Son Sayı

Cilt: 6 - Sayı: 2, 24.07.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makaleleri

Derleme

Journal of Aviation (JAV) 2017'de kurulmuştur. JAV, havacılık biliminin çeşitli alanlarındaki araştırmalarla ilgilenen herkes için ilgi çekici ve faydalı olmayı amaçlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Ayrıca, Journal of Aviation (JAV), önümüzdeki yıllarda önemli bir referans kaynağı olarak hizmet vererek literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Derginin kapsamı, Havacılık Bilimi veya havacılık bilimiyle yakın ilişkili alanlardaki teorik ve deneysel bulguları içermektedir. Dergi ayrıca, havacılık alanındaki son araştırmalara, teknik notlara, eleştirel inceleme makalelerine de yer vermektedir.


Derginin Kapsadığı Alanlar:

- Havacılık Güvenliği

- Havacılık Tarihi

- Havacılık Eğitimi

- Havacılık Meteorolojisi

- Havacılık İşletmeciliği

- Havacılık Yönetimi

- Havacılık Finansmanı ve Ekonomi

- Havacılık Pazarlaması

- Havaalanı Planlama ve Yönetimi

- Havacılık Hukuku

- İnsansız Uçak Sistemleri (UAS)

- Havayolu Endüstrisi / Ticari Havacılık

- Uçuş İşlemleri Yönetimi

- Havacılıkta Risk Yönetimi

- Güvenlik Yönetim Sistemleri

- Uçak Gövde Motor ve Bakımı

- Yapısal Mekanik ve Malzemeler

- Uçak Malzemeleri

- Uçak Sistemleri

- Hava Trafik Yönetimi

- Hava Trafik Kontrolü

- Uçuş Mekaniği

- Havalimanı Tasarımı

- Uçak Aerodinamiği

- Yapısal Tasarım/Dinamikler

- Aviyonik Sistemler

Yazım Kuralları

Journal of Aviation dergisinin yazım kuralları aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Ayrıca yazarlarımız istedikleri takdirde dergimizin makale yazım şablonunu kullanarak makalelerini hızlı bir şekilde düzenleyebilirler.

Makale Şablonu

Türkçe Makale Başlığı

Makalenin Türkçe başlığı Times New Roman yazı tipi, 14 punto, kalın, ortalı biçimde, 1,15 satır metin aralığı, öncesinde ve sonrasında 6 birim boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Başlıktaki kelimelerin ilk harfleri büyük olmalıdır.

Yazar

Yazarların ad ve soyadları Times New Roman yazı tipi, 12 punto, sola dayalı, 1,15 satır metin aralığı, öncesinde ve sonrasında boşluk bırakılmadan yazılmalıdır. Yazar sayısına göre üst simge kullanılarak yazarı tanımlayan sayı numarası verilmelidir. Yazar ad ve soyadlarının altında yazarın sıra numarasına göre üst simge verilerek yazarın kurum bilgisi yazılmalıdır. Yazarın bilgileri Times New Roman yazı tipi, 10 punto, sola dayalı, 1,15 satır metin aralığı, öncesinde ve sonrasında boşluk bırakılmadan yazılmalıdır.

Türkçe Özet

Özet başlığı Times New Roman yazı tipi, 10 punto, kalın, sola dayalı, 1 satır metin aralığı, öncesinde ve sonrasında 6 birim boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Özet metni ise, Times New Roman yazı tipi, 10 punto, her iki yana dayalı, 1 satır metin aralığı ile yazılmalıdır. Anahtar kelimeler Times New Roman yazı tipi, 9 punto, 1,15 satır metin aralığı, öncesinde ve sonrasında 6 birim boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Anahtar kelimelerin sayısı en fazla 5 olmalıdır.

İngilizce Makale Başlığı

Makalenin İngilizce başlığı Times New Roman yazı tipi, 14 punto, kalın, ortalı biçimde, 1,15 satır metin aralığı, öncesinde ve sonrasında 6 birim boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Başlıktaki kelimelerin ilk harfleri büyük olmalıdır.

