Ücretler


Dergimize yapılan başvuru, değerlendirme ve diğer herhangi bir işleme ilişkin hiçbir bedel alınmamaktadır.

Dergimizin tüm giderleri İzmir YMMO Dergisi ve İzmir YMMO tarafından karşılanmaktadır.