Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Evaluation of A School of Medical Students' Attitudes towards Violence Against Women in Istanbul

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 2, 444 - 454, 31.05.2022
https://doi.org/10.30621/jbachs.1014954

Öz

Abstract Purpose: Violence against women has become an important public health and human rights issue. In this study, we aimed to determine and evaluate the attitudes of students in a medical school in Istanbul towards violence against women. Methods: This is a cross-sectional study. The population of the cross-sectional study consists of 1523 undergraduate students studying at the Faculty of Medicine of a university on the Anatolian side of Istanbul in the 2020-2021 academic year. The sample size was calculated as a minimum of 461 people with a 95% confidence interval and a 5% margin of error. Our study was carried out with 504 participants in total. The research data were collected using a questionnaire designed to determine the sociodemographic characteristics of the participants and the "Attitudes towards Violence Scale (SITO)", which evaluates the attitudes of the participants towards violence. Results: Among the participants %65.3 were female and 34.7% were male. While 41.9% of the participants in our study were preclinical medical students, 58.1% were clinical medical students. There is a statistical significant difference between the total scores of men and women from the SITO(Attitudes towards Violence Scale) scale (p<0.001). While the mean SITO(Attitudes towards Violence Scale) total score of preclinical medical students was 32.38+-0.37, the mean SITO(Attitudes towards Violence Scale) total score of clinical medical students was 33+-0.47. Considering the scores obtained from the all SITO(Attitudes towards Violence Scale) subscales, there was a significant difference between whether the students were preclinical or clinical and the scores they got from the SITO(Attitudes towards Violence Scale) emotional subscale (p<0.05). When the scale scores of the participants were examined according to the region they were born, a significant difference was observed between the participants in terms of the scores obtained from the SITO(Attitudes towards Violence Scale) economic subscale according to the region of birth (p<0.05). Conclusion: The gender, class level, place of residence, region of birth, economic status of the students and their parents' work and education levels affect their attitudes towards violence against women. Keywords: Medical students, Violence, Attitudes