İngilizce Özet

İngilizce özet başlığı (abstract), Times New Roman yazı tipi, 10 punto, kalın, sola dayalı, 1 satır metin aralığı, öncesinde ve sonrasında 6 birim boşluk bırakılarak yazılmalıdır. İngilizce özet metni, Times New Roman yazı tipi, 10 punto, her iki yana dayalı, 1 satır metin aralığı ile yazılmalıdır. İngilizce anahtar kelimeler, Times New Roman yazı tipi, 9 punto, 1,15 satır metin aralığı, öncesinde ve sonrasında 6 birim boşluk bırakılarak yazılmalıdır. İngilizce anahtar kelimelerin sayısı en fazla 5 olmalıdır.

Makalenin Bölümleri

Makaleye ait bölümler aşağıdaki gibi şekillendirilmelidir.

1. Giriş

2. Deneysel Metod veya Teorik Metod

3. Bulgular ve Tartışmalar

4. Sonuçlar

5. Simgeler

Teşekkür

Kaynaklar


Bütün bölümlerin başlıkları,  Times New Roman yazı tipi, 11 punto,  kalın, sola dayalı, 1,15 satır metin aralığı öncesinde ve sonrasında 6 birim boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Metin kısımları ise, Times New Roman yazı tipi, 11 punto, her iki yana dayalı, 1,15 satır metin aralığı öncesinde ve sonrasında boşluk bırakılmadan yazılacaktır. Paragraf girintisi 0,5 cm içerden başlanacaktır.

Kaynaklar

Kaynaklar IEEE standartlarına göre numaralandırılarak verilmelidir. Mendeley programı kaynakça oluşturmak için kullanılabilir. Atıflar numara verilerek yapılmalıdır. Makale içerisinde belirli bir aralıktaki yayınlara atıf verilirken, [Başlangıç atıfı-Bitiş Atıfı]. Örnek [3-9] kaynakçada belirtilen 3 ve 9 dahil olmak üzere 3 ve 9 arasındaki bütün yayınlara atıf verildiğini ifade etmektedir.  [3, 5-9] ise 3. yayının ve 5 ile 9 dahil olmak üzere 5 ile 9 arasındaki bütün yayınlara atıf verildiğini ifade etmektedir.

Kaynak makale ise: Yazarın adının baş harfi. Yazarın soyadı, “ Makalenin tam başlığı,” Derginin Adı, cilt  no (sayı no), makalenin başlangıç ve bitiş sayfa no, yıl.  

S. Yan, J. C. Chu, F.-Y. Hsiao, and H.-J. Huang, “A planning model and solution algorithm for multi-trip split-delivery vehicle routing and scheduling problems with time windows,” Computers & Industrial Engineering, 87, 383–393, 2015.

Kaynak Kitap ise: Yazarın adının baş harfi. Yazarın soyadı, Kitabın Adı. Yayın yeri, Ülke: Yayınevi, Yıl.

P. Toth and D. Vigo, The Vehicle Routing Problem. Philadelphia, ABD: SIAM Monographs on Discrete Mathematics and Applications, 2002.

Kaynak Kitap Bölümü ise: Yazarın adının baş harfi. Yazarın soyadı, “Kitabın bölümü,” Kitabın adı, cilt no, kitabın bölümünün başlangıç ve bitiş sayfa no, yıl.

J. F. Cordeau, G. Laporte, J. Y. Potvin, and M. W. P. Savelsbergh, “Chapter 7 Transportation on Demand,” Handbooks in Operations Research and Management Science, 14, 429–466, 2007.

Kaynak Tez ise: Yazarın adının baş harfi. Yazarın soyadı, “Tezin adı,” Üniversite, Enstitü, Tezin Türü, yıl.

A.   Özger, “Havayolu Kargo Taşımacılığında Ana Dağıtım Üssü Yerleşim Problemine Tamsayılı Model Yaklaşımı,” Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2008.

