Özel Sayı Bilgilendirme

Dergimiz 28 Şubat 2024 tarihinde yayımlanacak olan "Din Olgusu" özel sayısına makale kabulüne başlamıştır.
Makaleler dergimiz web sitesinde (https://dergipark.org.tr/tr/pub/imad) yer alan “Yazım Kuralları” sayfasında belirtilen şekilde hazırlanacak, “Etik İlkeler ve Yayın Politikası” sayfasında ilan edilen kurallar çerçevesinde Çift Taraflı Kör Hakemlik ilkesi gözetilerek yürütülecek olan değerlendirme süreci sonunda yayımlanacaktır.
Makale gönderimi için son tarih 15 Aralık 2023 olarak belirlenmiştir.


NOT: Özel sayıya makale gönderen yazarların özel sayı için gönderdiklerini belirtmeleri gerekmektedir.Sisteme makale yüklemenin kapalı olduğu dönemlerde yazı göndermek için imad@dpu.edu.tr adresine mail göndererek bilgi veriniz.


29007


Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.