Yıl 2019, Cilt , Sayı 68, Sayfalar 47 - 68 2020-01-17

Quest For The Harmony: On the Vienna Reservations Regime and International Human Rights Treaties
Uyum Arayışı: Viyana Çekinceler Rejimi ve Uluslararası Insan Hakları Andlaşmaları Üzerine

Gülsüm KAYA [1]


The reservation is one of the most important and controversial topics in international treaty law. The validity of reservations and their application came to the fore and customary reservation rules were reviewed with the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in international law. Also, in the Vienna Convention on the Law of Treaties, rules on reservations were codified, which were asserted as the rules of customary international law. However, in human rights treaties, because of their distinctive characteristics, the rules of reservations needed to be applied and interpreted compatible to these particularities. First of all, human rights treaties are different from standard contractual treaties and they do not create a balanced system between the state parties’ rights and obligations. Therefore, the reciprocal effect of the reservation which gives equivalency to the parties’ rights and obligations cannot function properly in human rights treaties. The second aspect is the main ideal of ensuring the universality of human rights which challenges the integrity of these treaties. The choice between integrity and universality gives us a hint about the status of the treaties regarding reservations. Another issue is the compliance of a reservation with the object and purpose of the treaty which is rated among the main rules about validity of a reservation in the Vienna Convention on the Law of Treaties. In human rights treaties, a reservation’s compatibility with the object and purpose and even determining the object and purpose of the treaty is controversial. In this context two different mechanisms issuing from the Vienna Convention – opposability and permissibility- will be handled to determine the validity of the reservations in international human rights treaties. In this paper, within the scope of the human rights treaties’ aspects stated above, the application and the validity of the reservations to international human rights treaties will be discussed by assessing the solutions in the ILC’s Guide to Practice on Reservations.
Çekinceler andlaşmalar hukukunun önemli ve tartışmalı konularındandır. Bunların geçerliliği ve uygulanması Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi ile gündeme gelmiş ve çekincelere ilişkin teamül kuralları bu danışma görüşünde gözden geçirilmiştir. Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi ile ise çekincelere ilişkin teamül kurallarının kodifiye edildiği kabul edilmektedir. Ancak bu kurallar insan hakları andlaşmalarına uygulanırken bu andlaşmaların farklı nitelikleri gereğince yorumlanmaları ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Öncelikle sözleşmesel uluslararası andlaşmalardan farklı olarak insan hakları andlaşmalarında tarafların hakları ve yükümlülükleri bakımından bir denge gözetilmemektedir. Bu nedenle de taraflara haklar ve yükümlülükler bakımından denklik sağlayan karşılıklılık ilkesi insan hakları andlaşmalarına ileri sürülen çekincelerde tam olarak işlememektedir. İkinci olarak insan hakları andlaşmaları evrensellik ve bütünlük geriliminin yaşandığı türden andlaşmalardır, zira daha fazla insanın haklarının düzenlenmesi ideali kimi hallerde andlaşmanın bütünlüğünü tehdit eden bir hal alabilecektir. Ayrıca andlaşmanın konu ve amacı ile bağdaşırlık bir çekincenin geçerliliği bakımından Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesinde getirilmiş esas niteliğinde bir kuraldır, ancak bir çekincenin konu ve amaç ile bağdaşırlığına karar vermek hatta konu ve amacı tespit etmek oldukça tartışmalı hususlar olagelmiştir. Bu bağlamda kabul edilebilirlik ve itiraz edilebilirlik çekincelerin geçerli olup olmadığının değerlendirilmesinde iki farklı yöntem olarak VAHS’nde yer almaktadır. Bu çalışmada çekinceler rejiminin hukuk yaratıcı niteliğe sahip insan hakları andlaşmalarında uygulanması ve çekincelerin geçerliliği Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun Uygulama Rehberi’nde getirdiği çözüm önerilerine değinilerek tartışılacaktır.
 • Cases
 • Reservations to the Convention of Genocide (Advisory Opinion) 1951 ˂ https://www.icj-cij.org/ files/case-related/12/012-19510528-ADV-01-00-EN.pdf ˃ accessed 25 September 2019 [21]. Austria v Italy App no 788/60 (EComHR Decision, 11 January 1961)
 • The Effect of Reservations on the Entry into Force of the American Convention, Advisory Opinion OC-2/82, Inter-American Court of Human Rights (24 September 1982)
 • Restrictions to the Death Penalty (Arts. 4(2) and 4(4) American Convention on Human Rights), Advisory Opinion OC-3/83, Inter-American Court of Human Rights (8 September 1983)
 • Belilos v Switzerland App no 10328/83 (ECtHR, 29 April 1988); Loizidou v Turkey App no 15318/89 (ECtHR, 23 March 1995)
 • United Nations Documents
 • ILC, ‘First Report on the Law and Practice relating to Reservations to Treaties, by Mr. Alain Pellet, Special Rapporteur’ (30 May 1994) UN Doc A/CN.4/470
 • ILC, ‘Second Report on Reservations to Treaties by Mr. Alain Pellet, Special Rapporteur’ (10 May13 June 1996) UN Doc A/CN.4/477&Corr.1&2 and Add.1&Corr.1-4
 • ILC, Fifth Report on the Reservations to Treaties by Mr. Alain Pellet, Special Rapporteur (1 May- 9 June and 10 July- 18 August 2000) Un Doc A/CN.4/508
 • ILC, Fourteenth Report on Reservations to Treaties, by Mr. Alain Pellet, Special Rapporteur (2 April, 22 May and 7 August 2009) UN Doc A/CN.4/614
 • ILC, Guide to Practice on Reservations to Treaties Report of the International Law Commission on the work of its 63th session (26 April- 3 June and 4 July- 12 August 2011) Un Doc A/66/10/Add.1
