Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

POSTHÜMANİZM VE EKOSENTRİZM: EKO-HARDCORE MÜZİKTE ÇEVRE BİLİNCİ

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 47 - 58, 28.07.2020

Öz

Posthümanizm, birçok araştırmacı için aslında transhümanizm ile özdeş bir terim olarak kullanılmakla beraber, kimi araştırmacılar tamamen farklı görüşlere sahiplerdir. Hem dijital imge hem de biyoteknoloji ile yoğun bir şekilde karakterize edilen bir çağın rasyonel bir değerlendirmesi olarak yorumlanan posthümanizm, teknolojik olasılıklara açık olmakla birlikte çok çeşitli bağlamlarda değerlendirilebilen fikirler içerir. Bu bağlamda posthümanizm, derin bir politik teori olan postmodernizmden hemen sonra doğan güncel bir kültürel teorinin ideolojik ifadesi olarak da görünmektedir. Eleştirel açıdan posthümanizm, Grek-Romen/Rönesans Hümanizmi ve Aydınlanmasının antroposentrik (insan merkezci) çerçevesini yıkan, diğer tüm canlı varlıklar ve doğanın bütünlüğü de dâhil olmak üzere ekosentrik çoğulculuğu savunan bir felsefi eğilim olarak tanımlanır. Güncel çevreci hareketlerin de radikal bir eko-politika fikrini yaygınlaştırmasıyla birlikte; insan dışındaki varlıkların yaşam hakkının savunulması, doğa ve çevre bilinci müzik yapıtlarında ve müziksel faaliyetlerde sıklıkla yansıtılmaya başlanmıştır. Bunun örneklerinden biri; Polluted Inheritance, Earth Crises, Liberator, Gojira vb. gruplara gönderme yapan eko-hardcore müziktir. Bu bağlamda kitleler üzerinde oldukça etkili bir araç olabilen müzik, posthümanist ideolojinin ilgilendiği pek çok konudan yalnızca biri olan çevre bilincine eko-hardcore müzik ve müzisyenler vasıtasıyla dikkat çekmeyi ve farkındalık yaratmayı sağlayabilir.

Kaynakça

 • Bixby, S. (2014, 13 Mart). Full Metal Parrot [web log içeriği]. Erişim: https://www.thedailybeast.com/full-metal-parrot
 • Bolter, D. (2016). Posthumanism. K. B. Jensen, R. T. Craig (Ed.). The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy. USA: John Wiley & Sons Publishing. DOI: 10.1002/9781118766804.wbiect220
 • Darlington, D. (2019). Music in the spaces of the 21st century (Doktora tezi). Erişim: https://chesterrep.openrepository.com/handle/10034/620326
 • Duplantier, J. (Ekim, 2005). “Gojira: Interview”. (Spirit of Metal Webzine için röportajı yapan Brice). Erişim: https://www.spirit-of-metal.com/fr/interview/Gojira/292
 • Ferrando, F. (2013). Posthumanism, Transhumanism, Antihumanism, Metahumanism, and New Materialisms Differences and Relations. Existenz Journal, 8(2), 26-32, https://existenz.us/volumes/Vol.8-2Ferrando.pdf
 • Ferrando, F. (2014). The Posthuman: Philosophical Posthumanism and Its Others (Doktora tezi). Erişim: http://dspace-roma3.caspur.it/bitstream/2307/4356/1/TESI_Ferrando_DEF.pdf
 • Foucault, M. (1994). The Order of Things. New York: Random House. Erişim: https://monoskop.org/images/a/a2/Foucault_Michel_The_Order_of_Things_1994.pdf
 • Johnston, R. (2013, 17 Aralık). Earth Crisis And Liberator Collaborate For An Album And Comic Book, Salvation Of The Innocents, And New Liberator Stories From An All-Star Team [web log içeriği]. Erişim: https://www.bleedingcool.com/2013/12/17/earth-crisis-and-liberator-collaborate-for-march-and-new-liberator-stories-from-an-all-star-team/
 • Kurtyılmaz, D. (2018). Eleştirel Teori Açısından Hümanizm ve Mekanik: Alex Murphy Nasıl RoboCop Olur?. SineFilozofi Dergisi, 3(6), 115-134.
 • Machado, M. R. (2019, Ağustos 26). Anthems for the Anthropocene. Guernica. Erişim: https://www.guernicamag.com/anthems-for-the-anthropocene/
 • Mutlu, A. (2015). Ekoloji Düşüncesinin ve Çevre Korumacılığın Ortaya Çıkışı [Ders notları]. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Erişim: https://slideplayer.biz.tr/slide/2931794/
 • Ranisch, R., Sorgner, S. L. (2014). Post- and Transhumanism: An Introduction. Bern: Peterlang. Erişim: https://pdfs.semanticscholar.org/b02e/50b71b0bb9d5ae316549177 c8df20739be9e.pdf
 • Sampanikou, E. D. (2017). Audiovisual Posthumanism. Newcastle: Cambridge Scholars. Erişim:https://books.google.com.tr/books?id=xVvXDgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=tr#v=onepage&q&f=false
 • Sargın, D. (2012, Mart). Graft Fonksiyonu ve Kimerizm. 7. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi’nde sunulan bildiri, Antalya. Erişim: http://www.thd.org.tr/thdData/Books/232/graft-fonksiyonu-ve-kimerizm-deniz-sargin.pdf
 • Teitelman, B. (2016, 3 Ocak). R.I.P. Budgie, pit bull and Caninus vocalist [web log içeriği]. Erişim: https://www.metalinsider.net/in-memoriam/r-i-p-budgie-pit-bull-and-caninus-vocalist
 • Turhan, E. (2015). Küresel Bir Sınav Olarak Antroposen. Ekoiq Dergisi, (4),34-39, http://ekoiq.com/arsiv/ekoiqsayi48.pdf

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülnur GÜVENÇ Bu kişi benim
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Temmuz 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Güvenç, G. (2020). POSTHÜMANİZM VE EKOSENTRİZM: EKO-HARDCORE MÜZİKTE ÇEVRE BİLİNCİ . International Journal of Social Science , 3 (2) , 47-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/injoss/issue/56160/774876