Yıl 2009, Cilt 0 , Sayı 19, Sayfalar 184 - 201 2010-10-29

JOHN LOCKE'UN LİBERAL SİYASET FELSEFESİNİN METAFİZİK ARKAPLANI

Ferhat AKDEMİR [1]


Bu makalede John Locke'un siyaset felsefesi metafizik arkaplanı bağlamında incelenmektedir. Locke, liberalizmini doğal hukuk görüşü ile temellendirmeye çalışmaktadır. Ancak buradaki temel sorun doğal hukukun ne olduğu ve nasıl bilinebileceği sorunudur. Makalede Locke'un söz konusu soruna yanıt olarak sunduğu 'tanrısal irade' ve 'tabiat ışığı' kavramlarının bir analizi yapılarak, sunulan yanıtın doğruluk düzeyi felsefî olarak tartışılmaktadır.
Siyaset Felsefesi, Liberalizm, John Locke, Doğal Durum, Doğal Hukuk.
 • Akarsu, Bedia, "John Locke ve Devlet Felsefesi", Felsefe Arkivi, (12), 1961.
 • Aristotales, Politika, çev. Mete Tunçay, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1983, K. I. Batı Dünyasında Siyaset Felsefeleri, (Ed.) Maurice Cranston, çev. Nejat Muallimoğlu, Avcıol Basım Yayın, İstanbul, 2000.
 • Çağıl, Orhan Münir, Hukuk Başlangıcı Dersleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1963.
 • Ebenstein, W., Siyasi Felsefenin Büyük Düşünürleri, çev. İsmet Özel, Şule Yayınları, İstanbul, 1996.
 • Ekici, Ekrem, "Hobbey ve Rousseaus Toplumsal Sözleşme Kuramı", (6), 2006, (78-88).
 • Erdoğan, Mustafa, "Liberal Düşünce Geleneği,", Yeni Forum, c. 11, 1990.
 • Göze, Ayferi, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Beta Yay., İstanbul, 1995.
 • Gözler, Kemal, "Doğal Hukuk ve Hukukî Pozitivizme Göre Adalet Kavramı", Muhafazakar Düşünce, Yıl: 4, Sayı: 15, 2008.
 • Hobbes, Thomas, Leviathan, çev. S. Lim, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1993.
 • Jasay, Anthony de, Tercih, Sözleşme, Rıza: Liberalizme Yeni Bir Bakış, çev. Alişan Oktay, Liberte Yayınları, Ankara, Trsz.
 • Locke, John, Sivil Toplumda Devlet: Uygar Yönetim Üzerine iki inceleme, çev. Serdar Taşçı, Hale Akman, Metropol Yayınları, İstanbul, 2002.
 • Locke, John, Tabiat Kanunu Üzerine Denemeler, çev. İsmail Çetin, Paradigma Yayınları, İstanbul, 1999.
 • Machiavelli, Hükümdar, çev. S. Bağdatlı, Sosyal Yayınları, İstanbul, 1992
 • Machiavelli, Niccolo, Discours upon The First ten Books of Titus Livy, Third Book, dig. Ed. Jon Roland, chap. XII, http://www.constitution.org./mac/disclivy.txt.
 • Philip Resnick, "State and Civil Society : The Limits of a Royal Commission", Canadian Journal of Political Science, XX:2 (Haziran 1987). Ömer Çaha, "Sivil Toplum ve Liberalizm"den naklen.
 • Popper, Karl, Açık Toplum ve Düşmanları I, çev. Mete Tunçay, Türk Siyasi İlimler Derneği Yayınları, Ankara, 1967.
 • Rousseau, J. J., Toplum Sözleşmesi, çev. Vedat Günyol, Adam Yayıncılık, İstanbul. Sabine, George H. & Thorson, Thomas L., A History of Political Theory, The Dryden Press, 1973.
 • Taşçı, Serdar, "John Locke ve Siyasi Liberalizmin Erken Felsefesi", John Locke, Uygar Yönetim Üzerine İki İnceleme: Sivil Toplumda Devlet, çev. Serdar Tasçı, Hale Akman, Metropol Yayınları, İstanbul, 2002.
 • Timuçin, Ali, John Locke'un Siyaset Anlayışı, Bulut Yayınları, İstanbul, 2006. Toku, Neşet, John Locke ve Siyaset Felsefesi, Liberte Yayınları, Ankara, 2003.
 • Vergara, Francisco, Liberalizmin Felsefî Temelleri: Liberalizm ve Etik, Çev. Bülent Arıbaş, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006.
 • Yayla, Atilla, Liberalizm, Liberte Yayınları, Ankara, 2002.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ferhat AKDEMİR

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Ekim 2010

Bibtex @ { iuilah10821, journal = {Journal of Istanbul University Faculty of Theology}, issn = {1303-5746}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {0}, pages = {184 - 201}, doi = {}, title = {JOHN LOCKE'UN LİBERAL SİYASET FELSEFESİNİN METAFİZİK ARKAPLANI}, key = {cite}, author = {Akdemir, Ferhat} }
APA Akdemir, F . (2010). JOHN LOCKE'UN LİBERAL SİYASET FELSEFESİNİN METAFİZİK ARKAPLANI . Journal of Istanbul University Faculty of Theology , 0 (19) , 184-201 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuilah/issue/959/10821
MLA Akdemir, F . "JOHN LOCKE'UN LİBERAL SİYASET FELSEFESİNİN METAFİZİK ARKAPLANI" . Journal of Istanbul University Faculty of Theology 0 (2010 ): 184-201 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuilah/issue/959/10821>
Chicago Akdemir, F . "JOHN LOCKE'UN LİBERAL SİYASET FELSEFESİNİN METAFİZİK ARKAPLANI". Journal of Istanbul University Faculty of Theology 0 (2010 ): 184-201
RIS TY - JOUR T1 - JOHN LOCKE'UN LİBERAL SİYASET FELSEFESİNİN METAFİZİK ARKAPLANI AU - Ferhat Akdemir Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Journal of Istanbul University Faculty of Theology JF - Journal JO - JOR SP - 184 EP - 201 VL - 0 IS - 19 SN - 1303-5746- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JOHN LOCKE'UN LİBERAL SİYASET FELSEFESİNİN METAFİZİK ARKAPLANI %A Ferhat Akdemir %T JOHN LOCKE'UN LİBERAL SİYASET FELSEFESİNİN METAFİZİK ARKAPLANI %D 2010 %J Journal of Istanbul University Faculty of Theology %P 1303-5746- %V 0 %N 19 %R %U
ISNAD Akdemir, Ferhat . "JOHN LOCKE'UN LİBERAL SİYASET FELSEFESİNİN METAFİZİK ARKAPLANI". Journal of Istanbul University Faculty of Theology 0 / 19 (Ekim 2010): 184-201 .
AMA Akdemir F . JOHN LOCKE'UN LİBERAL SİYASET FELSEFESİNİN METAFİZİK ARKAPLANI. Journal of Istanbul University Faculty of Theology. 2010; 0(19): 184-201.
Vancouver Akdemir F . JOHN LOCKE'UN LİBERAL SİYASET FELSEFESİNİN METAFİZİK ARKAPLANI. Journal of Istanbul University Faculty of Theology. 2010; 0(19): 184-201.
IEEE F. Akdemir , "JOHN LOCKE'UN LİBERAL SİYASET FELSEFESİNİN METAFİZİK ARKAPLANI", Journal of Istanbul University Faculty of Theology, c. 0, sayı. 19, ss. 184-201, Eki. 2010