Kaynakça

 • 1. Yöyen Eg. Şiddet Türleri Ve Kişilik Özellikleri. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi. 2017;1(1):35-50.
 • 2. Organization Wh. The World Health Report 2002: Reducing Risks, Promoting Healthy Life: World Health Organization; 2002.
 • 3. Bulut Mb. Üniversite Öğrencilerinin Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları. 2015.
 • 4. Silva Cd, Gomes Vldo, Oliveira Dcd, Marques Sc, Fonseca Add, Martins Sdr. Social Representation Of Domestic Violence Against Women Among Nursing Technicians And Community Agents. Revista Da Escola De Enfermagem Da Usp. 2015;49(1):22-9.
 • 5. Akhmedshina F. Violence Against Women: A Form Of Discrimination And Human Rights Violations. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. 2020;2020(1):13-23.
 • 6. Organization Wh. Violence Against Women: Intimate Partner And Sexual Violence Against Women: Evidence Brief. World Health Organization; 2019.
 • 7. Selection Wecot, Medicines Uoe, Organization Wh. The Selection And Use Of Essential Medicines: Report Of The Who Expert Committee, 2013 (Including The 18th Who Model List Of Essential Medicines And The 4th Who Model List Of Essential Medicines For Children): World Health Organization; 2014.
 • 8. Rights Htmf. Violence Against Women: An Eu-Wide Survey. Luxembourg: Publications Office Of The European Union. 2014.
 • 9. Yüksel Kaptanoğlu İ, Çavlin A, Akadlı Ergöçmen B. Türkiye’de Kadına Yönelik Aile Içi Şiddet Araştırması. 2015.
 • 10. Enstitüsü Hüne. Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet. 2009.
 • 11. Çatak At. Birinci Basamakta Çalışan Hekim, Ebe Ve Hemşirelerin Kadına Yönelik Aile Içi Şiddeti Tanıma Ve Bildirim Konusundaki Tutum Ve Davranışları. 2015.
 • 12. Chang JC, Cluss PA, Ranieri L, Hawker L, Buranosky R, Dado D, Et Al. Health Care Interventions For Intimate Partner Violence: What Women Want. Women's Health Issues. 2005;15(1):21-30.
 • 13. Pinar SE, Sabanciogullari S. Nursing And Midwifery Students’ Attitudes Towards Violence Against Women And Recognizing Signs Of Violence Against Women. International Journal Of Caring Sciences. 2019;12(3):1520.
 • 14. Majumdar B. Medical And Nursing Students' Knowledge And Attitudes Toward Violence Against Women In India. Education For Health: Change In Learning & Practice. 2004;17(3).
 • 15. GÖMBÜL Ö, BULDUKOĞLU K. HEMŞİRELERİN KADIN VE KA YÖNELİK EŞ ŞİDDETİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Kriz Dergisi.5(2).
 • 16. Gömbül Ö. Hemşirelerin Ailede Kadına Eşi Tarafından Uygulanan Şiddete Ve Şiddete Mesleki Role Ilişkin Tutumları. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2000;2(1):19-32.
 • 17. Yetim D, Şahin M. Kadına Yönelik Şiddete Yaklaşım. Aile Hekimliği Dergisi, C. 2008;2(2).
 • 18. Varol ZS, Çiçeklioğlu M, Taner Ş. Bir Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Algı Düzeyi Ve Ilişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi. 2016;55(3):122-8.
 • 19. ERENOĞLU R, Rana C. HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KADINA YÖNELİK ŞİDDETE VE ŞİDDETTE MESLEKİ ROLE İLİŞKİN Tutumlari VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Van Sağlık Bilimleri Dergisi.13(2):31-40.
 • 20. Bakanlığı İ. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede. 2020.
 • 21. Dikmen HA, Marakoğlu K. Hemşirelik Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleri Ile Kadına Yönelik Şiddete Ilişkin Tutumlarının Incelenmesi. Genel Tip Dergisi. 2019;29(2).
 • 22. Şahin E, SATILMIŞ İlg. İlk Ve Acil Yardım Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddete Ve Şiddette Mesleki Rollerine İlişkin Tutumları. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi.3(2):114-24.
 • 23. Merkezi SPSA. COVİD-19 Karantinasından Kadının Etkilenimi Ile Kadın Ve Çocuğa Yönelik Şiddete İlişkin Türkiye Araştırma Raporu. 2020.
 • 24. TOPRAK ERGÖNEN A, ÖZDEMİR MH, SÖNMEZ E, CAN İÖ, KÖKER M, SALAÇİN S. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin'aile Içi Şiddete'yaklaşımları. Adli Bilimler Dergisi. 2006;5(4):7-13.

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 2, 444 - 454, 31.05.2022
https://doi.org/10.30621/jbachs.1014954

