Yazım Rehberi

InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi

(InTraders)


Yazım Rehberi


                  Ön Bilgi

    -Yazar/lar aşağıda yer alan formlarını hazırladıktan sonra dosya yüklemeye başlamalıdır.

    -Telif Hakkı Sözleşmesi    -Etik Kurul İzni( Etik Kurul izni Türkiye(Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan araştırmacılar)den gönderilen çalışmalar için zorunludur. Etik kurul izni ülkelerin kendi yönetim ve sistemleri gereği yazarın sorumluluğundadır. )    -Yazar Bilgi Dosyası (Bakınız: madde 4)


1- InTraders Dergisinde sadece Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlanmaktadır. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış/sunulmamış veya yayımlanmak/sunulmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Sadece InTraders Akademik Platformu tarafından düzenlenen bilimsel etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve yazılı olarak tam metni basılmamış çalışmalar yayınlanmak üzere gönderilebilir.

2. Makalelerde yapılan atıflar için APA 6 sistemi kullanılmalıdır.

3. Yazılar A4 boyutunda kâğıda, 1,5 aralıkla, Times New Roman karakterinde, 12 punto ile ve 20 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. DergiPark platformu dışından yapılan gönderiler kesinlikle kabul edilmemektedir.

4. Yazar Bilgisi Dosyası; Makalede yazar/lara ait hiçbir bilgi yer almamalıdır. (Makalenin 2 kör hakem sürecinin başlatılmasında yazardan gelen dosya kullanılmaktadır. Dolayısı ile yazar/lara ait bilgiler ayrı bir Word sayfasında belirtilmeli ve sisteme yüklenmelidir. Ayrı Word sayfasında Türkçe ve İngilizce olarak şu bilgiler yer almalıdır: (i) yazının başlığı; (ii) yazar(lar)ın adı ve akademik ünvanı, (iii) ORCID ID numaraları; (iv) yazar(lar)ın bağlı bulunduğu kurumun adresi;(v) anahtar sözcükler ile (vi) çalışmanın JEL kodları, (vii) e-mail adresi, (viii)telefon numarası +.. şeklinde belirtilmelidir.

5. Tablo, şekil ve grafiklere başlık ve numara verilmeli, başlıklar tablo, şekil ve grafiklerin üzerinde yer almalı, kaynaklar ise tablo, şekil ve grafiklerin altına yazılmalıdır. Rakamlarda ondalık kesirler virgül ile ayrılmalıdır. Denklemlere verilecek sıra numarası parantez içinde sayfanın en sağında ve parantez içinde yer almalıdır. Denklemlerin türetilişi, yazıda açıkça gösterilmemişse, hakemlerin değerlendirmesi için, türetme işlemi bütün basamaklarıyla ayrı bir sayfada verilmelidir.

6 Yazılarda yapılan atıflara ilişkin dipnotlar sayfa altında yer almalıdır.

7. Metnin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında çalışmada kullanılan kaynakların bir listesi verilir. En az 15 kaynakça kullanılması tavsiye edilir. Çalışmada kullanılan referansların listelendiği bu kaynakça, yazar soyadı sıralamasına göre ve alfabetik olarak hazırlanır.

8. Kaynaklara göndermeler dipnotlarla değil, metin içinde, sayfa numaralarını da içererek, aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi yapılmalıdır.

9. Sisteme eklenecek yazıların sayfa düzeninin yazar tarafından ve şu değerlere uygun bir biçimde yapılmış olması gerekir:

Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemeli)
Üst Kenar Boşluk: 2,5 cm
Alt Kenar Boşluk: 2,5 cm
Sol Kenar Boşluk: 2,5 cm
Sağ Kenar Boşluk: 2,5 cm
Yazı Tipi: Times New Roman
Yazı Boyutu: Başlıkta 12 ve kalın, metinde 12, özetlerde 12 ve dipnotlarda 10 punto
Paragraf Aralığı: Önce 6 nk – sonra 6 nk, Özetlerde (Özetlerin de okuyucu tarafından rahat okunabilmesi hedeflenmektedir.): Önce 6 nk – sonra 6 nk
Satır Aralığı: 1,5

10. Makale metninde paragraf başı yapılmamalı, paragraf araları 1 satır (Önce:6nk Sonra:6nk) boşluk bırakılarak belirginleştirilmelidir (Ofis'te Paragraf-Girinti ve Aralıklar, Aralık-Önce-6; Sonra-6 nk).

11. Bölüm Başlıkları: Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir; Başlıklar numaralandırılmamalıdır.

12. Tablolar ve Şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablolar metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. Şekiller renkli baskıya uygun hazırlanmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır.

13 Resimler: Yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde metin içerisindeki yerlerinde verilmelidir. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır.

14. InTraders Dergisi Yayın İlkeleri’ne herhangi bir açıdan uygunluk arz etmeyen yazılar değerlendirilmeye alınmaz.

ÖRNEK YAZIMLAR

KİTAPLAR


Tek Yazarlı Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın Adı, Yayım Yeri, Şehir.


İki Yazarlı Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. & Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın Adı, Yayım Yeri, Şehir.


Üç ve Daha Fazla Yazarlı Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi.; Soyad, Adın İlk Harfi. & Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın Adı, Yayım Yeri, Şehir.


Çeviri Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın Adı (Çev. / Haz.), Yayım Yeri, Şehir.


Editörlü Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). “Bölüm Adı” (Ed. Editörün Adı Soyadı), Kitabın Adı, ss.Sayfa Aralığı, Yayım Yeri, Şehir.


Yazarı Belirtilmemiş Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Eserin Adı, (Yayım Yılı), Yayım Yeri.MAKALELER


Tek Yazarlı Makalelerin Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Makalenin Adı”, Yayınlandığı Dergi Adı, Cilt(Sayı):Sayfa Aralığı.


İki Yazarlı Makalelerin Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. & Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Makalenin Adı”, Yayınlandığı Dergi Adı, Yıl (Sayı): Sayfa Aralığı.


Üç ve Daha Fazla Yazarlı Makalelerin Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi.; Soyad, Adın İlk Harfi. & Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Makalenin Adı”, Yayınlandığı Dergi Adı, Yıl(Sayı):Sayfa Aralığı.TEZ ve PROJELER


Tez veya Projelerin Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Tez Adı”, Tez türü, Üniversite/Enstitü, Şehir.SEMPOZYUM / KONFERANS / BİLDİRİ

Sempozyum/Konferans/Bildirinin Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Bildiri Adı”, Etkinliğin Adı, Etkinlik Tarihi, (Editör. Adı Soyadı), Etkinliği Düzenleyen Kurumun Adı, Sayfa Aralığı, Şehir.DİĞER YAYINLAR

Ansiklopedi Maddelerinin Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Madde Hali”, Ansiklopedinin Adı, (Cilt No):Sayfa Aralığı, Şehir.


Gazete Yazılarının Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Yazının Başlığı”, Gazetenin Adı.


Kurumsal WEB Sayfasının Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Kurum Adı Kısaltması, Kurum Adı, Web Adresi


InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi

Editör Kurulu

Prof. Dr. Adriana BURLEA-SCHIOPOIU, University of Craiova, Romania

Doç. Dr. , Liza ALILI SULEJMANI, International Balkan University, Macedonia

Dr. Öğretim Üyesi, Ali YILDIZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye

intradersorg@gmail.com


Creative Commons Lisansı
InTraders International Trade Academic Journal isimli yazarın InTraders International Trade Academic Journal başlıklı eseri bu Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.