Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 111 - 132 2020-06-30

The Evaluation of Tourism in Turkey in Terms of Inflation

Serife YAZGAN PEKTAS [1] , Kurban UNLUONEN [2]


The purpose of this study is to reveal the relationship between inflation and tourism performance in Turkey using descriptive analysis. In the study, consumer price index (CPI) was examined in the light of numbers of tourist arrivals between 2004 and 2018, tourism income, average spending per person, average overnight stays, and inflation. Data was gathered from the Turkish Statistical Institute (TSI) and the Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT). It was determined that inflation rises regionally in the tourist season because tourism has a seasonal characteristic. Our study shows that inflation was the highest between 2004 and 2018 and that although tourism demand increased in 2017 and 2018, tourism income, average spending per person and the number of average overnight stays decreased. In addition, it may be said that the amount of average spending per person by foreign tourists also decreased. In this case, it should be taken into consideration that not only inflation but also factors such as the global economic crisis, the fact that tourists who spend little (apart from on accommodation) prefer Turkey, and the fact that tourists do not have enough information about available tourist products affected the results of this study.
Inflation, Consumer price index (CPI), The number of tourist, Tourism income, Average spending, Average overnight
 • Aktaş, C. (2005). Türkiye’nin turizm gelirlerini etkileyen değişkenler için en uygun regresyon denkleminin belirlenmesi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(2), 163‒174.
 • Alparslan, M., & Ataman Erdönmez, P. (2000). Enflasyon hedeflemesi. Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılar Dergisi, 35, https://www.tbb.org.tr/Dosyalar/Dosyalar/ Enflasyon_Hed eflemesi. doc, 28.11.2018.
 • Atay-Kayış, A. & Aygün, Ş. (2016). Türkiye’de turizm sektörünün enflasyon üzerine etkisini açıklamaya yönelik bir model önerisi. Uluslararası İş, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, 1(1), 37‒57.
 • Bagus, P., & Howden, D. (2011). Unanswered quibbles with fractional reserve free banking. Libertarian Papers, 3(18), 1‒24.
 • Bahar, O., & Kozak, M. (2015). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Bernanke, B., & Mishkin, F. (1997). Inflation targeting: A new framework for monetary policy. Journal of Economic Perspectives, 5(11), 97‒116.
 • Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT). (2019). Tüketici Fiyat Endeksi Oranları, https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/ Enflasyon+Verileri/Tuketici+Fiyatlari, 15.11.2019.
 • Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT). (2019). Enflasyon Raporu 2019-I. https://www. tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/cb440689-938f-45e0-8cc2f8700c7b677a/ki191 .pdf?MOD= AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-cb440689-938f-45e0-8cc2f870 0c7b677amytN4Mp, 03.02.2019.
 • Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT). (2004). Enflasyon Raporu. https://www.tcmb.gov. tr/wps/wcm/connect/b62e1fb7-ebc1-4922-99dcb3ba23320b9f/enfla syon.pdf?MOD=AJPERES&C ACHEID=ROOTWORKSPACE-b62e1fb7-ebc1-492299dc -b3ba23320b9f-m5lk-1M, 24.11.2018.
 • Coppin, A. (1993). Recent evidence on the determinants of inflation in a tourism oriented economy: Barbados. Social and Economic Studies, 42(2/3), 65‒80.
 • Çımat, A., & Bahar, O. (2003). Turizm sektörünün Türkiye ekonomisi içindeki yeri ve önemi üzerine bir değerlendirme. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(6), 1‒18.
 • De Esteban, J., Cetin, G., & Antonovica, A. (2015). Theory of knowledge of tourism: A sociological and epistemological reflection. Journal of Tourismology, 1(1), 2‒15.
 • Erdoğan, H. (1996). Ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel yönleriyle uluslararası turizm. Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi.
 • Foon-Tang, C. (2011). An exploration of dynamic relationship between tourist arrivals, inflation, unemployment and crimerates in Malaysia. International Journal of Social Economics, 38(1), 50‒69.
 • Gündoğdu, A. (2015). Küresel finans krizi sürerken enflasyon ile mücadelede enflasyon hedeflemesi uygulamasının analizi. International Journal of Economic and Administrative Studies, 8(15), 207‒220.
