.org/10.17763/haer.47.4.g6167429416hg5l0.
 • Gorshkova, Natalia, Lorena Robaina-Calderín ve Josefa D. Martín-Santana. 2020. "Native Advertising: Ethical Aspects of Kid Influencers on Youtube." ETHICOMP 2020: 169. Glover, Saundra H., Minnette A. Bumpus, Glynda F. Sharp, ve George A. Munchus. 2002. "Gender Differences in Ethical Decision Making." Women in Management Review 17, no. 5: 217-227. https://doi.org/10.1108/09649420210433175.
 • Güzen, Seyit Ahmet ve Ahmet Kaya. 2020. "Liselerde Yenilik Yönetimi Becerilerinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi." Harran Maarif Dergisi 5, no. 2: 1-28. doi: http://dx.doi.org/10.22596/2020.0502.1.28.
 • Haefner, Margaret J. 1991. "Ethical Problems of Advertising to Children." Journal of Mass Media Ethics 6, no. 2: 83-92. https://doi.org/10.1207/s15327728jmme0602_2. Hair, Joseph F., William C. Black, Barry J. Babin ve Rolph E. Anderson. 2013. Multivariate Data Analysis. Pearson New International Edition: Pearson Higher Ed.
 • Han, Jiyoon, Minette Drumwright ve Wongun Goo. 2018. "Native Advertising: Is Deception an Asset or a Liability?" Journal of Media Ethics 33, no. 3: 102-119. https://doi.org/10.1080/23736992.2018.1477048.
 • Harms, Bianca, Tammo HA Bijmolt ve Janny C. Hoekstra. 2017. "Digital Native Advertising: Practitioner Perspectives and a Research Agenda." Journal of Interactive Advertising 17, no. 2: 80-91. https://doi.org/10.1080/15252019.2017.1357513.
 • Harms, Bianca, Tammo HA Bijmolt ve Janny C. Hoekstra. 2019. "You Don’t Fool Me! Consumer Perceptions of Digital Native Advertising and Banner Advertising." Journal of Media Business Studies 16, no. 4: 275-294. https://doi.org/10.1080/16522354.2019.1640517.
 • Henthorne, Tony L. ve Michael S. LaTour. 1995. "A Model to Explore the Ethics of Erotic Stimuli in Print Advertising." Journal of Business Ethics 14, no. 7: 561-569. https://doi.org/10.1007/BF00871984.
 • Hoofnagle, Chris Jay ve Eduard Meleshinsky. 2015. "Native Advertising and Endorsement: Schema, Source-Based Misleadingness, and Omission of Material Facts." Technology Science 2015121503. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2703824.
 • Hoştut, Sibel. 2011. "Reklamcılık Mesleği̇ne Yöneli̇k Eti̇k Algı ve Tutumlar." Journal of Yaşar University 6, no. 22: 3699-3711.
 • Howe, Patrick ve Brady Teufel. 2014. "Native Advertising and Digital Natives: The Effects of Age and Advertisement Format on News Website Credibility Judgments." ISOJ Journal 4, no. 1: 78-90.
 • Hyun, Sunghyup Sean, Wansoo Kim ve Myong Jae Lee. 2011. "The Impact of Advertising on Patrons’ Emotional Responses, Perceived Value, and Behavioral Intentions in the Chain Restaurant Industry: The Moderating Role of Advertising-Induced Arousal." International Journal of Hospitality Management 30, no. 3: 689-700. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2010.10.008.
 • Huang, Guanxiong. 2019. "Variation Matters: How to Curb Ad Intrusiveness for Native Advertising on Facebook, Twitter, and Instagram." Internet Research 29, no. 6: 1469-1484. https://doi.org/10.1108/INTR-12-2017-0524.
 • Interactive Advertising Bureau. 2013. "The Native Advertising Playbook." Erişim tarihi 3 Nisan 2020. http://www.iab.com/wp-content/uploads/2015/06/IAB-Native-Advertising-Playbook2.pdf.
 • Interactive Advertising Bureau. 2019. “The Native Advertising Playbook 2.0.” May, 2019. Erişim tarihi 3 Nisan 2020. https://www.iab.com/insights/iab-native-advertising-playbook-2-0/. Interactive Advertising Bureau ve Edelman Berland. 2014. “Getting In-Feed Sponsored Content Right: The Consumer View a Research Study of the Consumer’s Point of View.” Erişim tarihi 10 Eylül 2020. https://www.iab.com/wp-content/uploads/2015/07/IAB_Edelman_Berland_Study.pdf.
 • International Chamber of Commerce. 2018. “ICC Advertising and Marketing Communication Codes”. 2018 Edition. Erişim tarihi 2 Ekim 2020. https://iccwbo.org/publication/icc-advertising-and-marketing-communications-code/.
 • Johnson, Benjamin K., Bridget Potocki ve Jolanda Veldhuis. 2019. "Is That My Friend or an Advert? The Effectiveness of Instagram Native Advertisements Posing as Social Posts."
 • Journal of Computer-Mediated Communication 24, no. 3: 108-125. https://doi.org/10.1093/jcmc/zmz003.
 • Kantar Millward Brown. 2017. "AdReaction Gen X, Y and Z." http://www.millwardbrown.com.
 • Kim, Mikyoung, Jin Kyun Lee ve Ki-Young Lee. 2019. "Interplay of Content Type and Product Type in the Consumer Response to Native Advertising on Social Media." Asian Journal of Communication 29, no. 6: 464-482. https://doi.org/10.1080/01292986.2019.1679852.
 • Koga, Hiroshi. 2015. "The Trap of Quantification of Advertising Effectiveness: A Preliminary Study of the Ethical Challenges of Native Advertising." In: Wang L., Uesugi S., Ting IH., Okuhara
 • K., Wang K. (eds) Multidisciplinary Social Networks Research, MISNC 2015. Communications in Computer and Information Science, vol 540. Springer, Berlin, Heidelberg: 523-533. https://doi.org/10.1007/978-3-662-48319-0_43.
 • Kryukova, Svetlana. 2018. "Ethical Aspects of the Journalistic and Advertising Texts’ Analysis." Revista San Gregorio 23: 140-147. Lane, Jim C. 1995. "Ethics of Business Students: Some Marketing Perspectives." Journal of Business Ethics 14, no. 7: 571-580. https://doi.org/10.1007/BF00871985.
