Kabul Edilmiş Makaleler

 • VAJİNADA UNUTULMUŞ PESER HALKASI: OLGU SUNUMU
  Selim GÜLÜCÜ , Fatma ÜNLÜ 3 May 2020
 • Servikal Smear Ve Biyopsi Sonuçlarının Karşılaştırılması
  İsmail HARMANKAYA HARMANKAYA 7 Haz 2020
 • Significance of Psychotherapeutic Approach Toward Terminal Ill Diagnosis in Clinical Practices
  Suantak D VAİPHEİ 19 Haz 2020
 • Does Anxiety Affect The Anesthesia Type Chosen By Cesarean Section Patients ?
  Hakan TAPAR 5 Tem 2020
 • İNFLAMATUAR ROMATİZMAL HASTALARIN TEDAVİYİ KESME VE İLAÇ DIŞI TEDAVİ YÖNTEMLERİNE BAŞVURU YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Muhammet LİMON , Dilek TEZCAN , Semral GÜLCEMAL , Sema YİLMAZ , Çağrı TURAN 14 Tem 2020
 • Megameatus intact prepuce and associated anomalies
  Günay EKBERLİ , Ufuk ATEŞ , Sümeyye SÖZDUYAR , Anar GURBANOV , Gülnur GÖLLÜ BAHADIR, Meltem KOLOĞLU KOLOĞLU, Aydın YAĞMURLU , Hüseyin DİNDAR , Ahmet ÇAKMAK 14 Tem 2020
 • Communication Skills And Empathy Levels: The Case Of Health Department Students
  Özgür ALPARSLAN , Ahmet ALPARSLAN 15 Tem 2020
 • The Effect of Socio-Demographic and Cultural Features on Traditional, Complementary and Alternative Medicine in Healthcare Students
  Cagla YIGITBAS , Aliye BULUT 16 Tem 2020
 • Ölümle Sonuçlanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Olgularında Tıbbi Uygulama Hatası İddialarının Değerlendirilmesi
  Uğur ÇOM , İbrahim ÜZÜN , Burak GÜMÜŞ 17 Tem 2020
 • The effect of planned training regarding breast self-examination on women’s health beliefs
  Özlem DURAN AKSOY , Ferit KOÇOĞLU 21 Tem 2020
 • Tüberküloz Lenfadenit Olgularının Epidemiyolojik, Klinik, Laboratuar ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi
  Şeyhmus KAVAK 24 Tem 2020
 • Hemşirelik Fakültesine Yeni Kayıt Olan Gençlerin Bazı Sağlık Taramalarına Dair Sağlık Hizmeti Alma Durumları
  Duygu AYHAN BAŞER , Hilal AKSOY , Duygu AYHAN BAŞER 24 Tem 2020
 • Comparison of Community-Acquired Rotavirus Infection with Nosocomial Rotavirus Infection; Evaluation of Epidemiology, Severity and Economic Burdens
  Adnan BARUTÇU , Saliha BARUTÇU 27 Tem 2020