Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2022, Cilt: 8 Sayı: 2, 255 - 280, 30.12.2022
https://doi.org/10.26650/jot.2022.8.2.1075196

Öz

Kaynakça

 • Aksöz, E. O., Atilla, O., Aydın, S., Bingöl, S., and Çiftçi, F. (2015). Kırsal turizmde yerel halk desteğinin etki analizi: Sarıcakaya örneği, III. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 5-7 Kasım, Eskişehir.
 • Almeida-Garcia, F., Pelaez-Fernandez, M. Á., Balbuena-Vazquez, A., and Cortes-Macias, R. (2016). Residents’ perceptions of tourism development in Benalmádena (Spain). Tourism Management, 54(1), 259-274.
 • Alrwajfah, M. M., Almeida-García, F., and Cortés-Macías, R. (2019). Residents’ perceptions and satisfaction toward tourism development: A case study of Petra Region, Jordan. Sustainability, 11(7), 1907-1927.
 • Andereck, K. L., and Vogt, C. A. (2000) The relationship between residents' attitudes towards tourism and tourism development options. Journal of Travel Research, 39(1), 27-36.
 • Anderson, J. C., and Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin, 103(3), 411-423.
 • Arıca, R. (2020). Seyahat Acentalarında Sürdürülebilir Ürün Üretimi ve Yönetimi, Doğa Temelli Turların Sistemleştirilmesi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Arıca, R. and Ukav, I. (2020). Effects of tourism development problems on tourist satisfaction and revisit intention: Example of Adıyaman. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(1), 371-387.
 • Ayaz, N., Artuğer, S., and Türkmen, F. (2009). Tarihi Zela (Zile) ilçesindeki yerel halkın turizme bakış açılarını belirlemeye yönelik bir alan araştırması. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2, 103-124.
 • Boydak, M. (2010). Çevre koruma hareketlerinin tarihsel gelişimi. Türkiye’de Çevrenin ve Çevre Korumanın Tarihi Sempozyumu. pp: 166-193. İstanbul: Numune Matbaacılık.
 • Budeanu, A. (2007). Facilitating Transitions to Sustainable Tourism the Role of Tour Operators. Doctoral Dissertation. Lund University.
 • Cengiz, E., and Kırkbir, F. (2007). Yerel halk tarafından algılanan toplam turizm etkisi ile turizm desteği arasındaki ilişkiye yönelik yapısal bir model önerisi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 19-37.
 • Choi, H., and Murray, I. (2010) Resident attitudes toward sustainable community tourism. Journal of Sustainable Tourism, 18(4), 575-594.
 • Çakar, U. (2013). Ekolojik Örgüt Üzerine Epistemolojik Bir Yaklaşım. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Çakır, O. and Kodaş, B. (2020). Residents’ perceptions of tourısm potentıal and its effect on supporting tourısm development: The case of Çorum province. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism, Recreation and Sports Sciences (ATRSS), 3(1), 1-16.
 • Çalık, İ. (2019). Teoride ve Uygulamada Sürdürülebilir Turizm. Zeybek, H.İ. & Çalık, İ. (Ed.). Gümüşhane’de Sürdürülebilir Turizm içinde (ss: 1-14). Gümüşhane: Gümüşhane Üniversitesi Yayınları.
 • Çetin, A., Katircioglu, E., Boyraz, M. and Mutlu, H. (2021). Tourism and life quality perceptions of residents: A comprative research in thermal tourism destinastions. Journal of Mediterranean Tourism Research. 1(1), 53-69.
 • Çiçek, D., and Sarı, Y. (2018). Yerel halkın turizme olan desteği: Türkiye’deki sakin şehirler üzerine bir araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 29(2), 185-196.
 • Çokluk, Ö, Şekercioğlu, G., and Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve Lisrel Uygulamaları. (Second Edition). Ankara: Pegem Akademi.
 • Du Plessis, C. (1998). The Meaning and Definition of Sustainable Development in the Built Environment, (Master Thesis), University of Pretoria, Africa.