 • LaTour, Michael S. ve Tony L. Henthorne. 1994. "Ethical Judgments of Sexual Appeals in Print Advertising." Journal of Advertising 23, no. 3: 81-90. https://doi.org/10.1080/00913367.1994.10673453.
 • Lazauskas, Joe. 2015. “Study: Article or Ad? When it Comes to Native, No One Knows.” Erişim Tarihi 3 Ocak 2018. https://contently.com/strategist/2015/09/08/article-or-ad-when-it-comes-to-native-no-one-knows.
 • Lazauskas, Joe. 2016. "Fixing Native Advertising: What Consumers Want from Brands, Publishers, and the FTC." The Content Strategist. Erişim tarihi 3 Ocak 2018. https://contently.com/strategist/2015/09/08/article-or-ad-when-it-comes-to-native-no-one-knows Lee, Joonghwa, Soojung Kim ve Chang-Dae Ham. 2016. "A Double-Edged Sword? Predicting Consumers’ Attitudes toward and Sharing Intention of Native Advertising on Social Media." American Behavioral Scientist 60, no. 12: 1425-1441. https://doi.org/10.1177/0002764216660137
 • Lopezosa, Carlos, Lluís Codina ve Carlos Gonzalo-Penela. 2019. "Off-Page SEO and Link Building: General Strategies and Authority Transfer in the Digital News Media." El profesional de la información (EPI) 28, no. 1: 1-12. https://doi.org//10.3145/epi.2019.ene.07.
 • Lund, Daulatram B. 2008. "Gender Differences in Ethics Judgment of Marketing Professionals in the United States." Journal of Business Ethics 77, no. 4: 501-515.
 • Misci Kip, Sema ve Pınar Umul Ünsal. 2020. "Exploring Native Advertising in Turkey: Insights from Digital Immigrants and Digital Natives." Qualitative Market Research: An International Journal, 23, no. 3: 381-406. https://doi.org/10.1108/QMR-01-2018-0016.
 • Mostafa, Mohamed M. 2011. "An investigation of Egyptian Consumers’ Attitudes toward Ethical Issues in Advertising." Journal of Promotion Management 17, no. 1: 42-60. https://doi.org/10.1080/10496491.2011.553776.
 • Naderer, Brigitte, Jens Seiffert-Brockmann, Jörg Matthes ve Sabine Einwiller. 2020. "Native and Embedded Advertising Formats: Tensions Between a Lucrative Marketing Strategy and Consumer Fairness." Communications 45 (3): 273-281. https://doi.org/10.1515/commun-2019-0143.
 • Nairn, Agnes ve Alexander Dew. 2007. "Pop-ups, Pop-Unders, Banners and Buttons: The Ethics of Online Advertising to Primary School Children." Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice 9, no. 1: 30-46. https://doi.org/10.1057/palgrave.dddmp.4350076.
 • Nguyen, Nhung T., M. Tom Basuray, William P. Smith, Donald Kopka ve Donald McCulloh. 2008. "Moral Issues and Gender Differences in Ethical Judgment Using Reidenbach and Robin’s (1990) Multidimensional Ethics Scale: Implications in Teaching of Business Ethics." Journal of Business Ethics 77, no. 4: 417-430. https://doi.org/10.1007/s10551-007-9357-9.
 • Parreño, José Martí. Silvia Sanz‐Blas, Carla Ruiz‐Mafé ve Joaquin Aldás‐Manzano, J. 2013. “Key Factors of Teenagers' Mobile Advertising Acceptance.” Industrial Management & Data Systems. 113, no. 5: 732-749. https://doi.org/10.1108/02635571311324179.
 • Phau, Ian ve Garick Kea. 2007. "Attitudes of University Students toward Business Ethics: A Cross-National Investigation of Australia, Singapore and Hong Kong." Journal of Business Ethics 72, no. 1: 61-75. https://doi.org/10.1007/s10551-006-9156-8.
 • Reidenbach, R. Eric ve Robin P..Donald. 1988. "Some Initial Steps toward Improving the Measurement of Ethical Evaluations of Marketing Activities." Journal of Business Ethics 7, no. 11: 871-879. https://doi.org/10.1007/BF00383050.
 • Reidenbach, R. Eric ve Robin P. Donald. 1990. "Toward the Development of a Multidimensional Scale for Improving Evaluations of Business Ethics." Journal of Business Ethics 9, no. 8: 639-653. https://doi.org/10.1007/BF00383391.
 • Reklam Özdenetim Kurulu. 2007. “Reklam Özdenetim Kurulu İşleyiş Yönergesi”. http://rd.org.tr/reklam-hukuku/rok-isleyis-yonergesi. Rest, James R. 1986. "Moral Development: Advances in Research and Theory." New York: Praeger.
 • Schauster, Erin E., Patrick Ferrucci, ve Marlene S. Neill. 2016. "Native Advertising is the New Journalism: How Deception Affects Social Responsibility." American Behavioral Scientist 60, no. 12: 1408-1424. https://doi.org/10.1177/0002764216660135.
 • Schauster, Erin, ve Marlene Neill 2017. "Have the Ethics Changed? An Examination of Ethics in Advertising and Public Relations Agencies." Journal of Media Ethics 32, no. 1: 45-60. https://doi.org/10.1080/23736992.2016.1258993.
 • Sharethrough. 2013. “Exploring the Effectiveness of Native Ads”. http://www.sharethrough.com/resources/native-ads-vs-display-ads. Snipes, Robin L., Michael S. LaTour, ve Sara J. Bliss. 1999. "A Model of the Effects of Self-Efficacy on the Perceived Ethicality and Performance of Fear Appeals in Advertising." Journal of Business Ethics 19, no. 3: 273-285. https://doi.org/10.1023/A:1005822414588.
 • Tai, HC Susan. 1999. "Advertising Ethics: The Use of Sexual Appeal in Chinese Advertising." Teaching Business Ethics 3, no. 1: 87-100. https://doi.org/10.1023/A:1009840623567.
 • Taylor, Charles R. 2017. "Native Advertising: The Black Sheep of the Marketing Family." International Journal of Advertising, 36, no. 2: 207-209. https://doi.org/10.1080/02650487.2017.1285389
 • Treise, Debbie, Michael F. Weigold, Jenneane Conna, ve Heather Garrison. 1994. "Ethics in Advertising: Ideological Correlates of Consumer Perceptions." Journal of Advertising 23, no. 3: 59-69. https://doi.org/10.1080/00913367.1994.10673450.