 • UN Economic and Social Council Commission on Human Rights ‘Specific Human Rights Issues Reservations to Human Rights Treaties-Final Working Paper Submitted’ by Françoise Hampson E/CN.4/Sub.2/2004/42 (2004)
 • UNGA ‘Committee on the Elimination of Racial Discrimination Report’ UN GAOR 33rd Session Supp No 18
 • UN Doc A/33/18 (1978) UNGA ‘Report of the International Law Commission’ UN GAOR 52nd Session Supp No 10 UN Doc A/52/10 (1997)
 • UNGA ‘Report of the International Law Commission’ UN GAOR 61th Session Supp No 10 UN Doc A/61/10 (2006) UNGA ‘Report of the International Law Commission 59th Session’ UN GAOR 62nd Session Supp No 10 UN Doc A/62/10 (2007)
 • UNGA ‘Report of the International Law Commission’ UN GAOR 65th Session Supp No 10 UN Doc A/65/10 (2010)
 • UNHRC, General Comment adopted by the Human Rights Committee under article 40, paragraph 4, of the International Covenant on Civil and Political Rights (11 November 1994)
 • UN Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.6
 • Books and Journals
 • Akdoğan E, Belirsizlik Kuramı Yönünden Uluslararası Andlaşmalarda Çekinceler (Yetkin 2018)
 • Baylis E A, ‘General Comment 24: Confronting the Problem of Reservations to Human Rights Treaties’ (1999) 17 Berkeley Journal of International Law 277.
 • Bowett D W, ‘Reservations to Non-Restricted Multilateral Treaties’ (1976) 48 British Ybk Intl L 67
 • Bradley C and Goldsmith J, ‘Treaties, Human Rights and Conditional Consent’ (2000) 149 University of Pennsylvania Law Review 399
 • Brölmann C, ‘Law-Making Treaties: Form and Function in International Law’ (2005) 74 Nordic Journal of International Law 383
 • Buffard I, Zemanek K, ‘The “Object and Purpose” of a Treaty: An Enigma?’ (1998) 3 Austrian Review of International & European Law 311
 • Cerna C M, ‘Universality of Human Rights and Cultural Diversity: Implementation of Human Rights in Different Socio-Cultural Contexts’, (1994) 16 Human Rights Quarterly 740
 • Clark B, ‘The Vienna Convention Reservations Regime and the Convention of Discrimination Against Women’ (1991) 85 American Journal of International Law 281.
 • Coccia M, ‘Reservations to Multilateral Treaties on Human Rights’ (1985) 15 California Western International Law Journal 1
 • Devidal P, ‘Reservations, Human Rights Treaties in the 21st Century: from Universality to Integrity’ (LLM thesis, Georgia Law, 2003)
 • Elibol Brönneke Z, ‘Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerine Koyulan Çekinceler Çerçevesinde Hedef ve Amaçla Bağdaşmama Ölçütü ve Türkiye Uygulaması’ (PhD thesis, Istanbul University, 2017)
 • Edwards Jr R W, ‘Reservations to Treaties’ (1989) 10 Michigan Journal of International Law 362 Göçer M, Uluslararası Hukuk ve İnsan Haklarının Uluslararası Korunması (Seçkin 2002)
 • Klabbers J, The Concept of Treaty in International Law (Kluwer Law International 1996)
Birincil Dil en
Konular Hukuk
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3901-0540
Yazar: Gülsüm KAYA (Sorumlu Yazar)
Kurum: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum The author received no grant support for this work.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 17 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { iuafdi676449, journal = {Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul}, issn = {0578-9745}, eissn = {2687-4113}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {47 - 68}, doi = {10.26650/annales.2019.68.0004}, title = {Quest For The Harmony: On the Vienna Reservations Regime and International Human Rights Treaties}, key = {cite}, author = {KAYA, Gülsüm} }
APA KAYA, G . (2020). Quest For The Harmony: On the Vienna Reservations Regime and International Human Rights Treaties. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul , (68) , 47-68 . DOI: 10.26650/annales.2019.68.0004
MLA KAYA, G . "Quest For The Harmony: On the Vienna Reservations Regime and International Human Rights Treaties". Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul (2020 ): 47-68 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuafdi/issue/50943/676449>
Chicago KAYA, G . "Quest For The Harmony: On the Vienna Reservations Regime and International Human Rights Treaties". Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul (2020 ): 47-68
RIS TY - JOUR T1 - Quest For The Harmony: On the Vienna Reservations Regime and International Human Rights Treaties AU - Gülsüm KAYA Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.26650/annales.2019.68.0004 DO - 10.26650/annales.2019.68.0004 T2 - Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 68 VL - IS - 68 SN - 0578-9745-2687-4113 M3 - doi: 10.26650/annales.2019.68.0004 UR - https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0004 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul Quest For The Harmony: On the Vienna Reservations Regime and International Human Rights Treaties %A Gülsüm KAYA %T Quest For The Harmony: On the Vienna Reservations Regime and International Human Rights Treaties %D 2020 %J Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul %P 0578-9745-2687-4113 %V %N 68 %R doi: 10.26650/annales.2019.68.0004 %U 10.26650/annales.2019.68.0004
ISNAD KAYA, Gülsüm . "Quest For The Harmony: On the Vienna Reservations Regime and International Human Rights Treaties". Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul / 68 (Ocak 2020): 47-68 . https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0004
AMA KAYA G . Quest For The Harmony: On the Vienna Reservations Regime and International Human Rights Treaties. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul. 2020; (68): 47-68.
Vancouver KAYA G . Quest For The Harmony: On the Vienna Reservations Regime and International Human Rights Treaties. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul. 2020; (68): 68-47.