 • Duran, E. (2013). Yerel halkın sürdürebilir turizm gelişimine yönelik tutumları; Bozcaada örneği. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 3(2), 76-94.
 • Ekici, R. (2013). Destinasyon Yaşam Seyri ve Yerel Halkın Turizm Gelişimine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Antalya: Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı.
 • Enemuo, O. B., and Oduntan, O. C. (2012). Social impact of tourism development on host communities of osun oshogbo sacred grove. Journal of Humanities and Social Science, 2(6), 30-35.
 • Ertuna, B., Güney, S., Güven, Ö., and Aydemir, N. (2012). Yerel halkın kırsal turizm gelişimine katılma isteğini etkileyen unsurlar: Kastamonu örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi 2(2), 59-66.
 • Fornell, C., and Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
 • Garcia, F. A., Vazquez, A. B., and Macias, R. C. (2015) Resident's attitudes towards the impacts of tourism. Tourism Management Perspectives, 13, 33-40.
 • Getz, D. (1994). Residents’ attitudes toward tourism: A longitudinal study in Spey Valley, Scotland. Tourism Management, 15(4), 247-258.
 • Gonzalez, V. M., Coromina, L., and Galí, N. (2018). Overtourism: Residents’ perceptions of tourism impact as an indicator of reside social carrying capacity-case study of a Spanish heritage town. Tourism Review, 73(3), 277-296.
 • Gursoy, D., Jurowski, C., and Uysal, M. (2002). Resident attitudes: A structural modeling approach. Annals of Tourism Research, 29(1), 79-105.
 • Gursoy, D., and Rutherford, D. G. (2004). Host attitudes toward tourism: An improved structural model, Annals of Tourism Research, 31(3), 495-516.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, R. E., and Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis. (Seventh Edition). New Jersey: Prentice Hall.
 • Harrill R. (2004). Resident attitudes toward tourism development: A literature review with implications for tourism planning. Journal of Planning Literature, 18(3), 251-266.
 • Hamid, M.A., and Isa, S.M. (2020). Exploring the sustainable tourism pratices among tour operators in Malaysia. Journal of Sustainable Science and Management. 15(1), 68-80.
 • Han, G., Fang, W.T., and Huang, Y.W. (2011). Classification ve influential factors in the perceived tourism impacts of community residents on nature-based destinations: China’s Tiantangzhai Scenic Area. Procedia Environmental Sciences, 10, 2010-2015.
 • Jamal, T., and Robinson, M. (2009). The SAGE handbook of tourism studies. Annals of Tourism Research, 37(4), 1196-1198.
 • Jurowski, C., Uysal, M., and Williams, R.D. (1997) A theoretical analysis of host community resident reactions to tourism, Journal of Travel Research, 36(2), 3-11.
 • Kahraman, N., and Türkay, O. (2012). Turizm ve Çevre. (Fifth Edition). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kayat, K. (2002). Power, social exchanges and tourism in Langkawi: Rethinking resident perceptions. International Journal of Tourism Research, 4, 171-191.
 • Ko, D. W., and Stewart, W. P. (2002). A structural equation model of residents’ attitudes for tourism development, Tourism Management, 23(5), 521–530.
 • Köstekli, E., Geyik, S., and İlban, M.O. (2012). Turizmin gelişmesinde yerel halkın beklentileri: Gönen Örneği. VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi. 12-15 Nisan, Kemer, Antalya, pp: 384-402.
 • Lyon, A., Hunter-Jones, P., and Warnaby, G. (2017). Are we any closer to sustainable development? Listening to active stakeholder discourses of tourism development in the Waterberg Biosphere Reserve, South Africa, Tourism Management, 61, 234-247.
 • Mansuroğlu, S. (2006). Turizm gelişmelerine yerel halkın yaklaşımlarının belirlenmesi: Akseki/Antalya örneği, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(1), 36-46.