 • Tuncay Zayer, Linda ve Catherine A. Coleman. 2015. "Advertising Professionals’ Perceptions of The Impact of Gender Portrayals On Men and Women: A Question of Ethics?." Journal of Advertising 44, no. 3: 1-12. https://doi.org/10.1080/00913367.2014.975878.
 • Tutaj, Karolina ve Eva A. van Reijmersdal. 2012. "Effects of Online Advertising Format and Persuasion Knowledge on Audience Reactions." Journal of Marketing Communications 18, no. 1: 5-18. https://doi.org/10.1080/13527266.2011.620765.
 • TDK, Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük. 2019. Erişim tarihi 20 Haziran 2021. https://sozluk.gov.tr/.
 • van Dam, Sophia, ve Eva van Reijmersdal. 2019. "Insights in Adolescents’ Advertising Literacy, Perceptions and Responses Regarding Sponsored Influencer Videos and Disclosures." Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace 13, no. 2: Article 2 https://doi.org/10.5817/CP2019-2-2.
 • van Noort, Guda. 2020. “Communication in a Digital Age: (Un)balanced Consumer - Brand Relationships”. 2. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu Açılış Konuşması. 26 Ekim. www.cida2020.ieu.edu.tr.
 • van Reijmersdal, Eva A. ve Esther Rozendaal. 2020. "Transparency of Digital Native and Embedded Advertising: Opportunities and Challenges for Regulation and Education." Communications 45, no. 3: 378-388. https://doi.org/10.1515/commun-2019-0120.
 • Verčič, Dejan ve A. Tkalac Verčič. 2016. "The New Publicity: From Reflexive to Reflective Mediatisation." Public Relations Review 42, no. 4: 493-498. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2015.07.008
 • Waller, David S. 1999. "Attitudes towards Offensive Advertising: An Australian Study." Journal of Consumer Marketing 16, no. 3: 288-295. https://doi.org/10.1108/07363769910271513.
 • Wang, Bingcheng, Man Wu, Pei-Luen Patrick Rau ve Qin Gao. 2020. "Influence of Native Video Advertisement Duration and Key Elements on Advertising Effectiveness in Mobile Feeds." Mobile Information Systems 2020. 1-12. https://doi.org/10.1155/2020/8836195.
 • Wojdynski, Bartosz W. 2016. "The Deceptiveness of Sponsored News Articles: How Readers Recognize and Perceive Native Advertising." American Behavioral Scientist 60, no. 12: 1475-1491. https://doi.org/10.1177/0002764216660140.
 • Yıldız, Müge Leyla ve Selay Giray Yakut. 2019. "İşyerinde Etik Algısı Cinsiyete ve Kuşaklara Göre Değişir Mi? Türkiye’deki Çalışanlar Üzerine Ampirik Bir Çalışma." Istanbul Business Research 48, no. 2: 197-217. https://doi.org/10.26650/ibr.2019.48.0027.
 • Zarzosa, Jennifer ve Sarah Fischbach. 2017. "Native Advertising: Trickery or Technique? An Ethics Project and Debate." Marketing Education Review 27, no. 2: 104-108. https://doi.org/10.1080/10528008.2017.1304161.
 • Zimand-Sheiner, Dorit ve Tamar Lahav. 2019. "Israeli Media Reality vs. Consumer Attitudes: TV Viewers’ Ethical Perceptions and Attitudes towards Regulation of Embedded Paid Content." Israel Affairs 25, no. 1: 165-184. https://doi.org/10.1080/13537121.2019.1561176.
 • Zimand-Sheiner, Dorit, Tanya Ryan, Sema Misci Kip ve Tamar Lahav. 2020. "Native Advertising Credibility Perceptions and Ethical Attitudes: An Exploratory Study among Adolescents in the United States, Turkey and Israel." Journal of Business Research 116, August 2020: 608-619. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.06.020.

Türki̇ye’deki Adölesanların Doğal Reklama Yönelik Eti̇k Algılarının Değerlendirilmesi

Yıl 2021, Cilt , Sayı 2021 Özel Sayı: 2. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, Süreklilikler ve Kesintiler: Kültürler, Pazarlar ve Siyaset, 179 - 206, 29.12.2021
https://doi.org/10.24955/ilef.1038659

Öz

Dijital medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte farklı reklam türleri ortaya çıkmaktadır. Dijital medyadaki gelişmeler o kadar hızlı yaşanmaktadır ki, bazı durumlarda yapılması gereken düzenlemelerin sektörün hızına uyamadığı görülmektedir. Yayınlandığı mecranın doğal içeriğine ve tasarımına uygun şekilde hazırlanan doğal reklamlar bahsedilen duruma örnek teşkil etmektedir. Doğal reklamlara ilişkin düzenlemeler henüz yeterli seviyeye ulaşmadığından, bu reklam türüyle ilgili etik tartışmalar dikkat çekmektedir. Bireylerin yetişkinlikteki etik algı ve değerlerinin temelleri adölesanlık döneminde atılmaktadır. Bu keşfedici çalışmanın amacı, Türkiye kapsamında adölesanların (n=200) doğal reklamla ilgili etik algılarını cinsiyet bağlamında analiz etmektir. Anket yöntemi kullanılan araştırmada kurgusal bir doğal reklam örneği üzerinden Reidenbach ve Robin’in Çok Boyutlu Etik Ölçeği uygulanmıştır. Araştırma sonuçları, adölesanların “reklam” etiketlemesinin yapılmadığı doğal reklam örneğini etik açıdan sorunlu görmediklerini göstermektedir. Etik algının ahlâki eşitlik boyutunda, kızların erkeklere göre daha duyarlı olduğu ortaya konulmaktadır.

Kaynakça

 • Aktuğlu, Işıl Karpat. 2006. “Tüketicinin Bilgilendirilmesi Sürecinde Reklam Etiği.” Küresel İletişim Dergisi 2: 1-20.
 • Alshurideh, Muhammed Turki, Barween Hikmat Al Kurdi, Alharth Abu Hussien ve Hibah Alshaar. 2017. “Determining the Main Factors Affecting Consumers’ Acceptance of Ethical Advertising: A Review of the Jordanian Market.” Journal of Marketing Communications 23, no. 5: 513-532. https://doi.org/10.1080/13527266.2017.1322126.