Kaynak Web Sayfası ise: Yazar veya sorumlu kurum, “Web sayfasının adı.” Web sayfasının adresi. [Erişim Tarihi: Gün-Ay-Yıl].

DHMİ, “DHMİ.” http://www.dhmi.gov.tr/istatistik.aspx. [Erişim Tarihi: 13-Eylül-2016].

Ekler

Makale ekleri kaynakçadan sonra Ek A, Ek B şeklinde verilmelidir. Eklerin başlığı Times New Roman yazı tipi, 11 punto,  kalın, sola dayalı, 1,15 satır metin aralığı öncesinde ve sonrasında 6 birim boşluk bırakılarak yazılacaktır. Ekte denklemler varsa denklem numarası ekin başlığına göre verilmelidir. Örneğin: EK A’da bulunan denklemlerin numaraları A1, A2, A3, …, AN şeklinde, EK B’de bulunan denklemlerin numaraları B1, B2, B3, …, BN şeklinde verilmelidir.

Birimler

Birimler uluslararası SI standartlarına göre düzenlenmelidir.

Dipnotlar

Dipnotlar sayfanın altında Times New Roman yazı tipi, 10 punto, kullanılarak verilmelidir.


Tablolar ve Şekiller


Tabloların açıklama kısmı Times New Roman yazı tipi, 11 punto, sola dayalı, 1,15 satır metin aralığı öncesinde ve sonrasında 6 birim boşluk bırakılarak yazılacaktır. Açıklama kısmının önünde tablonun sayısını gösteren kısım kalın yazılacaktır. Tablonun içeriği Times New Roman yazı tipi, 10 punto, başlık kısmı kalın, ortalı şekilde yazılmalıdır. Tablonun başlık kısmı ve alt kenarlığı haricindeki kenarlıklar kaldırılmalıdır. Başlık kısmı gri arka plan rengi yapılmalıdır. Örnek;


Tablo 1. Araçların hızları ve kapasiteleri

Araç Tipi

Hız (km/h)

Kapasite (t)

A

750

65

B

800

100

C

850

120

Makalenin içeriğine bağlı olarak eğer tablo tek sütuna sığmayacak derecede büyük ise tablonun olduğu kısımdan itibaren tablo bir sayfada gösterilebilir.

Şekillerde şekil yazısı şeklin altında yer almalıdır.  Şeklin açıklama kısmı Times New Roman yazı tipi, 11 punto, sola dayalı, 1,15 satır metin aralığı öncesinde ve sonrasında 6 birim boşluk bırakılarak yazılacaktır. Açıklama kısmının önünde şeklin sayısını gösteren kısım kalın yazılacaktır.

Makalenin içeriğine bağlı olarak eğer şekil tek sütuna sığmayacak derecede büyük ise şeklin olduğu kısımdan itibaren şekil bir sayfada gösterilebilir.


Denklemler

Denklemler tablo içerisinde gösterilmelidir. Tablonun ilk sütununda denklem, diğer sütununda ise denklemin numarası belirtilmelidir. Ancak tablonun kenarlıkları kaldırılmalıdır.

Denklem, denklem düzenleyicisinde Cambria Mat yazı tipi, 11 punto, tablo içerisinde sola dayalı şekilde yazılacaktır. Denklemin numarası ise Times New Roman yazı tipi, 11 punto tabloda ortalı ve sağa dayalı şekilde yazılacaktır.


ETİK KURALLARI

Journal of Aviation (JAV), yayımlanmadan önce, sunulan tüm makaleler için intihal durumunu kontrol edecektir. Eğer intihal içeriği editörler tarafından tespit edilirse, yazarı yeniden yazmak için bilgilendirilecektir.Tüm makale iThenticate® tarafından taranarak intihal önlenecektir. Her halükarda, gönderilen orijinal yazı % 20 dan fazlası intihal ise, o zaman makale reddedilecek ve aynı zamanda yazara bildirilecektir. Yayınlamak üzere dergiye gönderdiğiniz makale içeriğinizi kontrol etmenizi önemle öneririz.