 • Marsh, H. W., and Bailey, M. (1991). Confirmatory factor analyses of multitrait-multimethod data: A comparison of alternative models. Applied Psychological Measurement, 15(1), 47-70.
 • Marsh, H.W., and Hau, K.T. (1999). Confirmatory factor analysis: Strategies for small sample sizes. In R. H. Hoyle (Ed.), Statistical Strategies for Small Sample Size (pp. 251–306). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Martín, J.M., Guaita Martínez, J.M., and Salinas Fernández, J.A. (2018) An analysis of the factors behind the citizen’s attitude of rejection towards tourism in a context of overtourism ve economic dependence on this activity. Sustainability, 10(8), 1-18.
 • McCool, S. F, and Martin, S. T. (1994). Community attachment and attitudes toward tourism development. Journal of Travel Research, 32(3), 29-34.
 • Nepal, S.K. (2008). Residents’ attitudes to tourism in central British Columbia, Canada. Tourism Geographies, 10, 42–65.
 • Nunkoo, R., and Ramkissoon, H. (2011). Residents’ satisfaction with community attributes ve support for tourism, Journal of Hospitality ve Tourism Research, 35(2), 171-190.
 • Özaltın Türker, G., and Türker, A. (2014). Yerel halkın turizm etkilerini algılama düzeyi turizm desteğini nasıl etkiler: Dalyan destinasyonu örneği, Electronic Journal of Vocational Colleges, 4(1), 81-98.
 • Özdemir, G., Yılmaz, M., Yalçın, M., and Alvarez, M. D. (2014). Stakeholders’ perception of Istanbul's historical Peninsula as a sustainable destination, Tourism Planning and Development. 12(1), 87-98.
 • Patterson, C. (2016). Sustainable Tourism: Business Development, Operations ve Management, Human Kinetics, America.
 • Pearce, P. L. (2018). Limiting overtourism; The desirable new behaviours of the smart tourist, The Tourism Intelligence Forum, Palma, Spain, 11-14 March.
 • Pham, L., and Kayat, K. (2011). Residents’ perceptions of tourism impact ve their support for tourism development: The case Study of Cuc Phuong National Park, Ninh Binh Province, Vietnam. European Journal of Tourism Research. 4, 123-146.
 • Poh Ling, L., Jakpar, S., Johari, A., Than Myint, K., and Abdul Rani, N. S. (2011). An evaluation on the attitudes of residents in Georgetown towards the impacts of tourism development, International Journal of Business and Social Science, 2(1), 264-277.
 • Rasoolimanesh, S. M., Ringle, C. M., Jaafar, M., and Ramayah, T. (2017). Urban vs. rural destinations: Residents’ perceptions, community participation and support for tourism development. Tourism Management, 60(1), 147-158.
 • Ritchie, B.W., and Inkari, M. (2006) Host community attitudes toward tourism ve cultural tourism development: The case of the Lewes District, Southern England. International Journal of Tourism Research, 8(1), 27-44.
 • Schwartz, K., Tapper, R., and Font, X. (2008). A sustainable supply chain management framework for tour operators. Journal of Sustainable Tourism. 16(3), 298-314.
 • Segota, T., Mihalic, T., and Kuscer, K. (2017). The impact of residents’ informedness and involvement on their perceptions of tourism impacts: The case of Bled. Journal of Destination Marketing & Management, 6(3), 196-206.
 • Sekaran, U. (2003). Research Methods for Business: A Skill Building Approach, USA: John Wiley & Sons.
 • Sert, A. N. (2019). Sürdürülebilir turizm gelişiminde turizmin yerel halk tarafından algılanan etkilerinin, toplum katılımının ve turizm gelişimine desteğin rolü: Beypazarı Örneği, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(42), 407-428.
 • Sezgin, M., and Kahraman, A. (2008). Turistik destinasyon çerçevesinde sürdürülebilir turizm yönetimi ve pazarlaması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 19, 429-439.
 • Stylidis, D., and Terzidou, M. (2014). Tourism ve the econo¬mic crisis in Kavala, Greece, Annals of Tourism Rese¬arch, 1(44), 210–226.