Öz

Kaynakça

 • 1. Yöyen Eg. Şiddet Türleri Ve Kişilik Özellikleri. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi. 2017;1(1):35-50.
 • 2. Organization Wh. The World Health Report 2002: Reducing Risks, Promoting Healthy Life: World Health Organization; 2002.
 • 3. Bulut Mb. Üniversite Öğrencilerinin Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları. 2015.
 • 4. Silva Cd, Gomes Vldo, Oliveira Dcd, Marques Sc, Fonseca Add, Martins Sdr. Social Representation Of Domestic Violence Against Women Among Nursing Technicians And Community Agents. Revista Da Escola De Enfermagem Da Usp. 2015;49(1):22-9.
 • 5. Akhmedshina F. Violence Against Women: A Form Of Discrimination And Human Rights Violations. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. 2020;2020(1):13-23.
 • 6. Organization Wh. Violence Against Women: Intimate Partner And Sexual Violence Against Women: Evidence Brief. World Health Organization; 2019.
 • 7. Selection Wecot, Medicines Uoe, Organization Wh. The Selection And Use Of Essential Medicines: Report Of The Who Expert Committee, 2013 (Including The 18th Who Model List Of Essential Medicines And The 4th Who Model List Of Essential Medicines For Children): World Health Organization; 2014.
 • 8. Rights Htmf. Violence Against Women: An Eu-Wide Survey. Luxembourg: Publications Office Of The European Union. 2014.
 • 9. Yüksel Kaptanoğlu İ, Çavlin A, Akadlı Ergöçmen B. Türkiye’de Kadına Yönelik Aile Içi Şiddet Araştırması. 2015.
 • 10. Enstitüsü Hüne. Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet. 2009.
 • 11. Çatak At. Birinci Basamakta Çalışan Hekim, Ebe Ve Hemşirelerin Kadına Yönelik Aile Içi Şiddeti Tanıma Ve Bildirim Konusundaki Tutum Ve Davranışları. 2015.
 • 12. Chang JC, Cluss PA, Ranieri L, Hawker L, Buranosky R, Dado D, Et Al. Health Care Interventions For Intimate Partner Violence: What Women Want. Women's Health Issues. 2005;15(1):21-30.
 • 13. Pinar SE, Sabanciogullari S. Nursing And Midwifery Students’ Attitudes Towards Violence Against Women And Recognizing Signs Of Violence Against Women. International Journal Of Caring Sciences. 2019;12(3):1520.
 • 14. Majumdar B. Medical And Nursing Students' Knowledge And Attitudes Toward Violence Against Women In India. Education For Health: Change In Learning & Practice. 2004;17(3).
 • 15. GÖMBÜL Ö, BULDUKOĞLU K. HEMŞİRELERİN KADIN VE KA YÖNELİK EŞ ŞİDDETİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Kriz Dergisi.5(2).
 • 16. Gömbül Ö. Hemşirelerin Ailede Kadına Eşi Tarafından Uygulanan Şiddete Ve Şiddete Mesleki Role Ilişkin Tutumları. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2000;2(1):19-32.
 • 17. Yetim D, Şahin M. Kadına Yönelik Şiddete Yaklaşım. Aile Hekimliği Dergisi, C. 2008;2(2).
 • 18. Varol ZS, Çiçeklioğlu M, Taner Ş. Bir Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Algı Düzeyi Ve Ilişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi. 2016;55(3):122-8.
 • 19. ERENOĞLU R, Rana C. HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KADINA YÖNELİK ŞİDDETE VE ŞİDDETTE MESLEKİ ROLE İLİŞKİN Tutumlari VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Van Sağlık Bilimleri Dergisi.13(2):31-40.
 • 20. Bakanlığı İ. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede. 2020.
 • 21. Dikmen HA, Marakoğlu K. Hemşirelik Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleri Ile Kadına Yönelik Şiddete Ilişkin Tutumlarının Incelenmesi. Genel Tip Dergisi. 2019;29(2).
 • 22. Şahin E, SATILMIŞ İlg. İlk Ve Acil Yardım Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddete Ve Şiddette Mesleki Rollerine İlişkin Tutumları. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi.3(2):114-24.
 • 23. Merkezi SPSA. COVİD-19 Karantinasından Kadının Etkilenimi Ile Kadın Ve Çocuğa Yönelik Şiddete İlişkin Türkiye Araştırma Raporu. 2020.
 • 24. TOPRAK ERGÖNEN A, ÖZDEMİR MH, SÖNMEZ E, CAN İÖ, KÖKER M, SALAÇİN S. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin'aile Içi Şiddete'yaklaşımları. Adli Bilimler Dergisi. 2006;5(4):7-13.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Research Article
Yazarlar

