PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yetenek savaşlarından yetenek yönetimine

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı , 14 - 46, 01.12.2018

Öz

Yüksek potansiyelli, engin bilgi ve beceriye sahip, değişim yönetiminde ve örgütün amaçlarına ulaşmasında etkin rol oynayan, değer yaratan ve yüksek performans gösteren, örgüte sağladığı katkısıyla değer yaratan, diğerlerine göre daha başarılı performans gösteren ve diğerleri tarafından gıpta edilen, örgütün temel yetkinliklerine sahip az sayıdaki kişiler yetenekli çalışanlar olarak nitelendirilmektedir. Kar amacı güden veya gütmeyen tüm örgütlerin başarısına katkı sağlayan en önemli faktörlerden biri yetenekli çalışanlar olduğu son zamanlarda birçok bilimsel çalışmada ortaya koyulmuş, birçok örgüt yetenekli çalışanları tespit etmek, elde tutmak ve gelişimlerini sağlamak amacıyla yetenek yönetimi sistemini uygulamaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı kuramsal bir bakış açısıyla yetenek yönetimi kavramını ve uygulamalarını açıklayarak yetenek yönetimi ile ilgili yapılacak çalışmalara kaynak sağlamaktır.

Talent wars to talent management

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı , 14 - 46, 01.12.2018

Öz

Having high potential, vast knowledge and skills, playing an active role in the management of change and achieving the objectives of the organization, creating value with the contribution of the organization, creating value with its contribution to the organization, performing more successfully than others and being envied by others, having the basic competencies of the organization The number of qualified employees is considered as skilled employee. One of the most important factors contributing to the success of all non-profit and non-profit organizations is the ability to identify, retain and retain talented employees and to implement their talent management system. The aim of this study is to explain the concept of talent management and its applications from a theoretical point of view, and to provide resources for talent management.

Ayrıntılar

Diğer ID JA36RE96KC
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Seda GÜNDÜZALP Bu kişi benim


Mukadder Boydak ÖZAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2018
Başvuru Tarihi 1 Haziran 2018
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 2, Sayı

Kaynak Göster

APA Gündüzalp, S. & Özan, M. B. (2018). Talent wars to talent management . Journal of Anatolian Education Research , 2 , 14-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jaer/issue/42813/517452

JAER Uluslararası İndekslerde taranan dergi statüsündedir.