 • Altun, İpek ve Emel Özdora Akşak. 2019. “Sponsorlu İçerik Marka İmajını Kurtarabilir mi: Türkiye'deki Teknoloji ve Telekomünikasyon Endüstrisinden Bir Vaka.” Journal of Communication Theory & Research/Iletisim Kuram ve Arastirma Dergisi 48: 496-511.
 • Altunışık, Remzi, Recai Coşkun, Serkan Bayraktaroğlu ve Engin Yıldırım. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı, 5. Baskı. Adapazarı: Sakarya Kitabevi.
 • Amazeen, Michelle A. ve Ashley R. Muddiman. 2018. "Saving Media or Trading on Trust? The Effects of Native Advertising on Audience Perceptions of Legacy and Online News Publishers." Digital Journalism 6, no. 2: 176-195. https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1293488.
 • Amazeen, Michelle A. ve Bartosz W. Wojdynski. 2019. "Reducing Native Advertising Deception: Revisiting the Antecedents and Consequences of Persuasion Knowledge in Digital News Contexts." Mass Communication and Society 22, no. 2: 222-247. https://doi.org/10.1080/15205436.2018.1530792.
 • Amazeen, Michelle A. 2020a. "Resisting Covert Persuasion in Digital News: Comparing Inoculation and Reactance in the Processing of Native Advertising Disclosures and in Article Engagement Intentions." Journalism & Mass Communication Quarterly: 1077699020952131. https://doi.org/10.1177/1077699020952131.
 • Amazeen, Michelle A. 2020b. "News in an Era of Content Confusion: Effects of News Use Motivations and Context on Native Advertising and Digital News Perceptions." Journalism & Mass Communication Quarterly 97, no. 1: 161-187. https://doi.org/10.1177/1077699019886589.
 • An, Soontae, Gayle Kerr ve Hyun Seung Jin. 2019. "Recognizing Native Ads as Advertising: Attitudinal and Behavioral Consequences." Journal of Consumer Affairs 53, no. 4: 1421-1442. https://doi.org/10.1111/joca.12235.
 • Arslan, Eylem. 2017. "Türki̇ye’de Doğal Reklam: Bi̇r İnternet Reklamcılık Yöntemi̇ Olarak Türki̇ye’de Doğal Reklamın İncelenmesi̇." Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi 7, no. 2: 19-42.
 • Asquith, Kyle ve Emily M. Fraser. 2020. "A Critical Analysis of Attempts to Regulate Native Advertising and Influencer Marketing." International Journal of Communication 14: 5729-5749.
 • Aytar Güngör, Abide. 2011. “Ahlaki (Törel) Gelişim”. Eğitim Psikolojisi içinde, Ed. Ayten Ulusoy, 109-136. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bakır, Uğur. 2013. "Reklamda Cinsellik ve Tüketici: Bireysel Ahlaki Ideolojinin Reklamda Cinselliğin Kullanımına Yönelik Tutumlara Etkisi." Erciyes İletişim Dergisi 3, no. 1: 14-30.
 • Bakshi, Amar C. 2014. "Why and How to Regulate Native Advertising in Online News Publications." U. Balt. J. Media L. & Ethics 4: 4-47.
 • Beltramini, Richard F. 2003. “Advertising Ethics: The Ultimate Oxymoron?.” Journal of Business Ethics 48, no. 3: 215-216. https://doi:10.1023/B:BUSI.0000005847.39154.69.
 • Bernardi, Richard A., Christopher R. Shepherd ve Jillian L. Woodworth. 2002. “Gender Differences in Students Ethical Impressions of Questionable Marketing Practices” International Business & Economics Research Journal (IBER)1, no. 9: 25-34 https://doi.org/10.19030/iber.v1i9.3974.
 • Burnett, Melissa, Nancy Keith ve Charles Pettijohn. 2003. "An Empirical Analysis of Factors Influencing Student Reactions to Ethical Advertising Dilemmas: Educational Experience Work Experience, Ethical Philosophy, and Demographics." Marketing Education Review 13, no. 1: 33-46. https://doi.org/10.1080/10528008.2003.1148880
 • Cardoso, Paulo Ribeiro ve António Cardoso. 2011. “Adolescents' Attitudes Toward Internet Advertising.” Portugese Journal of Marketing 14 no. 27: 20-31.
 • Carrigan, Marylyn ve Isabelle Szmigin. 2000. "Advertising in an Ageing Society." Ageing and Society 20, no. 1: 217-233. https://doi.org/10.1017/S0144686X99007709.
 • Cesur, Zafer, Salih Memiş ve Öznur Gökkaya. 2016. "Sosyal Medya Üzeri̇nde Gösteri̇len Reklamların Ahlak Kavramı Açısından Değerlendi̇ri̇lmesi̇: Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ Üzeri̇ne Bi̇r Araştırma." Journal of International Social Research 9, no. 47: 755-766.
 • Cohan, John Alan. 2001. "Towards a New Paradigm in the Ethics of Women's Advertising." Journal of Business Ethics 33, no. 4: 323-337. https://doi.org/10.1023/A:1011862332426. Çakmak Karapınar, Derya ve Arzu Başak Fi̇dan. 2019. Doğal Reklam Örneği̇nde Di̇ji̇tali̇n Dönüştürdüğü Reklamcılık. 4. International Congress On Social Sciences - İKSAD Bi̇ldi̇ri̇ Ki̇tabı (Ed) Kadir Aydın ve Zhuldyz Sakhi, Institution of Economic Development and Social Researches Publications, Erzurum, September 5-8, 96-111.
 • Çekal, Özde. 2018. “Doğal Reklam Uygulamaları ve Sosyal Ağ Sitelerinde Kullanımı: Onedio Örneğinde Bir İnceleme.” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi. Çetinkaya, Aysel. 2016. "Çevrimiçi Gazetecilikte Yeni Bir Reklam Modeli Olarak Doğal Reklamlar." AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi 7, no. 25: 123-136. https://doi.org/10.5824/1309‐1581.2016.4.007.x.
 • Daems, Kristien, Patrick De Pelsmacker ve Ingrid Moons. 2019. "Advertisers’ Perceptions Regarding the Ethical Appropriateness of New Advertising Formats Aimed at Minors." Journal of Marketing Communications 25, no. 4: 438-456. https://doi.org/10.1080/13527266.2017.1409250
 • Damon, William. 2008. Moral Child: Nurturing Children's Natural Moral Growth. Simon and Schuster. Drumwright, Minette E., ve Patrick E. Murphy. 2009. "The Current State of Advertising Ethics: Industry and Academic Perspectives." Journal of Advertising 38, no. 1: 83-108. https://doi.org/10.2753/JOA0091-3367380106.
