Yayın Politikamız

52. sayımızdan itibaren sadece araştırma makaleleri ve kitap kritiği yayımlanacaktır.

Araştırma makalesinde alanın klasik ve modern sorunlarına odaklanan ve çözüm üreten, teorik veya pratik alanda analitik düzeyde çalışan  yahut alanın güncel / aktüel problemlerine cevaplar arayan özgün ve orijinal araştırma makalelerine öncelik verilecektir.

Kitap tanıtımında ise basit tanıtımdan ziyade kitap kritiği formatındaki çalışmaları yer verilecektir. Kitap kritiği ile ilgili prensipler için bakınız.