 • Gürkan, Ö. (1997). İktisada Giriş. Ankara: Attila Kitabevi. Ilgaz-Yıldırım, B, Yıldırım, F., & Gülmez, M. (2017). Türkiye’de enflasyon ve turizm gelirleri ilişkisi üzerine ekonometrik bir analiz. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(1), 69‒81.
 • International Monetary Fund (IMF). Consumer Price Index (CPI). http://data.imf.org/?sk=4 FFB52B2-3653-409A-B471-D47B46D904B5&sId=1485878855 236, 03.02.2019.
 • İçöz, O. (1991). Enflasyonun Turizm Sektörüne Etkileri. Anatolia Dergisi, Ocak-Şubat: 19-21.
 • Kelvin, L. (2010). Measuring Economic Activity in Paula Samuelson and William D. Nordhaus (Ed.). Economics (pp. 386-407). Newyork: The McGraw-Hill Companies, Inc.
 • Shaari, M. S., Salha Tunku Ahmad, T., & Razali, R. (2018). Tourism led-inflation: A case of Malaysia. MATEC Web of Conferences, 150, 06026, 1-6.
 • Şimşek, N. (1998). Fiyatlarının Konjonktürel Davranışına İlişkin Bir Araştırma, 1963-1995 Türkiye Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Taban, S., & Şengür, M. (2016). Türkiye’de enflasyonun kaynağının belirlenmesine yönelik ekonometrik bir analiz. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 47, 47‒64.
 • Tatlıyer, M. (2016). Enflasyon neden yükselir, nasıl düşer?: Türkiye örneği. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(30), 1‒20.
 • Turkish Statistical Institute (TSI). (2019). Aylara Göre Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaş Ziyaretçi Sayısı ve Turizm Geliri. http://rapory.tuik.gov.tr/29-12-2019-18:52:5712274538813353494301204231879.html?, 02.12.2019.
 • Turkish Statistical Institute (TSI). (2019). Aylara Göre Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaş Ziyaretçi Sayısı ve Turizm Geliri. http://rapory.tuik.gov.tr/29-12-2019-19:06:56154663422112749573961263052021.html?, 02.12.2019.
 • Turkish Statistical Institute (TSI). (2019). Tüketici Fiyat Endeksi Oranları. http://www.tuik. gov.tr /UstMenu.do?metod=temelist, 15.11.2019.
 • Turkish Statistical Institute (TSI). (2019). Ana Harcama Gruplarının Genel Endeksteki Aylık Değişime Olan Etkisi. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1014, 26.01.2019.
 • Turkish Statistical Institute (TSI). (2019). Turizm Geliri, Gideri ve Ortalama Geceleme Sayısı. http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist, 26.01.2019.
 • Turkish Statistical Institute (TSI). (2019). http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1014, 01.02.2019.
 • Ünlüönen, K. ve Tayfun, A. (2016). Ekonomiye Giriş. (5. Basım), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Ünlüönen, K., Tayfun, A. ve Kılıçlar, A. (2018). Turizm Ekonomisi. (6. Basım), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • World Bank. (2019). World Consumer Price Index Rates, https://data.worldbank.org/indicator/ FP.CPI.TOTL.ZG, 15.11.2019.
 • World Tourism Organization (UNWTO). (2019). UNWTO Tourism Highlights 2018 Edition. https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876, 03.02.2019.
 • World Tourism Organization (UNWTO). (2019). UNWTO Tourism Highlights 2016 Edition. http:// www.dadosefatos.turismo.gov.br/images/pdf/estatisticas_indicadores/UNTWO_Tourism_ Highlights_2016_Edition.pdf, 03.02.2019.
 • World Tourism Organization (UNWTO). (2019). UNWTO Tourism Highlights 2013 Edition. https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284415427, 03.02.2019.
 • World Tourism Organization (UNWTO). (2019). UNWTO Tourism Highlights 2010 Edition. https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284413720, 03.02.2019.
 • World Tourism Organization (UNWTO). (2019). UNWTO Tourism Highlights 2007 Edition. https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284413539, 03.02.2019.
 • World Tourism Organization (UNWTO). (2019). UNWTO Tourism Highlights 2006 Edition. https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284413492, 03.02.2019.
 • World Tourism Organization (UNWTO). (2019). International Tourism Highlights 2019 Edition. https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152, 18.11.2019.
 • Wu, X. P., & Li, J. Y. (2012). Relationship between growth of tourism industry and inflation: evidence from Hainan Island. Tourism Tribune/Lvyou Xuekan, 27(11), 66-71.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7467-6669
Yazar: Serife YAZGAN PEKTAS (Sorumlu Yazar)
Kurum: BARTIN UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4191-9019
Yazar: Kurban UNLUONEN
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli University
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum The authors declared that this study has received no financial support.
Tarihler