 • Elden, Müge, ve Özkan Ulukök. 2006. "Çocuklara Yönelik Reklamlarda Denetim ve Etik." Küresel İletişim Dergisi 2: 1-23.
 • Erdoğan, İrfan. 2006. "Medya ve Etik: Eleştirel Bir Giriş." İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 23: 1-26.
 • Ergeneli, Azize ve Semra Arıkan. 2002. "Gender Differences in Ethical Perceptions of Salespeople: An Empirical Examination in Turkey." Journal of Business Ethics 40, no. 3: 247-260.
 • Ergin, Ertan Eren. 2015. "Sosyal Medyada Reklam Kullanımı Örneği Olarak Yerli Reklamların İncelenmesi." Yayımlanmamış Doktora tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi.
 • Evans, Nathaniel J., Joe Phua, Jay Lim ve Hyoyeun Jun. 2017. "Disclosing Instagram Influencer Advertising: The Effects of Disclosure Language on Advertising Recognition, Attitudes, and Behavioral Intent." Journal of Interactive Advertising 17, no. 2: 138-149. https://doi.org/10.1080/15252019.2017.1366885.
 • Evans, Nathaniel J. ve Bartosz Wojdynski. 2020. "An Introduction to the Special Issue on Native and Covert Advertising Formats." International Journal of Advertising 39, no.1: 1-3. https://doi.org/10.1080/02650487.2019.1686332.
 • Federal Trade Commission. 2015. “Native Advertising: A Guide for Businesses”. December 2015. Erişim tarihi 15 Haziran 2021. https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/native-advertising-guide-businesses.
 • Ferrer-Conill, Raul, Erik Knudsen, Corinna Lauerer ve Aviv Barnoy. 2020. "The Visual Boundaries of Journalism: Native Advertising and the Convergence of Editorial and Commercial Content." Digital Journalism 9, no. 7: 1-23. https://doi.org/10.1080/21670811.2020.1836980.
 • Fletcher, Richard, Damian Radcliffe, David Levy, Rasmus Kleis Nielsen ve Nic Newman. 2015. "Reuters Institute Digital News Report 2015: Supplementary Report." Digital News Report, Reuters Institute for the Study of Journalism. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2767163.
 • Fischbach, Sarah ve Jennifer Zarzosa. 2019. "Consumers' Perceptions of Native Advertisements: Exploring the Impact of Ethics and Ad Trust." Business and Professional Ethics Journal 38, no. 3: 275-296. https://doi.org/10.5840/bpej201981584.
 • Flurry, Laura A. ve Krist Swimberghe. 2016. "Consumer Ethics of Adolescents." Journal of Marketing Theory and Practice 24, no. 1: 91-108. https://doi.org/10.1080/10696679.2016.1089766.
 • Fullerton, Jami A., Alice Kendrick ve Lori Melton McKinnon. 2013. "Advertising Ethics: Student Attitudes and Behavioral Intent." Journalism & Mass Communication Educator 68, no. 1: 33-49. https://doi.org/10.1177/1077695812472894.
 • Garcia, Eli ve Kenneth CC Yang. 2006. "Consumer Responses to Sexual Appeals in Cross-Cultural Advertisements." Journal of International Consumer Marketing 19, no. 2: 29-52. https://doi.org/10.1300/J046v19n02_03.
 • Gilligan, Carol. 1977. "In a Different Voice: Women's Conceptions of Self and of Morality." Harvard Educational Review 47, no. 4: 481-517. https://doi.org/10.17763/haer.47.4.g6167429416hg5l0.
 • Gorshkova, Natalia, Lorena Robaina-Calderín ve Josefa D. Martín-Santana. 2020. "Native Advertising: Ethical Aspects of Kid Influencers on Youtube." ETHICOMP 2020: 169. Glover, Saundra H., Minnette A. Bumpus, Glynda F. Sharp, ve George A. Munchus. 2002. "Gender Differences in Ethical Decision Making." Women in Management Review 17, no. 5: 217-227. https://doi.org/10.1108/09649420210433175.
 • Güzen, Seyit Ahmet ve Ahmet Kaya. 2020. "Liselerde Yenilik Yönetimi Becerilerinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi." Harran Maarif Dergisi 5, no. 2: 1-28. doi: http://dx.doi.org/10.22596/2020.0502.1.28.
 • Haefner, Margaret J. 1991. "Ethical Problems of Advertising to Children." Journal of Mass Media Ethics 6, no. 2: 83-92. https://doi.org/10.1207/s15327728jmme0602_2. Hair, Joseph F., William C. Black, Barry J. Babin ve Rolph E. Anderson. 2013. Multivariate Data Analysis. Pearson New International Edition: Pearson Higher Ed.
 • Han, Jiyoon, Minette Drumwright ve Wongun Goo. 2018. "Native Advertising: Is Deception an Asset or a Liability?" Journal of Media Ethics 33, no. 3: 102-119. https://doi.org/10.1080/23736992.2018.1477048.
 • Harms, Bianca, Tammo HA Bijmolt ve Janny C. Hoekstra. 2017. "Digital Native Advertising: Practitioner Perspectives and a Research Agenda." Journal of Interactive Advertising 17, no. 2: 80-91. https://doi.org/10.1080/15252019.2017.1357513.
 • Harms, Bianca, Tammo HA Bijmolt ve Janny C. Hoekstra. 2019. "You Don’t Fool Me! Consumer Perceptions of Digital Native Advertising and Banner Advertising." Journal of Media Business Studies 16, no. 4: 275-294. https://doi.org/10.1080/16522354.2019.1640517.
 • Henthorne, Tony L. ve Michael S. LaTour. 1995. "A Model to Explore the Ethics of Erotic Stimuli in Print Advertising." Journal of Business Ethics 14, no. 7: 561-569. https://doi.org/10.1007/BF00871984.
 • Hoofnagle, Chris Jay ve Eduard Meleshinsky. 2015. "Native Advertising and Endorsement: Schema, Source-Based Misleadingness, and Omission of Material Facts." Technology Science 2015121503. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2703824.
