Dergimizin Tarandığı Dizinler

Dergimizin Tarandığı Dizinler

1-) Index Copernicus (2019 Yılı 1. Cilt 1. Sayı İtibari ile taranmaktadır.) Taranma bilgisine ulaşmak için https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=202783&journalId=63746 tıklayınız.

ici2.png