Çift-Kör Hakem İncelemesi

.                                            InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi 

                                                            "                                (InTraders)

                                    Yayın Değerlendirme Süreci


    InTraders'da yayınlanmak üzere gönderilecek makalelerin daha önce hiç bir yerde yayımlanmamış, yayıma kabul edilmemiş ve yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir.


    Değerlendirme süreci, "En az 2 Kör Hakem-Bilim Kurulu" sürecinden oluşmaktadır. Tüm sürecin maksimum 5 ayda tamamlanması hedeflenmektedir.  Etik kurulu raporu istenen çalışmalarda etik kurulu raporu araştırmacının kurumundan ve/veya uygulama yapılan kurum tarafından sağlanmış olmalıdır. Etik kurulu raporu örneklemi insanlar ve/veya hayvanlar olan çalışmalar için gereklidir.


    Ön İncele aşamasında makale şekilsel, akademik dil ve yazım kuralı incelemesi olmak üzere 3 aşamadan oluşmaktadır. Şekilsel olarak incelemede "benzerlik raporu", anahtar kelime, JEL kodu ve yazar bilgileri kontrol edilmektedir. Ön inceleme sekretarya tarafından yürütülmektedir. Her bir aşamada yazar ile iletişime geçilerek gerekli işlemlerin tamamlanması talep edilmekte ve tamamlanan her bir süreç sonrası bir sonraki aşamaya geçilmektedir. Yazarın dönüş hızına göre toplamda 10 gün içinde tamamlanması hedeflenmektedir. Kabul edilebilir "benzerlik oranı" maksimum % 20'dur. Bu oranın altında olması durumunda da metin kontrol edilecek gerekli düzeltmeler talep edilebilecektir.


    Bilimsel Kontrol editör yardımcısı ve/veya editör tarafından ön süreci tamamlanan makalenin 2 kör hakem ataması ile yürütülmektedir. Hakemlere "benzerlik raporu" ile makalenin dağıtımı sağlanacaktır. 1 hafta içinde hakemin değerlendirme süreci ile ilgili ön bilgi alınarak toplamda ortalama 2 ay da hakem sürecinin tamamlanması hedeflenmektedir. Bu süre yazarın revizyonları gerekli zamanda tamamlaması doğrultusunda değişiklik gösterebilecektir.


    Makalenin yayına kabulü için en az iki hakemin olumlu görüşü aranmaktadır. Hakemlerden birinin olumlu, diğerinin ise olumsuz görüş bildirmesi durumunda makale üçüncü bir bilim kurulu üyesine gönderilmektedir. Hakem değerlendirme süreci tamamlanan makaleler, dergi Editör Kurulu'nun onayı ile yayıma hazır hale gelmekte ve kabul sırası dikkate alınarak uygun görülen sayıda yayımlanmaktadır. 

InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi

Editör Kurulu

Prof. Dr. Adriana BURLEA-SCHIOPOIU, University of Craiova, Romania

Doç. Dr. , Liza ALILI SULEJMANI, International Balkan University, Macedonia

Dr. Öğretim Üyesi, Ali YILDIZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye

intradersorg@gmail.com


Creative Commons Lisansı
InTraders International Trade Academic Journal isimli yazarın InTraders International Trade Academic Journal başlıklı eseri bu Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.