Kitap İncelemesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 133 - 135, 28.07.2020

Öz

KİTAP İNCELEMESİ / BOOK REVIEW

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 133 - 135, 28.07.2020

Öz

Yavuz, G. (2006). Binalarda Yangın Güvenliği. Ankara: TMMOB Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi Prof. Y. Mimar Güner YAVUZ tarafından derlenerek yayına hazırlanan “Binalarda Yangın Güvenliği” isimli kitap, Kasım 2006 tarihinde TMMOB Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi Yayınları tarafından yayınlanmıştır. Kitap, yangın güvenliği alanında yetersiz ve eksik bulunan kaynaklar açısından önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Yine de, kitabın içeriği ve verdiği bilgiler, güncel mevzuat ve gelişmeler açısından değerlendirildiğinde bazı ikilemlere ve eksikliklere sahip olduğu görülmektedir. Kitap, bu çalışmada içerik ve kapsam açısından değerlendirilmektedir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Alper BODUR
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4048-1158
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Temmuz 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Bodur, A. (2020). KİTAP İNCELEMESİ / BOOK REVIEW . International Journal of Social Science , 3 (2) , 133-135 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/injoss/issue/56160/774903