 • Swarbrooke, J. (1995). The Development and Management of Visitor Attractions. New York: CABI Publising.
 • Tabachnick, B.G., and Fidell, L.S. (2001). Using Multivariate Statistics. Pearson Education Company.
 • Timur, S., and Getz, D. (2008). A network perspective on managing stakeholders for sustainable urban tourism. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 20(4), 445-461.
 • United Nations Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development (2020). Avaible at: https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/humanenvironment.
 • Weaver, D. (2006). Sustainable Tourism: Theory ve Practice, Elsevier, London.
 • Weiler, B., Moore, S. A., and Moyle. B. D. (2013). Building and sustaining support for national parks in the 21st century: Why ve how to save the national park experience from extinction. Journal of Park ve Recreation Administration, 31(2), 115-131.
 • Woosnam, K.M., Norman, W.C., and Ying, T. (2009). Exploring the theoretical framework of emotional solidarity between residents and tourist. Journal of Travel Research. 48(2), 245-258.
 • Vargas-Sánchez, A., Plaza-Mejia, M., and Porras-Bueno, N. (2008). Understanding residents’ attitudes toward the development of industrial tourism in a former mining community. Journal of Travel Research, 47, 373-387.
 • Yoon, Y., Gursoy, D., and Chen, J.S. (2001). Validating a tourism development theory with structural equation modeling, Tourism Management, 22, 363-372.

Relationships between Perceptions of Residents Toward Tourism Development, Benefits Derived from Tourism and Support to Tourism

Yıl 2022, Cilt: 8 Sayı: 2, 255 - 280, 30.12.2022
https://doi.org/10.26650/jot.2022.8.2.1075196

Öz

The study aimed to find out the relationships between the perceptions of residents toward tourism development, the benefits derived from tourism, and their support for tourism in Beypazari, Turkey. The data was collected through a questionnaire technique from the residents in Beypazari, one of the cultural tourism destinations in Turkey. The data was examined through a descriptive, exploratory, and confirmatory factor analyses, and structural equation modeling. The research found that there is a relationship between the perceptions of residents toward tourism development and the benefits derived from tourism. The research further showed a relationship between the perceptions of residents toward tourism development and their support for tourism. More specifically, this research contributes to the sustainable development literature by evaluating the perceptions of tourism development from the perspective of residents, the benefits derived from tourism, and the support provided to tourism. Moreover, the research provides information for destination management organizations to manage sustainable development processes effectively and efficiently by revealing the factors that shape the attitudes and behaviors of residents towards tourism. 

Kaynakça

 • Aksöz, E. O., Atilla, O., Aydın, S., Bingöl, S., and Çiftçi, F. (2015). Kırsal turizmde yerel halk desteğinin etki analizi: Sarıcakaya örneği, III. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 5-7 Kasım, Eskişehir.
 • Almeida-Garcia, F., Pelaez-Fernandez, M. Á., Balbuena-Vazquez, A., and Cortes-Macias, R. (2016). Residents’ perceptions of tourism development in Benalmádena (Spain). Tourism Management, 54(1), 259-274.
 • Alrwajfah, M. M., Almeida-García, F., and Cortés-Macías, R. (2019). Residents’ perceptions and satisfaction toward tourism development: A case study of Petra Region, Jordan. Sustainability, 11(7), 1907-1927.
 • Andereck, K. L., and Vogt, C. A. (2000) The relationship between residents' attitudes towards tourism and tourism development options. Journal of Travel Research, 39(1), 27-36.
 • Anderson, J. C., and Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin, 103(3), 411-423.
 • Arıca, R. (2020). Seyahat Acentalarında Sürdürülebilir Ürün Üretimi ve Yönetimi, Doğa Temelli Turların Sistemleştirilmesi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Arıca, R. and Ukav, I. (2020). Effects of tourism development problems on tourist satisfaction and revisit intention: Example of Adıyaman. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(1), 371-387.
