Amaç

İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi, yılda iki (Temmuz ve Aralık) defa elektronik olarak neşredilmekte olan hakemli bilimsel bir dergidir. Dergimiz İslami İlimler ve irtibatlı olduğu diğer ilim sahalarını kapsayan her türlü özgün araştırma-inceleme, derleme, kitap tanıtım-değerlendirme, gezi-hatırat-akademik notlar ve çevirilerden müteşekkil çalışmaları yayımlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda gerek İlahiyat sahasını ilgilendiren gerekse bu sahanın irtibatta olduğu Sosyoloji, Tarih, Felsefe, Coğrafya, Dil Bilim, Psikoloji, Sosyal ve Beşeri Münasebetleri konu alan ilim sahalarında kaleme alınmış çalışmaları ilim dünyasının bilgisine sunma gayreti içerisindedir.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği de teyit edilmektedir.

Kapsam

İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi, Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. 

Dergimizde aşağıdaki alanlarda üretilen akademik makaleler yayınlanır.  Bu makalelerin dili Türkçe, Arapça, İngilizce, olabilir.


Temel İslam Bilimleri:
Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Edebiyatı


Felsefe ve Din Bilimleri:
İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi, Mantık


İslam Tarihi ve Sanatları:
İslam Tarihi (Başlangıcından Osmanlıların Sonuna Kadar), İslam Sanatları Tarihi,  Türk-İslam Edebiyatı, Dini Musiki


Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitim ve Öğretimi