 • Hoştut, Sibel. 2011. "Reklamcılık Mesleği̇ne Yöneli̇k Eti̇k Algı ve Tutumlar." Journal of Yaşar University 6, no. 22: 3699-3711.
 • Howe, Patrick ve Brady Teufel. 2014. "Native Advertising and Digital Natives: The Effects of Age and Advertisement Format on News Website Credibility Judgments." ISOJ Journal 4, no. 1: 78-90.
 • Hyun, Sunghyup Sean, Wansoo Kim ve Myong Jae Lee. 2011. "The Impact of Advertising on Patrons’ Emotional Responses, Perceived Value, and Behavioral Intentions in the Chain Restaurant Industry: The Moderating Role of Advertising-Induced Arousal." International Journal of Hospitality Management 30, no. 3: 689-700. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2010.10.008.
 • Huang, Guanxiong. 2019. "Variation Matters: How to Curb Ad Intrusiveness for Native Advertising on Facebook, Twitter, and Instagram." Internet Research 29, no. 6: 1469-1484. https://doi.org/10.1108/INTR-12-2017-0524.
 • Interactive Advertising Bureau. 2013. "The Native Advertising Playbook." Erişim tarihi 3 Nisan 2020. http://www.iab.com/wp-content/uploads/2015/06/IAB-Native-Advertising-Playbook2.pdf.
 • Interactive Advertising Bureau. 2019. “The Native Advertising Playbook 2.0.” May, 2019. Erişim tarihi 3 Nisan 2020. https://www.iab.com/insights/iab-native-advertising-playbook-2-0/. Interactive Advertising Bureau ve Edelman Berland. 2014. “Getting In-Feed Sponsored Content Right: The Consumer View a Research Study of the Consumer’s Point of View.” Erişim tarihi 10 Eylül 2020. https://www.iab.com/wp-content/uploads/2015/07/IAB_Edelman_Berland_Study.pdf.
 • International Chamber of Commerce. 2018. “ICC Advertising and Marketing Communication Codes”. 2018 Edition. Erişim tarihi 2 Ekim 2020. https://iccwbo.org/publication/icc-advertising-and-marketing-communications-code/.
 • Johnson, Benjamin K., Bridget Potocki ve Jolanda Veldhuis. 2019. "Is That My Friend or an Advert? The Effectiveness of Instagram Native Advertisements Posing as Social Posts."
 • Journal of Computer-Mediated Communication 24, no. 3: 108-125. https://doi.org/10.1093/jcmc/zmz003.
 • Kantar Millward Brown. 2017. "AdReaction Gen X, Y and Z." http://www.millwardbrown.com.
 • Kim, Mikyoung, Jin Kyun Lee ve Ki-Young Lee. 2019. "Interplay of Content Type and Product Type in the Consumer Response to Native Advertising on Social Media." Asian Journal of Communication 29, no. 6: 464-482. https://doi.org/10.1080/01292986.2019.1679852.
 • Koga, Hiroshi. 2015. "The Trap of Quantification of Advertising Effectiveness: A Preliminary Study of the Ethical Challenges of Native Advertising." In: Wang L., Uesugi S., Ting IH., Okuhara
 • K., Wang K. (eds) Multidisciplinary Social Networks Research, MISNC 2015. Communications in Computer and Information Science, vol 540. Springer, Berlin, Heidelberg: 523-533. https://doi.org/10.1007/978-3-662-48319-0_43.
 • Kryukova, Svetlana. 2018. "Ethical Aspects of the Journalistic and Advertising Texts’ Analysis." Revista San Gregorio 23: 140-147. Lane, Jim C. 1995. "Ethics of Business Students: Some Marketing Perspectives." Journal of Business Ethics 14, no. 7: 571-580. https://doi.org/10.1007/BF00871985.
 • LaTour, Michael S. ve Tony L. Henthorne. 1994. "Ethical Judgments of Sexual Appeals in Print Advertising." Journal of Advertising 23, no. 3: 81-90. https://doi.org/10.1080/00913367.1994.10673453.
 • Lazauskas, Joe. 2015. “Study: Article or Ad? When it Comes to Native, No One Knows.” Erişim Tarihi 3 Ocak 2018. https://contently.com/strategist/2015/09/08/article-or-ad-when-it-comes-to-native-no-one-knows.
 • Lazauskas, Joe. 2016. "Fixing Native Advertising: What Consumers Want from Brands, Publishers, and the FTC." The Content Strategist. Erişim tarihi 3 Ocak 2018. https://contently.com/strategist/2015/09/08/article-or-ad-when-it-comes-to-native-no-one-knows Lee, Joonghwa, Soojung Kim ve Chang-Dae Ham. 2016. "A Double-Edged Sword? Predicting Consumers’ Attitudes toward and Sharing Intention of Native Advertising on Social Media." American Behavioral Scientist 60, no. 12: 1425-1441. https://doi.org/10.1177/0002764216660137
 • Lopezosa, Carlos, Lluís Codina ve Carlos Gonzalo-Penela. 2019. "Off-Page SEO and Link Building: General Strategies and Authority Transfer in the Digital News Media." El profesional de la información (EPI) 28, no. 1: 1-12. https://doi.org//10.3145/epi.2019.ene.07.
 • Lund, Daulatram B. 2008. "Gender Differences in Ethics Judgment of Marketing Professionals in the United States." Journal of Business Ethics 77, no. 4: 501-515.
 • Misci Kip, Sema ve Pınar Umul Ünsal. 2020. "Exploring Native Advertising in Turkey: Insights from Digital Immigrants and Digital Natives." Qualitative Market Research: An International Journal, 23, no. 3: 381-406. https://doi.org/10.1108/QMR-01-2018-0016.
 • Mostafa, Mohamed M. 2011. "An investigation of Egyptian Consumers’ Attitudes toward Ethical Issues in Advertising." Journal of Promotion Management 17, no. 1: 42-60. https://doi.org/10.1080/10496491.2011.553776.
 • Naderer, Brigitte, Jens Seiffert-Brockmann, Jörg Matthes ve Sabine Einwiller. 2020. "Native and Embedded Advertising Formats: Tensions Between a Lucrative Marketing Strategy and Consumer Fairness." Communications 45 (3): 273-281. https://doi.org/10.1515/commun-2019-0143.