 • Ayaz, N., Artuğer, S., and Türkmen, F. (2009). Tarihi Zela (Zile) ilçesindeki yerel halkın turizme bakış açılarını belirlemeye yönelik bir alan araştırması. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2, 103-124.
 • Boydak, M. (2010). Çevre koruma hareketlerinin tarihsel gelişimi. Türkiye’de Çevrenin ve Çevre Korumanın Tarihi Sempozyumu. pp: 166-193. İstanbul: Numune Matbaacılık.
 • Budeanu, A. (2007). Facilitating Transitions to Sustainable Tourism the Role of Tour Operators. Doctoral Dissertation. Lund University.
 • Cengiz, E., and Kırkbir, F. (2007). Yerel halk tarafından algılanan toplam turizm etkisi ile turizm desteği arasındaki ilişkiye yönelik yapısal bir model önerisi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 19-37.
 • Choi, H., and Murray, I. (2010) Resident attitudes toward sustainable community tourism. Journal of Sustainable Tourism, 18(4), 575-594.
 • Çakar, U. (2013). Ekolojik Örgüt Üzerine Epistemolojik Bir Yaklaşım. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Çakır, O. and Kodaş, B. (2020). Residents’ perceptions of tourısm potentıal and its effect on supporting tourısm development: The case of Çorum province. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism, Recreation and Sports Sciences (ATRSS), 3(1), 1-16.
 • Çalık, İ. (2019). Teoride ve Uygulamada Sürdürülebilir Turizm. Zeybek, H.İ. & Çalık, İ. (Ed.). Gümüşhane’de Sürdürülebilir Turizm içinde (ss: 1-14). Gümüşhane: Gümüşhane Üniversitesi Yayınları.
 • Çetin, A., Katircioglu, E., Boyraz, M. and Mutlu, H. (2021). Tourism and life quality perceptions of residents: A comprative research in thermal tourism destinastions. Journal of Mediterranean Tourism Research. 1(1), 53-69.
 • Çiçek, D., and Sarı, Y. (2018). Yerel halkın turizme olan desteği: Türkiye’deki sakin şehirler üzerine bir araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 29(2), 185-196.
 • Çokluk, Ö, Şekercioğlu, G., and Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve Lisrel Uygulamaları. (Second Edition). Ankara: Pegem Akademi.
 • Du Plessis, C. (1998). The Meaning and Definition of Sustainable Development in the Built Environment, (Master Thesis), University of Pretoria, Africa.
 • Duran, E. (2013). Yerel halkın sürdürebilir turizm gelişimine yönelik tutumları; Bozcaada örneği. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 3(2), 76-94.
 • Ekici, R. (2013). Destinasyon Yaşam Seyri ve Yerel Halkın Turizm Gelişimine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Antalya: Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı.
 • Enemuo, O. B., and Oduntan, O. C. (2012). Social impact of tourism development on host communities of osun oshogbo sacred grove. Journal of Humanities and Social Science, 2(6), 30-35.
 • Ertuna, B., Güney, S., Güven, Ö., and Aydemir, N. (2012). Yerel halkın kırsal turizm gelişimine katılma isteğini etkileyen unsurlar: Kastamonu örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi 2(2), 59-66.
 • Fornell, C., and Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
 • Garcia, F. A., Vazquez, A. B., and Macias, R. C. (2015) Resident's attitudes towards the impacts of tourism. Tourism Management Perspectives, 13, 33-40.
 • Getz, D. (1994). Residents’ attitudes toward tourism: A longitudinal study in Spey Valley, Scotland. Tourism Management, 15(4), 247-258.
 • Gonzalez, V. M., Coromina, L., and Galí, N. (2018). Overtourism: Residents’ perceptions of tourism impact as an indicator of reside social carrying capacity-case study of a Spanish heritage town. Tourism Review, 73(3), 277-296.
 • Gursoy, D., Jurowski, C., and Uysal, M. (2002). Resident attitudes: A structural modeling approach. Annals of Tourism Research, 29(1), 79-105.
