Kabul Edilmiş Makaleler

  • Türkiye’deki Havacılık Sektöründe Örgütsel Adaletin İşten Ayrılmaya Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü: Kesitsel Bir Alan Araştırması
    Ümit DOĞAN , Şafak AKTEMUR , Mustafa UZGÖR , Hakkı Okan YELOĞLU 9 Şub 2020
  • Gig Ekonomisinin Havacılık Sektöründeki Geleceği
    Gülaçti ŞEN , Ahmet Hakan ARSLAN , Erhan BÜTÜN 19 Şub 2020
  • Ekip Kaynak Yönetiminin Sivil Havacılık Kazalarını Azaltmasındaki Etkisi
    Kağan Cenk MIZRAK , Filiz MIZRAK 21 Şub 2020