Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIALIZATION AND ENERGY CONSUMPTION: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE ORGANIZATION OF TURKIC STATES

Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 1, 109 - 122, 20.04.2022
https://doi.org/10.53280/jer.1063861

Öz

Energy, which forms the basis of modern society, is one of the most important elements of social development and economic growth. There are many studies in the literature examining the relationship between energy consumption and economic growth. On the other hand, there have not been many studies examining the relationship between financial development and energy consumption, which is accepted as an important policy tool in contributing to the economic growth process of developing countries. The aim of this study is to investigate the relationship between financial development and energy consumption for the period of 1995- 2018 in Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Turkey, which are members of the Organization of Turkic States. Dynamic panel data analysis method was used in empirical analysis. In the study, in which tests with structural breaks were applied, the existence of a long-term relationship between energy consumption and financial development was determined.

Kaynakça

 • Ağır, H. (2010). Türkiye’de Finansal Liberalizasyon ve Finansal Gelişme İlişkisinin Ekonometrik Analizi. BDDK Yayın No: 8, Ankara.
 • Ahn, S. K. (1993). Some Tests for Unit Roots in Autoregressive-IntegratedMoving Average Models with Deterministic Trends, Biometrica, Vol. 80, pp. 855-868.
 • Akbaş, Y. E., & Lebe, F. (2015). Türkiye’de sanayileşme, finansal gelişme, ekonomik büyüme ve kentleşmenin enerji tüketimi üzerindeki etkisi: Çoklu yapısal kırılmalı bir araştırma. Ege Academic Review, 15(2), 197-206.
 • Amsler, C., and J. Lee (1995). An LM Test for a Unit Root in the Presence of a Structural Break, Econometric Theory, Vol. 11, pp. 359-368.
 • Ang, J. B. (2007). Are Financial Sector Policies Effective in Deepening the Malaysian Financial System?. Monash University, Discussion Paper, 02/07.
 • Arestis, P. & Demetriades, P. (1997). Financial Development and Economic Growth: Assessing the Evidence. Economic Journal, 107 (442):783-799.
 • Ayaydın, H., Çam, A., V., Barut, A. & Pala, F. (2019). Finansal Gelişme ve Enerji Tüketimi Arasında Saklı Eş Bütünleşme İlişkisi Var Mıdır? KAÜİİBFD, 10(20), 927-943.
 • Baki, P. M. (2014). Avrasya’da bölgesel işbirliği sürecinden işbirliği mekanizmasına: Türk Konseyi. Bilge Strateji, 6(11), 133-162.
 • Baltagi, B. (2008). Econometric analysis of panel data. John Wiley & Sons.
 • Başarır, Ç., & Erçakar, M. E. (2017). Finansal gelişme ve enerji tüketimi arasındaki ilişki: Seçilmiş OECD ülkeleri üzerine panel eşbütünleşme analizi. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 12(1), 39-50.
 • Çağlar, A. E., & Kubar, Y. (2017). Finansal Gelişme Enerji Tüketimini Destekler Mi?. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (27), 96-121.
 • Çetin, M. (2018). Türkiye’de finansal gelişme ve enerji tüketimi ilişkisi: Bir zaman serisi kanıtı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 13(3), 69-88.
 • Eberhardt, M., & Bond, S. (2009). Cross-section Dependence in Nonstationary Panel Models: A novel estimator.
 • Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599.
 • Farhani, S., & Solarin, S. A. (2017). Financial development and energy demand in the United States: new evidence from combined cointegration and asymmetric causality tests. Energy, 134, 1029-1037.
