Sayı: 52

16.902     |     127.841

İçindekiler

 • TÜRKİYE’DE SOSYOLOJİNİN TARİHİ
 • TÜRK SOSYOLOJİSİNDE METODOLOJİ
 • TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL YAPI, TOPLUMSAL DEĞİŞME, TOPLUMSAL PROBLEMLER VE SOSYOLOJİ
 • TÜRKİYE’DE SOSYOLOJİ EĞİTİMİ
 • TÜRKİYE’DE SOSYOLOJİ-SİYASET İLİŞKİSİ
 • TÜRKİYE’DE SOSYOLOJİNİN ÇALIŞMA ALANLARI
 • BELGE SUNUMU
 • Derginin Yeni Adı

  Journal of Economy Culture and Society

  2017 yılının 57. sayısından itibaren yeni adıyla çıkardığı sayılara buradan ulaşabilirsiniz.