Son Sayı

Cilt: 3 - Sayı: 2

Yıl: 2020

Makaleler

Araştırma Makalesi

2. ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN UYGULANMASI

Araştırma Makalesi

6. KOVİD-19 KORKUSU ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI