Editör Kurulu

Editör Kurulu

Arş. Gör. Kürşat TUTAR

Turkey
tutarkursat@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap YÜCEL BODUR

Turkey
yucel_mehtap@yahoo.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Hukuk
Kurum: ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