 • Gursoy, D., and Rutherford, D. G. (2004). Host attitudes toward tourism: An improved structural model, Annals of Tourism Research, 31(3), 495-516.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, R. E., and Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis. (Seventh Edition). New Jersey: Prentice Hall.
 • Harrill R. (2004). Resident attitudes toward tourism development: A literature review with implications for tourism planning. Journal of Planning Literature, 18(3), 251-266.
 • Hamid, M.A., and Isa, S.M. (2020). Exploring the sustainable tourism pratices among tour operators in Malaysia. Journal of Sustainable Science and Management. 15(1), 68-80.
 • Han, G., Fang, W.T., and Huang, Y.W. (2011). Classification ve influential factors in the perceived tourism impacts of community residents on nature-based destinations: China’s Tiantangzhai Scenic Area. Procedia Environmental Sciences, 10, 2010-2015.
 • Jamal, T., and Robinson, M. (2009). The SAGE handbook of tourism studies. Annals of Tourism Research, 37(4), 1196-1198.
 • Jurowski, C., Uysal, M., and Williams, R.D. (1997) A theoretical analysis of host community resident reactions to tourism, Journal of Travel Research, 36(2), 3-11.
 • Kahraman, N., and Türkay, O. (2012). Turizm ve Çevre. (Fifth Edition). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kayat, K. (2002). Power, social exchanges and tourism in Langkawi: Rethinking resident perceptions. International Journal of Tourism Research, 4, 171-191.
 • Ko, D. W., and Stewart, W. P. (2002). A structural equation model of residents’ attitudes for tourism development, Tourism Management, 23(5), 521–530.
 • Köstekli, E., Geyik, S., and İlban, M.O. (2012). Turizmin gelişmesinde yerel halkın beklentileri: Gönen Örneği. VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi. 12-15 Nisan, Kemer, Antalya, pp: 384-402.
 • Lyon, A., Hunter-Jones, P., and Warnaby, G. (2017). Are we any closer to sustainable development? Listening to active stakeholder discourses of tourism development in the Waterberg Biosphere Reserve, South Africa, Tourism Management, 61, 234-247.
 • Mansuroğlu, S. (2006). Turizm gelişmelerine yerel halkın yaklaşımlarının belirlenmesi: Akseki/Antalya örneği, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(1), 36-46.
 • Marsh, H. W., and Bailey, M. (1991). Confirmatory factor analyses of multitrait-multimethod data: A comparison of alternative models. Applied Psychological Measurement, 15(1), 47-70.
 • Marsh, H.W., and Hau, K.T. (1999). Confirmatory factor analysis: Strategies for small sample sizes. In R. H. Hoyle (Ed.), Statistical Strategies for Small Sample Size (pp. 251–306). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Martín, J.M., Guaita Martínez, J.M., and Salinas Fernández, J.A. (2018) An analysis of the factors behind the citizen’s attitude of rejection towards tourism in a context of overtourism ve economic dependence on this activity. Sustainability, 10(8), 1-18.
 • McCool, S. F, and Martin, S. T. (1994). Community attachment and attitudes toward tourism development. Journal of Travel Research, 32(3), 29-34.
 • Nepal, S.K. (2008). Residents’ attitudes to tourism in central British Columbia, Canada. Tourism Geographies, 10, 42–65.
 • Nunkoo, R., and Ramkissoon, H. (2011). Residents’ satisfaction with community attributes ve support for tourism, Journal of Hospitality ve Tourism Research, 35(2), 171-190.
 • Özaltın Türker, G., and Türker, A. (2014). Yerel halkın turizm etkilerini algılama düzeyi turizm desteğini nasıl etkiler: Dalyan destinasyonu örneği, Electronic Journal of Vocational Colleges, 4(1), 81-98.
 • Özdemir, G., Yılmaz, M., Yalçın, M., and Alvarez, M. D. (2014). Stakeholders’ perception of Istanbul's historical Peninsula as a sustainable destination, Tourism Planning and Development. 12(1), 87-98.
