İletişim Bilgileri

Başeditör

Yunus CENGİZ
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
yunuscengiz1@gmail.com

Editör Yardımcısı

Süleyman ŞANLI
Mardin Artuklu Üniversitesi
suleymansanli@artuklu.edu.tr

Editör Yardımcısı

Muhammet Cevat ACAR
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
mcacar@artuklu.edu.tr

Mardin Artuklu Üniversitesi Psikoloji Bölümü, 


Editör Yardımcısı

Mehmet YALÇINKAYA
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
mehmetyalcinkaya@artuklu.edu.tr

Dergi İletişim

Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
itb@artuklu.edu.tr
+90 482 213 4002

Artuklu Üniversitesi Yerleşkesi, Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Diyarbakır Yolu

Artuklu / Mardin


Tel: +90 482 213 4002

Fax : +90 482 213 4004     

web : https://dergipark.org.tr/tr/pub/itbhssj


Reklam ve Tanıtım

Mehmet Ali Doğan
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
mehmetalidogan01@gmail.com
0 482 213 4002

Temel İletişim

Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Kampüs Yerleşkesi, Artuklu/Mardin
Mardin Artuklu Üniversitesi
edebiyatfakultesi@artuklu.edu.tr
0 482 213 4002