Amaç

İş ve Hayat Dergisi yılda 2 (iki) sayı yayınlayan hakemli bir dergidir. Dergiye
gelen yazılar ilk olarak Yayın Yönetmeni ve Yayın Kurulunca anlatım ve
yazım kuralları yönünden incelenir. Uygun bulunan yazılar, bilimsel yayın
ilkeleri doğrultusunda incelenmek üzere hakem değerlendirmesine gönderilir.
Dergiye gönderilen tüm yazılar daha önce başka bir yerde yayınlanmamış
veya yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olmalıdır. Yayınlanması kabul edilen
yazıların telif hakları İş ve Hayat Dergisi’ne ait olacaktır.

Kapsam

Dergimiz sosyal ve beşeri bilimler alanında faaliyet göstermekte olup özellikle ekonomi, hukuk ve sosyal politikalar eksenindeki akademik yayınları yayımlamaktadır.