Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 81 - 86, 28.07.2020

Öz

Kaynakça

 • Ronald, H. (1992). L’histoire en mouvements (Fransızca), Paris: Armand Colin, 58.
 • Ankara Üniversitesi (t.y.). Küreselleşme ve Spor, acikders.ankara.edu.tr, https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/54944/mod_resource/content/0/8_K%C3%BCreselle%C5%9Fme%20ve%20Spor.pdf, Erişim Tarihi: 5 Mart 2020.
 • Açıkada, C., Ergen, E. (1990). Bilim ve Spor, (Spor Şurası 1990) Sporda Eğitim ve Öğretim Komisyonu Raporu, Ankara: Büro Tek Ofset.
 • Doğan, B. (2007). Spor Sosyolojisi ve Uygulamalı Spor Sosyolojisine Giriş, Ankara: Nobel.
 • Atasoy, B., Kuter, Ö. F. (2005). Küreselleşme ve Küreselleşme ve Spor Endüstrisi, Pamukkale Journal of Sport Sciences, 4(1), 91-117.
 • Chase-Dunn, C., (2001). Globalization: A World-Systems Perspective, Fadenhefting, Proto Sociology, 26, 29-30.
 • Tasam org, 2006, Küreselleşmenin Boyutları ve Etkileri, https://tasam.org/tr-TR/Icerik/211/kuresellesmenin_boyutlari_ve_etkileri, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, İstanbul.
 • Giddens, A. (2000). Elimizden Kaçıp Giden Dünya. Bursa: Alfa.
 • Atasoy, B., & Kuter, F. Ö. (2005). Küreselleşme ve Spor. Eğitim Fakültesi Dergisi, XVIII (1), 11-22.
 • Durak, N. (2011). Gelenek ve Modernite Etkileşimi Bağlamında Spor Etiği. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 27, 42-61.
 • Talimciler, A. (2008). Futbol Değil İş: Endüstriyel Futbol. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 26, 90-95.
 • Akdemir, A. (2010). Küreselleşme ve Kültürel Kimlik Sorunu. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 43-50.
 • Argan, M., Katırcı, H. (2002). Spor Pazarlaması, Ankara: Nobel.
 • Ekren, N., Çağlar, B. A. (2003). Spor Ekonomisi, Teorik Bir Çerçeve, Active Dergisi, 32(Eylül-Ekim), 1-2.
 • Devecioğlu, S. (2005). Türkiye’de Spor Sektörü Stratejilerinin Geliştirilmesi, Verimlilik Dergisi, 2, 117-134.

TÜRKİYE’DE SPORTİF KÜRESELLEŞMENİN ETKİLERİ

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 81 - 86, 28.07.2020

Öz

Küreselleşme, tüm dünyada ekonomik, politik, finansal, çevresel sosyal, ulusal güvenlik, ulusal eyaletler arası teknolojik ve kültürel bağlamda piyasalar ile insanlar vasıtasıyla uluslararası mesafeleri birbirine entegre eden bir bağ olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda sporun tüm küresel kavramlarının içinde bulundurduğu ortak bağlarından nasibini aldığı ve uluslararası anlamda öneminin günden güne arttığı bilinmektedir. Tüm bu unsurlar çerçevesinde ülkemizin de sportif anlamda küreselleşmenin ne derece etkisi altına girdiği incelemeye konu olmuştur.

Kaynakça

 • Ronald, H. (1992). L’histoire en mouvements (Fransızca), Paris: Armand Colin, 58.
 • Ankara Üniversitesi (t.y.). Küreselleşme ve Spor, acikders.ankara.edu.tr, https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/54944/mod_resource/content/0/8_K%C3%BCreselle%C5%9Fme%20ve%20Spor.pdf, Erişim Tarihi: 5 Mart 2020.
 • Açıkada, C., Ergen, E. (1990). Bilim ve Spor, (Spor Şurası 1990) Sporda Eğitim ve Öğretim Komisyonu Raporu, Ankara: Büro Tek Ofset.
 • Doğan, B. (2007). Spor Sosyolojisi ve Uygulamalı Spor Sosyolojisine Giriş, Ankara: Nobel.
 • Atasoy, B., Kuter, Ö. F. (2005). Küreselleşme ve Küreselleşme ve Spor Endüstrisi, Pamukkale Journal of Sport Sciences, 4(1), 91-117.
 • Chase-Dunn, C., (2001). Globalization: A World-Systems Perspective, Fadenhefting, Proto Sociology, 26, 29-30.
 • Tasam org, 2006, Küreselleşmenin Boyutları ve Etkileri, https://tasam.org/tr-TR/Icerik/211/kuresellesmenin_boyutlari_ve_etkileri, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, İstanbul.
 • Giddens, A. (2000). Elimizden Kaçıp Giden Dünya. Bursa: Alfa.
 • Atasoy, B., & Kuter, F. Ö. (2005). Küreselleşme ve Spor. Eğitim Fakültesi Dergisi, XVIII (1), 11-22.
 • Durak, N. (2011). Gelenek ve Modernite Etkileşimi Bağlamında Spor Etiği. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 27, 42-61.
 • Talimciler, A. (2008). Futbol Değil İş: Endüstriyel Futbol. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 26, 90-95.
 • Akdemir, A. (2010). Küreselleşme ve Kültürel Kimlik Sorunu. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 43-50.
 • Argan, M., Katırcı, H. (2002). Spor Pazarlaması, Ankara: Nobel.
 • Ekren, N., Çağlar, B. A. (2003). Spor Ekonomisi, Teorik Bir Çerçeve, Active Dergisi, 32(Eylül-Ekim), 1-2.
 • Devecioğlu, S. (2005). Türkiye’de Spor Sektörü Stratejilerinin Geliştirilmesi, Verimlilik Dergisi, 2, 117-134.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat TERLEMEZ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2305-061X
Türkiye


Mehmet M. YORULMAZLAR Bu kişi benim
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Temmuz 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Terlemez, M. & Yorulmazlar, M. M. (2020). TÜRKİYE’DE SPORTİF KÜRESELLEŞMENİN ETKİLERİ . International Journal of Social Science , 3 (2) , 81-86 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/injoss/issue/56160/774888