Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Göçmenlerin Girişimcilik ve Serbest Meslek Çalışmalarında Çeken Faktörlerin Önemi: Gaziantep'teki Suriyeli Göçmenler Örneği

Yıl 2021, Cilt: 2 Sayı: 1, 1 - 18, 01.10.2021

Öz

Son dokuz yılda üç buçuk milyondan fazla Suriyeli Suriye'den Türkiye'ye taşındı. Gaziantep'te ikametgahının neredeyse dörtte biri Suriyeli göçmenlerdendir. Bu göçmen grupların tüketilebilir ürünlerle temsil edilen kendi ihtiyaçları ve kültürlerini uygulama alanı vardır. Gaziantep'teki bir grup Suriyeli göçmen, kendi girişimlerini kurmak ve küçük işletmeler kurmak için göçlerinden faydalandı. Bu makale, Gaziantep'teki Suriyeli girişimcilerin başlıca çekici faktörlerini incelemektedir; kırk yarı yapılandırılmış görüşmenin nitel veri analizi yoluyla göçmenlerin yerleşim bölgesi, dili, dini ve statüleri.

Kaynakça

 • Alahmad, Z. (2020). Syrian Immigrants as Urban Entrepreneurs: Small Business Ownership and The Sense of Place in Gaziantep. Gaziantep: Gaziantep University.
 • Arınç, K. (2018 ). Doğu Sınırlarından Türkiye’ye Yaya Mülteci Akını ve Ortaya Çıkan Sorunlar. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 22(3): 1467-1485.
 • Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In R. JG, Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education (pp. 241–58). New York: Greenwood Press.
 • Clark, K., & Drinkwater, S. (2000). Pushed out or pulled in? Self-employment among ethnic minorities in England and Wales. Labour Economics, 603-628.
 • Dalhammar, T. (2004). Voices of entrepreneurship and small business immigrant enterprises in Kista, Stockholm . Stockholm: KTH the Royal Institute of Technology.
 • DeFreitas, G. (1991). Inequality at Work: Hispanics in the U.S. Labor Force. Oxford: Oxford University Press.
 • DGMM. (2020, 08 25). GEÇİCİ KORUMA. Retrieved from DGMM: https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638
 • DISK. (2018, 6 21). Syrian workers in Turkey. Retrieved from disk.org.tr: http://disk.org.tr/2018/06/syrian-workers-in-turkey/
 • Eraydın, G. (2017). MIGRATION, SETTLEMENT AND DAILY LIFE PATTERNS OF SYRIAN URBAN REFUGEES THROUGH TIME GEOGRAPHY: A CASE OF ÖNDER NEIGHBORHOOD, ANKARA. Ankara: MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY.
 • Evans, M. D. (1989). Immigrant Entrepreneurship: Effects of Ethnic Market Size and Isolated Labor Pool. American Sociological Review, 950-962.
 • gaziantephaberler. (2009, 8 8). İran Pazarı da Çare Olmadı. Retrieved from Gaziantep Haberler: http://www.gaziantephaberler.com/haber/iran-pazari-da-care-olmadi-haberi-5998.html
 • Goldin, I., Pitt, A., Nabarro, B., & Boyle, K. (2018). MIGRATION AND THE ECONOMY: economic Realities, Social Impacts & Political Choices. Oxford: Oxford Martin School.
 • GTO. (2019, 9 30). Üyeler. Retrieved from Gaziantep Ticatert Odasi: https://e.gto.org.tr/Members
 • GTO. (2020). Faalyiet Raporu 2019. Gaziantep: Gaziantep Ticaret Odasi.
 • Gültekin, M. N., GİRİTLİOĞLU, İ., KARADAŞ, Y., SOYUDOĞAN, M., KUZU, Ş. L., GÜLHAN, S. T., . . . İNCETAHTACI, N. (2018). Syrians in Gaziantep. Gaziantep: The University of Gaziantep Press.
 • Hogg, M., Abrams, D., Otten, S., & Hinkle, S. (2004). The Social Identity Perspective. Sage Publications, 246-276.
 • Kainth, G. (2009). Push and Pull Factors of Migration: A Case of Brick Kiln Industry of Punjap State. Asia-Pacific Journal of Social Sciences, 82-116.
 • Kaymakçıoğlu, M. (2015). AN ANALYSIS OF ENTREPRENEURSHIP IN TURKEY:. İstanbul: Sabancı University.
 • Light, I. (1979). Disadvantaged Minorities in Self-Employment. International Journal of Comparative Sociology, 20, 31-4.
 • Milliyet. (2018, 9 7). Geçici Barınma Merkezleri Kapatıldı. Retrieved from Milliyet: http://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/gaziantep/gecici-barinma-merkezleri-kapatildi-13020126
 • Milliyet. (2021, 01 24). Altındağ’da bir Suriye mahallesi. Retrieved from Milliyet: https://www.milliyet.com.tr/pazar/altindag-da-bir-suriye-mahallesi-2386604
 • Mülteciler. (2019, 10 19). Suriyelilerle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar. Retrieved from Mülteciler Derneği: https://multeciler.org.tr/suriyeli-multecilerle-ilgili-dogru-bilinen-yanlislar/
 • Sandal, E. K., Hançerkıran, M., & Tıraş, M. (2016). Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler ve Gaziantep İlindeki Yansımaları. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(2):461-483.
 • Sönmez, M. E. (2016). Suriyeli Sığınmacıların Gaziantep Şehrindeki Mekânsal Dağılışı ve. ULUSLARARASI COĞRAFYA SEMPOZYUMU (pp. 392-400). Ankara: Ankara University.
 • TEPAV. (2019, 9 22). Türkiye'de Suriyeli Girişimciliği ve Mülteci İşletmeleri: Türkiye Tecrübesinden Nasıl Faydalanılabilir? Retrieved from TEPAV: https://www.tepav.org.tr/tr/haberler/s/10024
 • TEPAV. (2019, 8 9). YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER BÜLTENİ YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER BÜLTENİ. Retrieved from Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı: https://www.tepav.org.tr/tr/calismalarimiz/s/399
 • TOBB. (2019). TOBB BASINDA 2018. Retrieved from Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Odaları: https://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2019/75.%20kurul%20bas%C4%B1nda%20tobb.pdf
 • UNCTAD. (2018). POLICY GUIDE ON ENTREPRENEURSHIP FOR MIGRANTS AND REFUGEES. United Nations.