Selin DAVUN> (Sorumlu Yazar)
Marmara University
0000-0001-5765-7757
Türkiye


Merve KURNAZ AY>
Faculty of Medicine
0000-0002-0089-0467
Türkiye


Seyhan HIDIROĞLU>
marmara university
0000-0001-8656-4613
Türkiye


Melda KARAVUŞ>
marmara university
0000-0003-2629-2374
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mayıs 2022
Başvuru Tarihi 2 Kasım 2021
Kabul Tarihi 18 Şubat 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jbachs1014954, journal = {Journal of Basic and Clinical Health Sciences}, eissn = {2564-7288}, address = {Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İnciraltı İzmir 35340}, publisher = {Dokuz Eylül Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {6}, number = {2}, pages = {444 - 454}, doi = {10.30621/jbachs.1014954}, title = {Evaluation of A School of Medical Students' Attitudes towards Violence Against Women in Istanbul}, key = {cite}, author = {Davun, Selin and Kurnaz Ay, Merve and Hıdıroğlu, Seyhan and Karavuş, Melda} }
APA Davun, S. , Kurnaz Ay, M. , Hıdıroğlu, S. & Karavuş, M. (2022). Evaluation of A School of Medical Students' Attitudes towards Violence Against Women in Istanbul . Journal of Basic and Clinical Health Sciences , 6 (2) , 444-454 . DOI: 10.30621/jbachs.1014954
MLA Davun, S. , Kurnaz Ay, M. , Hıdıroğlu, S. , Karavuş, M. "Evaluation of A School of Medical Students' Attitudes towards Violence Against Women in Istanbul" . Journal of Basic and Clinical Health Sciences 6 (2022 ): 444-454 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jbachs/issue/70055/1014954>
Chicago Davun, S. , Kurnaz Ay, M. , Hıdıroğlu, S. , Karavuş, M. "Evaluation of A School of Medical Students' Attitudes towards Violence Against Women in Istanbul". Journal of Basic and Clinical Health Sciences 6 (2022 ): 444-454
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of A School of Medical Students' Attitudes towards Violence Against Women in Istanbul AU - SelinDavun, MerveKurnaz Ay, SeyhanHıdıroğlu, MeldaKaravuş Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.30621/jbachs.1014954 DO - 10.30621/jbachs.1014954 T2 - Journal of Basic and Clinical Health Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 444 EP - 454 VL - 6 IS - 2 SN - -2564-7288 M3 - doi: 10.30621/jbachs.1014954 UR - https://doi.org/10.30621/jbachs.1014954 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of Basic and Clinical Health Sciences Evaluation of A School of Medical Students' Attitudes towards Violence Against Women in Istanbul %A Selin Davun , Merve Kurnaz Ay , Seyhan Hıdıroğlu , Melda Karavuş %T Evaluation of A School of Medical Students' Attitudes towards Violence Against Women in Istanbul %D 2022 %J Journal of Basic and Clinical Health Sciences %P -2564-7288 %V 6 %N 2 %R doi: 10.30621/jbachs.1014954 %U 10.30621/jbachs.1014954
ISNAD Davun, Selin , Kurnaz Ay, Merve , Hıdıroğlu, Seyhan , Karavuş, Melda . "Evaluation of A School of Medical Students' Attitudes towards Violence Against Women in Istanbul". Journal of Basic and Clinical Health Sciences 6 / 2 (Mayıs 2022): 444-454 . https://doi.org/10.30621/jbachs.1014954
AMA Davun S. , Kurnaz Ay M. , Hıdıroğlu S. , Karavuş M. Evaluation of A School of Medical Students' Attitudes towards Violence Against Women in Istanbul. JBACHS. 2022; 6(2): 444-454.
Vancouver Davun S. , Kurnaz Ay M. , Hıdıroğlu S. , Karavuş M. Evaluation of A School of Medical Students' Attitudes towards Violence Against Women in Istanbul. Journal of Basic and Clinical Health Sciences. 2022; 6(2): 444-454.
IEEE S. Davun , M. Kurnaz Ay , S. Hıdıroğlu ve M. Karavuş , "Evaluation of A School of Medical Students' Attitudes towards Violence Against Women in Istanbul", Journal of Basic and Clinical Health Sciences, c. 6, sayı. 2, ss. 444-454, May. 2022, doi:10.30621/jbachs.1014954