 • Nairn, Agnes ve Alexander Dew. 2007. "Pop-ups, Pop-Unders, Banners and Buttons: The Ethics of Online Advertising to Primary School Children." Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice 9, no. 1: 30-46. https://doi.org/10.1057/palgrave.dddmp.4350076.
 • Nguyen, Nhung T., M. Tom Basuray, William P. Smith, Donald Kopka ve Donald McCulloh. 2008. "Moral Issues and Gender Differences in Ethical Judgment Using Reidenbach and Robin’s (1990) Multidimensional Ethics Scale: Implications in Teaching of Business Ethics." Journal of Business Ethics 77, no. 4: 417-430. https://doi.org/10.1007/s10551-007-9357-9.
 • Parreño, José Martí. Silvia Sanz‐Blas, Carla Ruiz‐Mafé ve Joaquin Aldás‐Manzano, J. 2013. “Key Factors of Teenagers' Mobile Advertising Acceptance.” Industrial Management & Data Systems. 113, no. 5: 732-749. https://doi.org/10.1108/02635571311324179.
 • Phau, Ian ve Garick Kea. 2007. "Attitudes of University Students toward Business Ethics: A Cross-National Investigation of Australia, Singapore and Hong Kong." Journal of Business Ethics 72, no. 1: 61-75. https://doi.org/10.1007/s10551-006-9156-8.
 • Reidenbach, R. Eric ve Robin P..Donald. 1988. "Some Initial Steps toward Improving the Measurement of Ethical Evaluations of Marketing Activities." Journal of Business Ethics 7, no. 11: 871-879. https://doi.org/10.1007/BF00383050.
 • Reidenbach, R. Eric ve Robin P. Donald. 1990. "Toward the Development of a Multidimensional Scale for Improving Evaluations of Business Ethics." Journal of Business Ethics 9, no. 8: 639-653. https://doi.org/10.1007/BF00383391.
 • Reklam Özdenetim Kurulu. 2007. “Reklam Özdenetim Kurulu İşleyiş Yönergesi”. http://rd.org.tr/reklam-hukuku/rok-isleyis-yonergesi. Rest, James R. 1986. "Moral Development: Advances in Research and Theory." New York: Praeger.
 • Schauster, Erin E., Patrick Ferrucci, ve Marlene S. Neill. 2016. "Native Advertising is the New Journalism: How Deception Affects Social Responsibility." American Behavioral Scientist 60, no. 12: 1408-1424. https://doi.org/10.1177/0002764216660135.
 • Schauster, Erin, ve Marlene Neill 2017. "Have the Ethics Changed? An Examination of Ethics in Advertising and Public Relations Agencies." Journal of Media Ethics 32, no. 1: 45-60. https://doi.org/10.1080/23736992.2016.1258993.
 • Sharethrough. 2013. “Exploring the Effectiveness of Native Ads”. http://www.sharethrough.com/resources/native-ads-vs-display-ads. Snipes, Robin L., Michael S. LaTour, ve Sara J. Bliss. 1999. "A Model of the Effects of Self-Efficacy on the Perceived Ethicality and Performance of Fear Appeals in Advertising." Journal of Business Ethics 19, no. 3: 273-285. https://doi.org/10.1023/A:1005822414588.
 • Tai, HC Susan. 1999. "Advertising Ethics: The Use of Sexual Appeal in Chinese Advertising." Teaching Business Ethics 3, no. 1: 87-100. https://doi.org/10.1023/A:1009840623567.
 • Taylor, Charles R. 2017. "Native Advertising: The Black Sheep of the Marketing Family." International Journal of Advertising, 36, no. 2: 207-209. https://doi.org/10.1080/02650487.2017.1285389
 • Treise, Debbie, Michael F. Weigold, Jenneane Conna, ve Heather Garrison. 1994. "Ethics in Advertising: Ideological Correlates of Consumer Perceptions." Journal of Advertising 23, no. 3: 59-69. https://doi.org/10.1080/00913367.1994.10673450.
 • Tuncay Zayer, Linda ve Catherine A. Coleman. 2015. "Advertising Professionals’ Perceptions of The Impact of Gender Portrayals On Men and Women: A Question of Ethics?." Journal of Advertising 44, no. 3: 1-12. https://doi.org/10.1080/00913367.2014.975878.
 • Tutaj, Karolina ve Eva A. van Reijmersdal. 2012. "Effects of Online Advertising Format and Persuasion Knowledge on Audience Reactions." Journal of Marketing Communications 18, no. 1: 5-18. https://doi.org/10.1080/13527266.2011.620765.
 • TDK, Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük. 2019. Erişim tarihi 20 Haziran 2021. https://sozluk.gov.tr/.
 • van Dam, Sophia, ve Eva van Reijmersdal. 2019. "Insights in Adolescents’ Advertising Literacy, Perceptions and Responses Regarding Sponsored Influencer Videos and Disclosures." Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace 13, no. 2: Article 2 https://doi.org/10.5817/CP2019-2-2.
 • van Noort, Guda. 2020. “Communication in a Digital Age: (Un)balanced Consumer - Brand Relationships”. 2. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu Açılış Konuşması. 26 Ekim. www.cida2020.ieu.edu.tr.
 • van Reijmersdal, Eva A. ve Esther Rozendaal. 2020. "Transparency of Digital Native and Embedded Advertising: Opportunities and Challenges for Regulation and Education." Communications 45, no. 3: 378-388. https://doi.org/10.1515/commun-2019-0120.
 • Verčič, Dejan ve A. Tkalac Verčič. 2016. "The New Publicity: From Reflexive to Reflective Mediatisation." Public Relations Review 42, no. 4: 493-498. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2015.07.008
 • Waller, David S. 1999. "Attitudes towards Offensive Advertising: An Australian Study." Journal of Consumer Marketing 16, no. 3: 288-295. https://doi.org/10.1108/07363769910271513.
 • Wang, Bingcheng, Man Wu, Pei-Luen Patrick Rau ve Qin Gao. 2020. "Influence of Native Video Advertisement Duration and Key Elements on Advertising Effectiveness in Mobile Feeds." Mobile Information Systems 2020. 1-12. https://doi.org/10.1155/2020/8836195.
 • Wojdynski, Bartosz W. 2016. "The Deceptiveness of Sponsored News Articles: How Readers Recognize and Perceive Native Advertising." American Behavioral Scientist 60, no. 12: 1475-1491. https://doi.org/10.1177/0002764216660140.
