Yazım Kuralları


Dergimiz İSNAD Atıf Sistemini esas almaktadır. (http://www.isnadsistemi.org/). Bu doğrultuda makale yazalarının artık ülkemizde kabul görmüş olan bu atıf ve kaynak gösterme usulüne riayet etmeleri esastır. Dosya için ayrıca bkz. http://www.isnadsistemi.org/dosyalar/Isnad_Atif_Sistemi_12-3-2018.pdf


Dergimize makale gönderen yazalar iki ayrı dosya göndermelidir. Birinci dosya yazar bilgilerini, ikinci dosya ise makale metnini ihtiva etmelidir.


Makaleler dergi yazım kurallarına ve hakem değerlendirme sürecine uygunluğu bakımından bir ön kontrolden geçmektedir. Bu bağlamda, • Kör-bağımsız hakem değerlendirme koşullarını sağlamak için makale içerisinde yazarların kurum ve kimlik bilgilerini işaret eden hiçbir bilgi yer almamalıdır. • Tüm makalelerle birlikte “Başlık sayfası” gönderimi de yapılmalıdır. Başlık sayfası ana dosyaya eklenmemeli, ayrı bir dosya olarak sisteme yüklenmelidir. Başlık sayfası makalenizin başlığını, katkı sağlayan tüm yazarların isimlerini, kurum bilgilerini ve ORCID numaralarını, sorumlu yazarın ismini ve iletişim bilgilerini (açık adres, e-mail, telefon ve cep telefonu), çalışmanın daha önce sunulduğu toplantı ve kongrelere ait bilgileri, finansal desteğe ait bilgileri ve yazarların teşekkür etmek istedikleri kişi veya kuruluşlara ait bilgileri içermelidir. • ORCID numaranız yok ise https://orcid.org/ adresinden bir hesap açıp numara temin edilebilir. • Araştırma makalelerinde 250 kelimeyi aşmayacak ve 100 kelimeden aşağı olmayacak İngilizce özet hazırlanıp sisteme yüklenmelidir. İngilizce özet makalenin hipotezi, çıkarımlar ve yorumlarını tasrih edecek bir biçimde şekilde hazırlanmalıdır.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak ve süreçle ilgili diğer sorularınız için adnandemircan@gmail.com adresine e-mail gönderilebilir.