 • Islam, F., Shahbaz, M., Ahmed, A. U., & Alam, M. M. (2013). Financial development and energy consumption nexus in Malaysia: a multivariate time series analysis. Economic Modelling, 30, 435-441.
 • Kahouli, B. (2017). The short and long run causality relationship among economic growth, energy consumption and financial development: Evidence from South Mediterranean Countries (SMCs). Energy Economics, 68, 19-30.
 • Kakar, Z. K. (2016). Financial development and energy consumption: Evidence from Pakistan and Malaysia. Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, 11(9), 868-873.
 • Karagöl, E. T., Erbaykal, E., & Ertuğrul, H. M. (2007), “Türkiye’de Ekonomik Büyüme ile Elektrik Tüketimi İlişkisi: Sınır Testi Yaklaşımı”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8(1), ss.72-80.
 • Keskingöz, H., & İnançlı, S. (2016). Türkiye’de finansal gelişme ve enerji tüketimi arasında nedensellik ilişkisi: 1960-2011 dönemi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(3), 101-114.
 • King, R. G. & Levine, R. (1993a). Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right. Quarterly Journal of Economics, 108(3):717-737.
 • King, R. G. & Levine, R. (1993b). Finance, Entrepreneurship, and Growth: Theory and Evidence. Journal of Monetary Economics, 32(3):513-542.
 • Komal, R., & Abbas, F. (2015). Linking financial development, economic growth and energy consumption in Pakistan. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 44, 211-220.
 • Korkmaz, Ö. (2018). Enerji Tüketimi İle Finansal Açiklik, Ticari Açiklik Ve Finansal Gelişme Arasindaki İlişkinin Karşilaştirmali Analizi: Türkiye Ve İtalya Örneği. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 83-100.
 • Mahalik, M. K., Babu, M. S., Loganathan, N., & Shahbaz, M. (2017). Does financial development intensify energy consumption in Saudi Arabia?. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 75, 1022-1034.
 • Montiel, P. J. (2003). Development of Financial Markets and Macroeconomic Policy. Journal of African Economies, 12(2): ii12ii52.
 • Nazlioglu, S., & Karul, C. (2017). A panel stationarity test with gradual structural shifts: Re-investigate the international commodity price shocks. Economic Modelling, 61, 181-192.
 • Nazlioglu, S., & Karul, C. (2017). Panel LM unit root test with gradual structural shifts. In 40th International Panel Data Conference (pp. 7-8).
 • Örnek, İ., & Türkmen, S. (2019). Gelişmiş Ve Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi'nin Analizi. Journal Of The Cukurova University Institute of Social Sciences, 28.
 • Özbek, S., & Türkmen, S. (2020). Finansallaşma, İşsizliği Artırıyor mu? E7 Ülkelerinden Yeni Kanıtlar. Itobiad: Journal of The Human & Social Science Researches, 9(3).
 • Pala, F. & Barut, A. (2021). Finansal gelişme, ekonomik büyüme ve enerji tüketiminin çevresel kalite üzerindeki etkisi: E-7 ülkeleri örneği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 347-366.
 • Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross section dependence in panels.
 • Pesaran, M. H., & Yamagata, T. (2008). Testing slope homogeneity in large panels. Journal of econometrics, 142(1), 50-93.
 • Pesaran, M. H., Ullah, A., & Yamagata, T. (2008). A bias‐adjusted LM test of error cross‐section independence. The Econometrics Journal, 11(1), 105-127.
 • Rafindadi, A. A., & Ozturk, I. (2016). Effects of financial development, economic growth and trade on electricity consumption: Evidence from post-Fukushima Japan. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 54, 1073-1084.
