Yıl 2009, Cilt 0 , Sayı 19, Sayfalar 63 - 86 2010-10-27

Dogmaya Karşı Akıl: Maturîdî'nin Teslis İnancını Tenkidi

Salime Leyla GÜRKAN [1]


İslam'ın, tevhid akidesine dayalı bir din olması sebebiyle, başka dinlerle ilişkisinde en fazla üzerinde durduğu konu daima Tanrı'nın mahiyetine ve birliğine yönelik yaklaşımlar olagelmiştir. Hıristiyanlık söz konusu olduğunda teslis akidesi ve İsa Mesih'in ilahlığı meselesi en önemli tartışma alanını oluşturmaktadır. Bu makale Mâturîdî'nin Kitâbu't-Tevhid'inde ortaya koyduğu teslis eleştirisini ele almak suretiyle Eşarilik ve Mutezile'ye nispetle Hıristiyan din bilginleriyle polemikten daha uzak bir atmosferde teşekkül eden bir kelâm ekolünün kurucusunun İsa Mesih'in ilahlığını hangi bağlamda, nasıl ve hangi kaynaklardan hareketle eleştirdiğini ortaya koymaya amaçlıyor. Ayrıca, Mâturîdî'nin yaklaşımından hareketle Müslüman düşünürlerde ortaya çıkan genel bir teslis tasavvuruna dikkat çekmeyi hedefliyor. Söz konusu tasavvur, günümüz Müslümanlarının Hıristiyanlık hakkındaki tasavvurunun arka planını teşkil etmesi bakımından önemini korurken aynı zamanda karşılaştırmalı dinler tarihi açısından üzerinde durulması gereken bir anlayışı temsil etmektedir.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Salime Leyla GÜRKAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Ekim 2010

Bibtex @ { iuilah10812, journal = {Journal of Istanbul University Faculty of Theology}, issn = {1303-5746}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {0}, pages = {63 - 86}, doi = {}, title = {Dogmaya Karşı Akıl: Maturîdî'nin Teslis İnancını Tenkidi}, key = {cite}, author = {Gürkan, Salime Leyla} }
APA Gürkan, S . (2010). Dogmaya Karşı Akıl: Maturîdî'nin Teslis İnancını Tenkidi . Journal of Istanbul University Faculty of Theology , 0 (19) , 63-86 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuilah/issue/959/10812
MLA Gürkan, S . "Dogmaya Karşı Akıl: Maturîdî'nin Teslis İnancını Tenkidi" . Journal of Istanbul University Faculty of Theology 0 (2010 ): 63-86 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuilah/issue/959/10812>
Chicago Gürkan, S . "Dogmaya Karşı Akıl: Maturîdî'nin Teslis İnancını Tenkidi". Journal of Istanbul University Faculty of Theology 0 (2010 ): 63-86
RIS TY - JOUR T1 - Dogmaya Karşı Akıl: Maturîdî'nin Teslis İnancını Tenkidi AU - Salime Leyla Gürkan Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Journal of Istanbul University Faculty of Theology JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 86 VL - 0 IS - 19 SN - 1303-5746- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Dogmaya Karşı Akıl: Maturîdî'nin Teslis İnancını Tenkidi %A Salime Leyla Gürkan %T Dogmaya Karşı Akıl: Maturîdî'nin Teslis İnancını Tenkidi %D 2010 %J Journal of Istanbul University Faculty of Theology %P 1303-5746- %V 0 %N 19 %R %U
ISNAD Gürkan, Salime Leyla . "Dogmaya Karşı Akıl: Maturîdî'nin Teslis İnancını Tenkidi". Journal of Istanbul University Faculty of Theology 0 / 19 (Ekim 2010): 63-86 .
AMA Gürkan S . Dogmaya Karşı Akıl: Maturîdî'nin Teslis İnancını Tenkidi. Journal of Istanbul University Faculty of Theology. 2010; 0(19): 63-86.
Vancouver Gürkan S . Dogmaya Karşı Akıl: Maturîdî'nin Teslis İnancını Tenkidi. Journal of Istanbul University Faculty of Theology. 2010; 0(19): 63-86.
IEEE S. Gürkan , "Dogmaya Karşı Akıl: Maturîdî'nin Teslis İnancını Tenkidi", Journal of Istanbul University Faculty of Theology, c. 0, sayı. 19, ss. 63-86, Eki. 2010