 • Patterson, C. (2016). Sustainable Tourism: Business Development, Operations ve Management, Human Kinetics, America.
 • Pearce, P. L. (2018). Limiting overtourism; The desirable new behaviours of the smart tourist, The Tourism Intelligence Forum, Palma, Spain, 11-14 March.
 • Pham, L., and Kayat, K. (2011). Residents’ perceptions of tourism impact ve their support for tourism development: The case Study of Cuc Phuong National Park, Ninh Binh Province, Vietnam. European Journal of Tourism Research. 4, 123-146.
 • Poh Ling, L., Jakpar, S., Johari, A., Than Myint, K., and Abdul Rani, N. S. (2011). An evaluation on the attitudes of residents in Georgetown towards the impacts of tourism development, International Journal of Business and Social Science, 2(1), 264-277.
 • Rasoolimanesh, S. M., Ringle, C. M., Jaafar, M., and Ramayah, T. (2017). Urban vs. rural destinations: Residents’ perceptions, community participation and support for tourism development. Tourism Management, 60(1), 147-158.
 • Ritchie, B.W., and Inkari, M. (2006) Host community attitudes toward tourism ve cultural tourism development: The case of the Lewes District, Southern England. International Journal of Tourism Research, 8(1), 27-44.
 • Schwartz, K., Tapper, R., and Font, X. (2008). A sustainable supply chain management framework for tour operators. Journal of Sustainable Tourism. 16(3), 298-314.
 • Segota, T., Mihalic, T., and Kuscer, K. (2017). The impact of residents’ informedness and involvement on their perceptions of tourism impacts: The case of Bled. Journal of Destination Marketing & Management, 6(3), 196-206.
 • Sekaran, U. (2003). Research Methods for Business: A Skill Building Approach, USA: John Wiley & Sons.
 • Sert, A. N. (2019). Sürdürülebilir turizm gelişiminde turizmin yerel halk tarafından algılanan etkilerinin, toplum katılımının ve turizm gelişimine desteğin rolü: Beypazarı Örneği, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(42), 407-428.
 • Sezgin, M., and Kahraman, A. (2008). Turistik destinasyon çerçevesinde sürdürülebilir turizm yönetimi ve pazarlaması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 19, 429-439.
 • Stylidis, D., and Terzidou, M. (2014). Tourism ve the econo¬mic crisis in Kavala, Greece, Annals of Tourism Rese¬arch, 1(44), 210–226.
 • Swarbrooke, J. (1995). The Development and Management of Visitor Attractions. New York: CABI Publising.
 • Tabachnick, B.G., and Fidell, L.S. (2001). Using Multivariate Statistics. Pearson Education Company.
 • Timur, S., and Getz, D. (2008). A network perspective on managing stakeholders for sustainable urban tourism. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 20(4), 445-461.
 • United Nations Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development (2020). Avaible at: https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/humanenvironment.
 • Weaver, D. (2006). Sustainable Tourism: Theory ve Practice, Elsevier, London.
 • Weiler, B., Moore, S. A., and Moyle. B. D. (2013). Building and sustaining support for national parks in the 21st century: Why ve how to save the national park experience from extinction. Journal of Park ve Recreation Administration, 31(2), 115-131.
 • Woosnam, K.M., Norman, W.C., and Ying, T. (2009). Exploring the theoretical framework of emotional solidarity between residents and tourist. Journal of Travel Research. 48(2), 245-258.
 • Vargas-Sánchez, A., Plaza-Mejia, M., and Porras-Bueno, N. (2008). Understanding residents’ attitudes toward the development of industrial tourism in a former mining community. Journal of Travel Research, 47, 373-387.