Başvuru Tarihi : 31 Temmuz 2019
Kabul Tarihi : 12 Kasım 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

Bibtex @teorik makale { iuturizmoloji772481, journal = {Journal of Tourismology}, issn = {}, eissn = {2459-1939}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {111 - 132}, doi = {10.26650/jot.2020.6.1.0012}, title = {The Evaluation of Tourism in Turkey in Terms of Inflation}, key = {cite}, author = {Yazgan Pektas, Serife and Unluonen, Kurban} }
APA Yazgan Pektas, S , Unluonen, K . (2020). The Evaluation of Tourism in Turkey in Terms of Inflation . Journal of Tourismology , 6 (1) , 111-132 . DOI: 10.26650/jot.2020.6.1.0012
MLA Yazgan Pektas, S , Unluonen, K . "The Evaluation of Tourism in Turkey in Terms of Inflation" . Journal of Tourismology 6 (2020 ): 111-132 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuturizmoloji/issue/52515/772481>
Chicago Yazgan Pektas, S , Unluonen, K . "The Evaluation of Tourism in Turkey in Terms of Inflation". Journal of Tourismology 6 (2020 ): 111-132
RIS TY - JOUR T1 - The Evaluation of Tourism in Turkey in Terms of Inflation AU - Serife Yazgan Pektas , Kurban Unluonen Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.26650/jot.2020.6.1.0012 DO - 10.26650/jot.2020.6.1.0012 T2 - Journal of Tourismology JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 132 VL - 6 IS - 1 SN - -2459-1939 M3 - doi: 10.26650/jot.2020.6.1.0012 UR - https://doi.org/10.26650/jot.2020.6.1.0012 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Tourismology The Evaluation of Tourism in Turkey in Terms of Inflation %A Serife Yazgan Pektas , Kurban Unluonen %T The Evaluation of Tourism in Turkey in Terms of Inflation %D 2020 %J Journal of Tourismology %P -2459-1939 %V 6 %N 1 %R doi: 10.26650/jot.2020.6.1.0012 %U 10.26650/jot.2020.6.1.0012
ISNAD Yazgan Pektas, Serife , Unluonen, Kurban . "The Evaluation of Tourism in Turkey in Terms of Inflation". Journal of Tourismology 6 / 1 (Haziran 2020): 111-132 . https://doi.org/10.26650/jot.2020.6.1.0012
AMA Yazgan Pektas S , Unluonen K . The Evaluation of Tourism in Turkey in Terms of Inflation. Journal of Tourismology. 2020; 6(1): 111-132.
Vancouver Yazgan Pektas S , Unluonen K . The Evaluation of Tourism in Turkey in Terms of Inflation. Journal of Tourismology. 2020; 6(1): 111-132.