The Significance of the Pull Factors in Immigrants’ Entrepreneurship and Self-employment: The Case of Syrian Immigrants in Gaziantep

Yıl 2021, Cilt: 2 Sayı: 1, 1 - 18, 01.10.2021

Öz

Over the last nine years, more than three and a half million Syrians have moved from Syria to Turkey. In Gaziantep, almost a quarter of its residents are from Syrian immigrants. These immigrant groups have their own needs represented by the consumable products and a space to practice their culture. A group of Syrian immigrants in Gaziantep took advantage of their immigration to establish their own enterprises and initiate small businesses. This paper examines the main pull factors of Syrian entrepreneurs in Gaziantep including; the enclave, the language, the religion, and the statuses of the immigrants, through qualitative data analysis of forty semi-structured interviews.

Kaynakça

 • Alahmad, Z. (2020). Syrian Immigrants as Urban Entrepreneurs: Small Business Ownership and The Sense of Place in Gaziantep. Gaziantep: Gaziantep University.
 • Arınç, K. (2018 ). Doğu Sınırlarından Türkiye’ye Yaya Mülteci Akını ve Ortaya Çıkan Sorunlar. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 22(3): 1467-1485.
 • Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In R. JG, Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education (pp. 241–58). New York: Greenwood Press.
 • Clark, K., & Drinkwater, S. (2000). Pushed out or pulled in? Self-employment among ethnic minorities in England and Wales. Labour Economics, 603-628.
 • Dalhammar, T. (2004). Voices of entrepreneurship and small business immigrant enterprises in Kista, Stockholm . Stockholm: KTH the Royal Institute of Technology.
 • DeFreitas, G. (1991). Inequality at Work: Hispanics in the U.S. Labor Force. Oxford: Oxford University Press.
 • DGMM. (2020, 08 25). GEÇİCİ KORUMA. Retrieved from DGMM: https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638
 • DISK. (2018, 6 21). Syrian workers in Turkey. Retrieved from disk.org.tr: http://disk.org.tr/2018/06/syrian-workers-in-turkey/
 • Eraydın, G. (2017). MIGRATION, SETTLEMENT AND DAILY LIFE PATTERNS OF SYRIAN URBAN REFUGEES THROUGH TIME GEOGRAPHY: A CASE OF ÖNDER NEIGHBORHOOD, ANKARA. Ankara: MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY.
 • Evans, M. D. (1989). Immigrant Entrepreneurship: Effects of Ethnic Market Size and Isolated Labor Pool. American Sociological Review, 950-962.
 • gaziantephaberler. (2009, 8 8). İran Pazarı da Çare Olmadı. Retrieved from Gaziantep Haberler: http://www.gaziantephaberler.com/haber/iran-pazari-da-care-olmadi-haberi-5998.html
 • Goldin, I., Pitt, A., Nabarro, B., & Boyle, K. (2018). MIGRATION AND THE ECONOMY: economic Realities, Social Impacts & Political Choices. Oxford: Oxford Martin School.
 • GTO. (2019, 9 30). Üyeler. Retrieved from Gaziantep Ticatert Odasi: https://e.gto.org.tr/Members
 • GTO. (2020). Faalyiet Raporu 2019. Gaziantep: Gaziantep Ticaret Odasi.
