Yazım Kuralları

Yazarlar için hazırlamış olduğumuz taslak makale dosyasına https://drive.google.com/file/d/1eyPsr0ty0KUbv471IG5DIEYTmPTaBB-O/view?usp=sharing adresinden ulaşabilirsiniz.

Dergimize gönderilecek makaleler Türkçe ve İngilizce olabilir.

Dergiye ancak başka bir yerde yayınlanmamış veya halen yayınlanmak üzere değerlendirme sürecinde olmayan yazılar gönderilebilir.

Makaleler özet ve kaynakça hariç 7500 kelimeyi ve 25 sayfayı aşmamalıdır. Makalelerdeki özetler 100 kelime ile sınırlıdır. Özetler, Türkçe makaleler için Türkçe ve İngilizce, diğer diller için yazıldığı dil ve Türkçe şeklinde düzenlenmelidir. Makalelerde anahtar kelimeler ve en az iki adet JEL sınıflandırma kodları da yer almalıdır.

Gönderilen makaleler hakem değerlendirmesi  için aşağıda belirtilen yazım kurallarımıza uygun olarak hazırlanmalıdır:

 • Yazar adları ve kurumları ile yazarları çağrıştıracak bilgilerin makale içinde yer almaması gerekmektedir.
 • Makale başlığı ilk harfler  büyük diğerleri küçük, ortalı, 14 punto olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Teşekkür yazısı ve çalışma ile ilgili açıklamalar varsa  -bildiri olarak sunulmuş olması vb.-sistemden editöre mesaj ile bildiriniz.
 • Özet başlıkları koyu ve ortalı, özet metin 10 punto ve italik, iki yana yaslı olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Özette Türkçe başlık 14 punto, İngilizce başlık 12 punto ve yazar adları 12 punto olacak biçimde yazılmalıdır.
 • Anahtar kelimeler  ve JEL sınıflandırması kodları 10 punto, italik olacak şekilde yazılmalıdır. 
 • Derginin sayfa ölçüleri  üstten  5 cm, alttan 4 cm, soldan ve sağdan 4 cm kalacak şekilde yazılmalıdır.   
 • Metinler Times New Roman, 11 punto, normal, her iki tarafa dayalı olarak yazılmalıdır.
 • Paragraf başları ilk satırında 0,5 cm içeriden başlamalıdır.
 • Metin içinde satır aralığı 1 satır olacak şekilde,  özet kısmı ise tek satır olarak hazırlanmalıdır.
 • Metin içinde özel olarak vurgulanmak istenen cümlelerde italik yazı karakteri kullanılmalıdır:
 • Paragraf sonrasında aralık (spacing) değeri olarak 6 nk boşluk verilmelidir.
 • Bütün sayfalar giriş kısmından başlayarak sayfanın  alt ortasında numaralandırılmalıdır.
 • Makaleyi bölümlere ayırmada ondalık sistem kullanılmalıdır. Başlıklar ve alt başlıklar, kısa ve anlaşılır olmalıdır. Girişten başlayarak, sonuç kısmı da dahil olmak üzere başlıklarına numara verilmelidir.
  • Ana başlıklar 11 punto, koyu ve büyük harf,  diğer başlıklar 11 punto, koyu ve ilk harfler büyük olmalıdır.
 • Tablolara başlık ve sıra numarası verilmeli ve sayfaya ortalanmalıdır. Başlıklar tabloların üstünde yer almalı ve iki yana dayalı olmalıdır.
 • Tablo dışındaki tüm grafik, harita ve fotoğraflar şekil olarak adlandırılmalıdır. Şekillere başlık ve sıra numarası verilmeli ve sayfaya ortalanmalıdır. Başlıklar şekillerin altında yer almalı ve iki yana dayalı olmalıdır.
 • Şekiller ve tablolar metin içerisinde yer almalıdır. Şekil ya da tablonun kaynağı, şeklin ya da tablonun altında metin içi kaynak gösterme şartlarına uygun bir şekilde belirtilmelidir.
 • Formüller ve denklemler, denklem editörü ile yazılmalıdır. Tüm denklemlere sıra numarası verilmelidir. Formüller ve denklemler paragraf başından başlamalıdır. Sıra numarası parantez içinde ve satırın en sağında bulunmalıdır.
 • Kaynakların gösterimi dipnotlarla değil, metnin içerisinde parantezlerle yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde belirtilmelidir. Metin içerisindeki kaynak gösterimlerinde sıra şöyle olmalıdır: Yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve eğer belirli bir sayfadan aktarma yapılmışsa sayfa numaraları. Karşılaşılabilecek bazı farklı durumlar aşağıdaki gibi olabilir:


Tek yazarlı ise; (Acar, 2000: 86).