 • Sadorsky, P. (2010). The impact of financial development on energy consumption in emerging economies. Energy policy, 38(5), 2528-2535.
 • Sadorsky, P. (2011). Financial development and energy consumption in Central and Eastern European frontier economies. Energy policy, 39(2), 999-1006.
 • Schmidt, P., & Phillips, P. C. (1992). LM tests for a unit root in the presence of deterministic trends. Oxford bulletin of economics and statistics, 54(3), 257-287.
 • Sekali, J., & Bouzahzah, M. (2019). Financial development and environmental quality: empirical evidence for Morocco. International Journal of Energy Economics and Policy, 9(2), 67.
 • Shahbaz, M., & Lean, H. H. (2012). Does financial development increase energy consumption? The role of industrialization and urbanization in Tunisia. Energy policy, 40, 473-479.
 • Shahbaz, M., Van Hoang, T. H., Mahalik, M. K., & Roubaud, D. (2017). Energy consumption, financial development and economic growth in India: New evidence from a nonlinear and asymmetric analysis. Energy Economics, 63, 199-212.
 • Shan, J. & Jianhong, Q. (2006). Does Financial Development 2lead2 Economic Growth? The Case of China. Annalys of Economics and Finance, 1: 231250.
 • Thiel, M. (2001). Finance and Growth: A Review of Theory and the Available Evidence. Directorate General for Economic And Financial Affairs, Economic Paper No. 158. (http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication884_en.pdf, 29.05.2009).
 • Tulun, T. E. (2022). Kazakistan Cumhuriyeti: Türk Devletleri Teşkilatı'nın Öncü Ülkesi.
 • Türk Devletleri Teşkilatı, https://www.turkkon.org/tr/organizasyon-tarihcesi (Erişim Tarihi: 23.04.2022).
 • Türkmen, S., & Ağır, H. (2020). Enflasyon ile Finansal Gelişme İlişkisi: Yüksek ve Düşük Enflasyonlu Ülkeler Üzerine Ampirik Kanıtlar. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(3), 577-592.
 • Türkmen, S., & Özbek, S. (2021). Is Unemployment Hysteresİs Valid in BRICS-T Countries?, Evidence from Panel Fourier LM Approach. International Social Sciences Studies Journal, 78, 542-549.
 • Türkmen, S., Özbek, S., & Karakuş, M. (2018). Türkiye’de Elektrik Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Ampirik Bir Analiz. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 129-142.
 • Ugur, B. (2021). The Effect of Real Effective Exchange Rate on Imports and Exports: The Cade of The Fragile Five. Equinox, Journal of Economics, Business & Political Studies, 8 (2), 222-242.
 • Uğur, B., & Dallı, T. (2021). Dış Ticaretin Ekonomik Büyümeye Etkisi: G-20 Ülkeleri Örneği. Karadeniz Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2(2), 1-18.
 • Westerlund, J. (2012). Testing for unit roots in panel time‐series models with multiple level breaks. The Manchester School, 80(6), 671-699.
 • Westerlund, J., & Edgerton, D. L. (2008). A simple test for cointegration in dependent panels with structural breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 70(5), 665-704.
 • Yang, J., Zhang, Y., & Meng, Y. (2015). Study on the impact of economic growth and financial development on the environment in China. Journal of Systems Science and Information, 3(4), 334-347.
 • Yapraklı, S., & Yurttançıkmaz, Z. Ç. (2012). Elektrik tüketimi ile ekonomik büyüme arasindaki nedensellik: Türkiye üzerine ekonometrik bir analiz. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 13(2), 195-215.
 • Zeren, F., & Koç, M. (2014). The nexus between energy consumption and financial development with asymmetric causality test: new evidence from newly industrialized countries. International Journal of Energy Economics and Policy, 4(1), 83-91.

