ISSN: 2618-6284
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Eğitim Yayınevi
Kapak Resmi
       

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (INJOSS) [ISSN 2618-6284]

 Uluslararası Hakemli bir dergi olan ve EĞİTİM YAYINEVİ markası olan Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (INJOSS) 2017 yılı itibariyle yayın hayatına başlamaktadır. Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki sayı elektronik olarak yayımlanacak dergi sosyal ve beşeri bilimlerin; tarih, sosyoloji, felsefe, filoloji, coğrafya, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, psikoloji ve güzel sanatlar gibi birçok farklı disiplinleriyle ilgili yeni, ulusal ve uluslararası çalışmaları bilim insanlarıyla paylaşmayı amaçlamaktadır. Dergi’nin amacı sosyal bilimlerin tüm alt alanlarında özgün çalışmaları yayımlamak ve bu alanlardaki disiplinler arası çalışmaları özel sayılarla teşvik etmektir.


Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ancak diğer dillerdeki, özgün araştırma, tartışma ve derlemelere, olduğu gibi çeviri, kitap tanıtımı ve eleştirilere de yer vermektedir. “Açık erişimli” olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 1 Haziran 2021 Bitiş: 31 Aralık 2021

2020 - Cilt: 3 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

1. MOBBİNG OLGUSU: TÜRK HUKUK SİSTEMİ VE DÜNYADAKİ YERİ

Araştırma Makalesi

2. ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN UYGULANMASI

Araştırma Makalesi

4. POSTHÜMANİZM VE EKOSENTRİZM: EKO-HARDCORE MÜZİKTE ÇEVRE BİLİNCİ

Araştırma Makalesi

6. KOVİD-19 KORKUSU ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI

Derleme

7. TÜRKİYE’DE SPORTİF KÜRESELLEŞMENİN ETKİLERİ

Kitap İncelemesi

10. KİTAP İNCELEMESİ / BOOK REVIEW

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (INJOSS) [ISSN 2618-6284]