İki yazarlı ise; (Akalın ve Aktuğlu, 1992: 80-85).

İkiden çok yazarlı ise; (Ünlen vd., 1979: 33-35).

Aynı yazar(lar)ın aynı yıldaki birden çok çalışmasına gönderme yapılıyorsa; (Sönmez, 1980a: 15-20; 1980b: 18-40) şeklinde olmalıdır.

Çalışmada metin içerisinde atıf yapılan kaynaklar mutlaka kaynakçada yer almalıdır. Yazara(lara) atıf ile kaynakçanın uyum gösterip göstermediğini mutlaka kontrol etmelidir. 

Kaynakça tek satır aralığında yazılmalı ve mutlaka yazar soyadına göre sıralanmalıdır. Yazar(lar)ın soyadı açık bir şekilde ve büyük harfle yazılmalıdır. Birden fazla yazar olması durumunda, tüm yazarların soyadları, adlarından önce belirtilmelidir. Tüm yazar soyadları büyük harfle gösterilmelidir. Kaynakçada dergi isimleri kısaltılmamalıdır. Kaynaklar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Kaynakçada aşağıda örneklenen biçime uyulmalıdır:


Kitap

Tek yazarlı kitap

ACAR, S. (2000), Uluslararası Reel Ticaret: Teori, Politika, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir.

İki veya çok yazarlı kitap

RUSSELL, R. S., TAYLOR, B. W. (2011), Operations Managament, John Wiley & Sons Inc, USA.


Makale

Tek yazarlı  makale

LEWIS, M. A. (2000),Lean Production and Sustainable Competitive Advantage”, International Journal of Operations & Production Management, 20(8), 959-978.

İki veya çok yazarlı makale

PARTOVI, F. Y., CORREDOIRA, R. A. (2002), “Quality Function Deployment for The Good of Soccer”, European Journal of Operational Research, 137(3), 642-656.


Konferans Bildirisi

Tek yazarlı bildiri

KUO, T. C. (2003), “Green Product Development in Quality Function Deployment by Using Fuzzy Logic Analysis”, 2003 IEEE International Symposium on Electronics and the Environment, USA, 88-93.

İki veya çok yazarlı bildiri

KUTAY, N., TÜKENMEZ, M., AKKAYA, G. C. (2005), “Creative Accounting: In the View of Ethics Past Experiences and Future Perspectives”, AACF 2nd Annual International Accounting Conference, İstanbul, 10-12.


Çeviri Kitap

LONG, D. (2012), Uluslararası Lojistik Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi, (Çev. M. Tanyaş, M. Düzgün), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.


Kitap içi Bölüm

YÜKSEL, H. (2013), “Application of Theory of Constraints’ Thinking Processes in a Reverse Logistics Process”, Reverse Supply Chains Issues and Analysis, (Ed. S.M.Gupta), Taylor & Francis Group CRC Press, USA, 22-26. 


İnternet Referansları

Alıntı bir yazarın eserinden yapılmış ise, metin içindeki atıflar yazılı kaynaklardaki yöntemle yapılmalı; kaynakçada ise, yazar/yazarların soyadı, adı, yayın ya da gözden geçirilme tarihi, aşağıdaki örneğe uygun olarak verilmelidir.

Metin içinde: (Hellvin, 1996)

Kaynakçada: HELLVIN, L. (1996), “Vertical Intra-Industry Trade between China and OECD Countries”, OECD Development Centre Technical Papers, 114, www.oecd.org/pdf/M00006000/M00006065.pdf, (19.12.2001).

Alıntı doğrudan bir internet sitesinden yapılmışsa, metin içindeki atıflarda  sitenin genel adresi ve siteye ulaşma tarihi ayraç içinde aşağıdaki örneğe uygun olarak verilmelidir

Metin içinde: (sayistay.gov.tr, 2013)

Kaynakçada: http://www.sayistay.gov.tr/yayin/elek/elekicerik/oecd.htm, (02.05.2013).

Makale yazımı ile ilgili belirtilmeyen diğer konularda bilimsel araştırma ve yazma kuralları esas alınmalıdır.

Bu duyuruda belirtilen kurallara uyulmamasının tüm sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Böyle bir durumda hakem değerlendirme raporuna bakılmaksızın Dergi Yayın Komisyonu ilgili makaleyi yayınlamama hakkını saklı tutar.