 • Gültekin, M. N., GİRİTLİOĞLU, İ., KARADAŞ, Y., SOYUDOĞAN, M., KUZU, Ş. L., GÜLHAN, S. T., . . . İNCETAHTACI, N. (2018). Syrians in Gaziantep. Gaziantep: The University of Gaziantep Press.
 • Hogg, M., Abrams, D., Otten, S., & Hinkle, S. (2004). The Social Identity Perspective. Sage Publications, 246-276.
 • Kainth, G. (2009). Push and Pull Factors of Migration: A Case of Brick Kiln Industry of Punjap State. Asia-Pacific Journal of Social Sciences, 82-116.
 • Kaymakçıoğlu, M. (2015). AN ANALYSIS OF ENTREPRENEURSHIP IN TURKEY:. İstanbul: Sabancı University.
 • Light, I. (1979). Disadvantaged Minorities in Self-Employment. International Journal of Comparative Sociology, 20, 31-4.
 • Milliyet. (2018, 9 7). Geçici Barınma Merkezleri Kapatıldı. Retrieved from Milliyet: http://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/gaziantep/gecici-barinma-merkezleri-kapatildi-13020126
 • Milliyet. (2021, 01 24). Altındağ’da bir Suriye mahallesi. Retrieved from Milliyet: https://www.milliyet.com.tr/pazar/altindag-da-bir-suriye-mahallesi-2386604
 • Mülteciler. (2019, 10 19). Suriyelilerle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar. Retrieved from Mülteciler Derneği: https://multeciler.org.tr/suriyeli-multecilerle-ilgili-dogru-bilinen-yanlislar/
 • Sandal, E. K., Hançerkıran, M., & Tıraş, M. (2016). Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler ve Gaziantep İlindeki Yansımaları. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(2):461-483.
 • Sönmez, M. E. (2016). Suriyeli Sığınmacıların Gaziantep Şehrindeki Mekânsal Dağılışı ve. ULUSLARARASI COĞRAFYA SEMPOZYUMU (pp. 392-400). Ankara: Ankara University.
 • TEPAV. (2019, 9 22). Türkiye'de Suriyeli Girişimciliği ve Mülteci İşletmeleri: Türkiye Tecrübesinden Nasıl Faydalanılabilir? Retrieved from TEPAV: https://www.tepav.org.tr/tr/haberler/s/10024
 • TEPAV. (2019, 8 9). YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER BÜLTENİ YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER BÜLTENİ. Retrieved from Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı: https://www.tepav.org.tr/tr/calismalarimiz/s/399
 • TOBB. (2019). TOBB BASINDA 2018. Retrieved from Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Odaları: https://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2019/75.%20kurul%20bas%C4%B1nda%20tobb.pdf
 • UNCTAD. (2018). POLICY GUIDE ON ENTREPRENEURSHIP FOR MIGRANTS AND REFUGEES. United Nations.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ziad ALAHMAD
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, GÖÇ ENSTİTÜSÜ
0000-0002-4030-4370
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Alahmad, Z. (2021). The Significance of the Pull Factors in Immigrants’ Entrepreneurship and Self-employment: The Case of Syrian Immigrants in Gaziantep . International Review of Migration and Refugee Studies , 2 (1) , 1-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/irmrs/issue/65227/868452