 • Yıldız, Müge Leyla ve Selay Giray Yakut. 2019. "İşyerinde Etik Algısı Cinsiyete ve Kuşaklara Göre Değişir Mi? Türkiye’deki Çalışanlar Üzerine Ampirik Bir Çalışma." Istanbul Business Research 48, no. 2: 197-217. https://doi.org/10.26650/ibr.2019.48.0027.
 • Zarzosa, Jennifer ve Sarah Fischbach. 2017. "Native Advertising: Trickery or Technique? An Ethics Project and Debate." Marketing Education Review 27, no. 2: 104-108. https://doi.org/10.1080/10528008.2017.1304161.
 • Zimand-Sheiner, Dorit ve Tamar Lahav. 2019. "Israeli Media Reality vs. Consumer Attitudes: TV Viewers’ Ethical Perceptions and Attitudes towards Regulation of Embedded Paid Content." Israel Affairs 25, no. 1: 165-184. https://doi.org/10.1080/13537121.2019.1561176.
 • Zimand-Sheiner, Dorit, Tanya Ryan, Sema Misci Kip ve Tamar Lahav. 2020. "Native Advertising Credibility Perceptions and Ethical Attitudes: An Exploratory Study among Adolescents in the United States, Turkey and Israel." Journal of Business Research 116, August 2020: 608-619. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.06.020.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sema MİSÇİ KİP Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0285-4777
Türkiye


Zeynep AKSOY Bu kişi benim
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0297-0372
Türkiye

Destekleyen Kurum Bu çalışma, Journal of Business Research 116 (2020) dergisinde yayımlanan Native advertising credibility perceptions and ethical attitudes: An exploratory study among adolescents in the United States, Turkey and Israel başlıklı uluslararası araştırma kapsamında toplanan Türkiye verilerinin detaylı analiz edilmesiyle hazırlanmıştır. Türkiye’deki veriler, ABD’deki Winona Devlet Üniversitesi Sosyal Bilimler Okulu tarafından sağlanan fonla toplanmıştır.
Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 2021 Özel Sayı: 2. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, Süreklilikler ve Kesintiler: Kültürler, Pazarlar ve Siyaset

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ilef1038659, journal = {Ankara Üniversitesi İlef Dergisi}, issn = {2148-7219}, eissn = {2458-9209}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {}, pages = {179 - 206}, doi = {10.24955/ilef.1038659}, title = {Türki̇ye’deki Adölesanların Doğal Reklama Yönelik Eti̇k Algılarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Misçi Kip, Sema and Aksoy, Zeynep} }
APA Misçi Kip, S. & Aksoy, Z. (2021). Türki̇ye’deki Adölesanların Doğal Reklama Yönelik Eti̇k Algılarının Değerlendirilmesi . Ankara Üniversitesi İlef Dergisi , 2021 Özel Sayı: 2. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, Süreklilikler ve Kesintiler: Kültürler, Pazarlar ve Siyaset , 179-206 . DOI: 10.24955/ilef.1038659
MLA Misçi Kip, S. , Aksoy, Z. "Türki̇ye’deki Adölesanların Doğal Reklama Yönelik Eti̇k Algılarının Değerlendirilmesi" . Ankara Üniversitesi İlef Dergisi (2021 ): 179-206 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilef/issue/67404/1038659>
Chicago Misçi Kip, S. , Aksoy, Z. "Türki̇ye’deki Adölesanların Doğal Reklama Yönelik Eti̇k Algılarının Değerlendirilmesi". Ankara Üniversitesi İlef Dergisi (2021 ): 179-206
RIS TY - JOUR T1 - Türki̇ye’deki Adölesanların Doğal Reklama Yönelik Eti̇k Algılarının Değerlendirilmesi AU - Sema Misçi Kip , Zeynep Aksoy Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.24955/ilef.1038659 DO - 10.24955/ilef.1038659 T2 - Ankara Üniversitesi İlef Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 179 EP - 206 VL - IS - 2021 Özel Sayı: 2. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, Süreklilikler ve Kesintiler: Kültürler, Pazarlar ve Siyaset SN - 2148-7219-2458-9209 M3 - doi: 10.24955/ilef.1038659 UR - https://doi.org/10.24955/ilef.1038659 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi İlef Dergisi Türki̇ye’deki Adölesanların Doğal Reklama Yönelik Eti̇k Algılarının Değerlendirilmesi %A Sema Misçi Kip , Zeynep Aksoy %T Türki̇ye’deki Adölesanların Doğal Reklama Yönelik Eti̇k Algılarının Değerlendirilmesi %D 2021 %J Ankara Üniversitesi İlef Dergisi %P 2148-7219-2458-9209 %V %N 2021 Özel Sayı: 2. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, Süreklilikler ve Kesintiler: Kültürler, Pazarlar ve Siyaset %R doi: 10.24955/ilef.1038659 %U 10.24955/ilef.1038659
ISNAD Misçi Kip, Sema , Aksoy, Zeynep . "Türki̇ye’deki Adölesanların Doğal Reklama Yönelik Eti̇k Algılarının Değerlendirilmesi". Ankara Üniversitesi İlef Dergisi / 2021 Özel Sayı: 2. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, Süreklilikler ve Kesintiler: Kültürler, Pazarlar ve Siyaset (Aralık 2021): 179-206 . https://doi.org/10.24955/ilef.1038659
AMA Misçi Kip S. , Aksoy Z. Türki̇ye’deki Adölesanların Doğal Reklama Yönelik Eti̇k Algılarının Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi. 2021; (2021 Özel Sayı: 2. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, Süreklilikler ve Kesintiler: Kültürler, Pazarlar ve Siyaset): 179-206.
Vancouver Misçi Kip S. , Aksoy Z. Türki̇ye’deki Adölesanların Doğal Reklama Yönelik Eti̇k Algılarının Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi. 2021; (2021 Özel Sayı: 2. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, Süreklilikler ve Kesintiler: Kültürler, Pazarlar ve Siyaset): 179-206.
IEEE S. Misçi Kip ve Z. Aksoy , "Türki̇ye’deki Adölesanların Doğal Reklama Yönelik Eti̇k Algılarının Değerlendirilmesi", Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, sayı. 2021 Özel Sayı: 2. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, Süreklilikler ve Kesintiler: Kültürler, Pazarlar ve Siyaset, ss. 179-206, Ara. 2021, doi:10.24955/ilef.1038659