Journal of Aviation (JAV) dergisi'de uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Journal of Aviation (JAV) dergisi yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklenmektedir.

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Journal of Aviation (JAV) dergisi editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:


Yazar Etik Sorumlulukları


 Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.

 Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.

✔ Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.

✔ Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir; böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.

✔ Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını gösteren belgeye sahip olmalıdır.

✔ Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

✔ Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma Journal of Aviation (JAV) dergisine gönderilemez.


Hakem Etik Sorumlulukları


✔ Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmelidir.

✔ Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.

✔ Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.

✔ Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.

✔ Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.

✔ Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.

✔ Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir


Editörler Etik Sorumlulukları


✔ Tüm yayınlar, yazarın cinsiyet, ırk, etnisite, din, vatandaşlık ve siyasi değerlerinden bağımsız olarak entelektüel içeriğine dayanılarak adalette değerlendirilir

✔ Makalelerle ilgili bu bilgiler gizli tutulur.

✔ Makaleye ilişkin gözlemlenen çıkar çatışmasının açıklanması gerekir.

✔ Editör Kurulu, makalenin değerlendirmesini, dergi editör kurulu politikalarını ve intihal, hakaret ve telif hakkı ihlaline karşı yasal olarak yasaklanan maddeleri temel alarak, gönderilen makaleler için yayın kararları alma sorumluluğunu üstlenir.

-Journal of Aviation (e-ISSN: 2587-1676) dergisinde tüm makaleler açık erişim modeliyle yayınlanmaktadır.
- Journal of Aviation (JAV) dergimizin hakem değerlendirme süreci ile yayına kabul, yayınlanma ve yayın sonrası süreçler sırasında ihtiyaç duyulan giderlerin karşılanması amacıyla 2022 yılı Temmuz sayısından itibaren geçerli olmak üzere gönderilen her makale için “Makale İşlem Ücreti (Article processing charge (APC))” talep edilmektedir.
- Bu ücret, Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) Doçentlik Kriterleri Sıkça Sorulan Sorular 45. maddede "hangi dergiler doçentlik başvuru şartlarında (beyannamede) kullanılabilir? sorusunun cevabında belirtilen "Makale başvurusu sırasında -kabul/red şartına bağlı olmaksızın- ücret alan dergiler Doçentlik başvurusunda kullanılabilir" maddesi kapsamında talep edilmekte ve yazarlarımız makalelerini yayınlandıktan sonra Doçentlik başvurularında kullanabilmektedir.
- Ücret yatırılmayan makaleler için Hakem süreçleri başlatılmamaktadır.
- Makale işlem ücretinin aşağıdaki hesap bilgileri dikkate alınarak yatırılması ve ödeme dekontunun journalofaviation@gmail.com mail adresine veya WhatsApp (+90.532.567.95.97) hesabına gönderilmesi gerekmektedir.
- Para yatırma sırasında Açıklama kısmına "JAV Sorumlu Yazar Adı Soyadı, TC Numarası ve Makale ID numarası" yazılmalıdır.


Makale İşlem Ücreti
400 TL (Türk yazarlar için)
30 USD (Yabancı yazarlar için)

Journal of Aviation
Edit Yayıncılık

Hesap Bilgileri
Banka Adı: Vakıfbank
Şube: Hevsel Diyarbakır Şubesi
TL IBAN: TR75 0001 5001 5800 7315 2696 94
$ IBAN: TR78 0001 5001 5804 8020 9287 30
Alıcının Adı Soyadı: EDİT TEKNOLOJİ ARGE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Açıklama: JAV Sorumlu Yazar Adı Soyadı, TC Numarası ve Makale ID Numarası

Journal of Aviation - JAV 


www.javsci.com - editor@javsci.com


9210This journal is licenced under a Creative Commons Attiribution-NonCommerical 4.0 İnternational Licence