 • Yoon, Y., Gursoy, D., and Chen, J.S. (2001). Validating a tourism development theory with structural equation modeling, Tourism Management, 22, 363-372.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Davut KODAŞ
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7798-726X
Türkiye


Reşat ARICA
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1238-7313
Türkiye


Neşe KAFA
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4153-5533
Türkiye


Feridun DUMAN
BATMAN UNIVERSITY
0000-0002-0524-638X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 17 Şubat 2022
Kabul Tarihi 8 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iuturizmoloji1075196, journal = {Journal of Tourismology}, eissn = {2459-1939}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {8}, number = {2}, pages = {255 - 280}, doi = {10.26650/jot.2022.8.2.1075196}, title = {Relationships between Perceptions of Residents Toward Tourism Development, Benefits Derived from Tourism and Support to Tourism}, key = {cite}, author = {Kodaş, Davut and Arıca, Reşat and Kafa, Neşe and Duman, Feridun} }
APA Kodaş, D. , Arıca, R. , Kafa, N. & Duman, F. (2022). Relationships between Perceptions of Residents Toward Tourism Development, Benefits Derived from Tourism and Support to Tourism . Journal of Tourismology , 8 (2) , 255-280 . DOI: 10.26650/jot.2022.8.2.1075196
MLA Kodaş, D. , Arıca, R. , Kafa, N. , Duman, F. "Relationships between Perceptions of Residents Toward Tourism Development, Benefits Derived from Tourism and Support to Tourism" . Journal of Tourismology 8 (2022 ): 255-280 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuturizmoloji/issue/73421/1075196>
Chicago Kodaş, D. , Arıca, R. , Kafa, N. , Duman, F. "Relationships between Perceptions of Residents Toward Tourism Development, Benefits Derived from Tourism and Support to Tourism". Journal of Tourismology 8 (2022 ): 255-280
RIS TY - JOUR T1 - Relationships between Perceptions of Residents Toward Tourism Development, Benefits Derived from Tourism and Support to Tourism AU - DavutKodaş, ReşatArıca, NeşeKafa, FeridunDuman Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.26650/jot.2022.8.2.1075196 DO - 10.26650/jot.2022.8.2.1075196 T2 - Journal of Tourismology JF - Journal JO - JOR SP - 255 EP - 280 VL - 8 IS - 2 SN - -2459-1939 M3 - doi: 10.26650/jot.2022.8.2.1075196 UR - https://doi.org/10.26650/jot.2022.8.2.1075196 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of Tourismology Relationships between Perceptions of Residents Toward Tourism Development, Benefits Derived from Tourism and Support to Tourism %A Davut Kodaş , Reşat Arıca , Neşe Kafa , Feridun Duman %T Relationships between Perceptions of Residents Toward Tourism Development, Benefits Derived from Tourism and Support to Tourism %D 2022 %J Journal of Tourismology %P -2459-1939 %V 8 %N 2 %R doi: 10.26650/jot.2022.8.2.1075196 %U 10.26650/jot.2022.8.2.1075196
ISNAD Kodaş, Davut , Arıca, Reşat , Kafa, Neşe , Duman, Feridun . "Relationships between Perceptions of Residents Toward Tourism Development, Benefits Derived from Tourism and Support to Tourism". Journal of Tourismology 8 / 2 (Aralık 2022): 255-280 . https://doi.org/10.26650/jot.2022.8.2.1075196
AMA Kodaş D. , Arıca R. , Kafa N. , Duman F. Relationships between Perceptions of Residents Toward Tourism Development, Benefits Derived from Tourism and Support to Tourism. Journal of Tourismology. 2022; 8(2): 255-280.
Vancouver Kodaş D. , Arıca R. , Kafa N. , Duman F. Relationships between Perceptions of Residents Toward Tourism Development, Benefits Derived from Tourism and Support to Tourism. Journal of Tourismology. 2022; 8(2): 255-280.
IEEE D. Kodaş , R. Arıca , N. Kafa ve F. Duman , "Relationships between Perceptions of Residents Toward Tourism Development, Benefits Derived from Tourism and Support to Tourism", Journal of Tourismology, c. 8, sayı. 2, ss. 255-280, Ara. 2022, doi:10.26650/jot.2022.8.2.1075196