FİNANSALLAŞMA VE ENERJİ TÜKETİMİ İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'NDAN AMPİRİK KANITLAR

Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 1, 109 - 122, 20.04.2022
https://doi.org/10.53280/jer.1063861

Öz

Modern toplumun temelini oluşturan enerji, sosyal gelişme ve ekonomik büyümenin en önemli unsurlarından biridir. Literatürde enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi irdeleyen çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Diğer taraftan, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyüme sürecine katkı sağlamada önemli bir politika aracı olduğu kabul edilen finansal gelişme ile enerji tüketimi arasındaki ilişkiyi inceleyen pek fazla çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı, Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkeler olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye’de finansal gelişme ve enerji tüketimi ilişkisini 1995-2018 dönemi için araştırmaktır. Ampirik analizlerde dinamik panel veri analizi yönteminden yararlanılmıştır. Yapısal kırılmaları dikkate alan testlerin uygulandığı çalışmada enerji tüketimi ile finansal gelişme arasında uzun dönemli ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Ağır, H. (2010). Türkiye’de Finansal Liberalizasyon ve Finansal Gelişme İlişkisinin Ekonometrik Analizi. BDDK Yayın No: 8, Ankara.
 • Ahn, S. K. (1993). Some Tests for Unit Roots in Autoregressive-IntegratedMoving Average Models with Deterministic Trends, Biometrica, Vol. 80, pp. 855-868.
 • Akbaş, Y. E., & Lebe, F. (2015). Türkiye’de sanayileşme, finansal gelişme, ekonomik büyüme ve kentleşmenin enerji tüketimi üzerindeki etkisi: Çoklu yapısal kırılmalı bir araştırma. Ege Academic Review, 15(2), 197-206.
 • Amsler, C., and J. Lee (1995). An LM Test for a Unit Root in the Presence of a Structural Break, Econometric Theory, Vol. 11, pp. 359-368.
 • Ang, J. B. (2007). Are Financial Sector Policies Effective in Deepening the Malaysian Financial System?. Monash University, Discussion Paper, 02/07.
 • Arestis, P. & Demetriades, P. (1997). Financial Development and Economic Growth: Assessing the Evidence. Economic Journal, 107 (442):783-799.
 • Ayaydın, H., Çam, A., V., Barut, A. & Pala, F. (2019). Finansal Gelişme ve Enerji Tüketimi Arasında Saklı Eş Bütünleşme İlişkisi Var Mıdır? KAÜİİBFD, 10(20), 927-943.
 • Baki, P. M. (2014). Avrasya’da bölgesel işbirliği sürecinden işbirliği mekanizmasına: Türk Konseyi. Bilge Strateji, 6(11), 133-162.
 • Baltagi, B. (2008). Econometric analysis of panel data. John Wiley & Sons.
 • Başarır, Ç., & Erçakar, M. E. (2017). Finansal gelişme ve enerji tüketimi arasındaki ilişki: Seçilmiş OECD ülkeleri üzerine panel eşbütünleşme analizi. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 12(1), 39-50.
 • Çağlar, A. E., & Kubar, Y. (2017). Finansal Gelişme Enerji Tüketimini Destekler Mi?. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (27), 96-121.
 • Çetin, M. (2018). Türkiye’de finansal gelişme ve enerji tüketimi ilişkisi: Bir zaman serisi kanıtı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 13(3), 69-88.
 • Eberhardt, M., & Bond, S. (2009). Cross-section Dependence in Nonstationary Panel Models: A novel estimator.
 • Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599.
 • Farhani, S., & Solarin, S. A. (2017). Financial development and energy demand in the United States: new evidence from combined cointegration and asymmetric causality tests. Energy, 134, 1029-1037.
 • Islam, F., Shahbaz, M., Ahmed, A. U., & Alam, M. M. (2013). Financial development and energy consumption nexus in Malaysia: a multivariate time series analysis. Economic Modelling, 30, 435-441.
 • Kahouli, B. (2017). The short and long run causality relationship among economic growth, energy consumption and financial development: Evidence from South Mediterranean Countries (SMCs). Energy Economics, 68, 19-30.
 • Kakar, Z. K. (2016). Financial development and energy consumption: Evidence from Pakistan and Malaysia. Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, 11(9), 868-873.
 • Karagöl, E. T., Erbaykal, E., & Ertuğrul, H. M. (2007), “Türkiye’de Ekonomik Büyüme ile Elektrik Tüketimi İlişkisi: Sınır Testi Yaklaşımı”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8(1), ss.72-80.
 • Keskingöz, H., & İnançlı, S. (2016). Türkiye’de finansal gelişme ve enerji tüketimi arasında nedensellik ilişkisi: 1960-2011 dönemi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(3), 101-114.
 • King, R. G. & Levine, R. (1993a). Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right. Quarterly Journal of Economics, 108(3):717-737.
 • King, R. G. & Levine, R. (1993b). Finance, Entrepreneurship, and Growth: Theory and Evidence. Journal of Monetary Economics, 32(3):513-542.
 • Komal, R., & Abbas, F. (2015). Linking financial development, economic growth and energy consumption in Pakistan. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 44, 211-220.
 • Korkmaz, Ö. (2018). Enerji Tüketimi İle Finansal Açiklik, Ticari Açiklik Ve Finansal Gelişme Arasindaki İlişkinin Karşilaştirmali Analizi: Türkiye Ve İtalya Örneği. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 83-100.
 • Mahalik, M. K., Babu, M. S., Loganathan, N., & Shahbaz, M. (2017). Does financial development intensify energy consumption in Saudi Arabia?. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 75, 1022-1034.
 • Montiel, P. J. (2003). Development of Financial Markets and Macroeconomic Policy. Journal of African Economies, 12(2): ii12ii52.
 • Nazlioglu, S., & Karul, C. (2017). A panel stationarity test with gradual structural shifts: Re-investigate the international commodity price shocks. Economic Modelling, 61, 181-192.
 • Nazlioglu, S., & Karul, C. (2017). Panel LM unit root test with gradual structural shifts. In 40th International Panel Data Conference (pp. 7-8).
 • Örnek, İ., & Türkmen, S. (2019). Gelişmiş Ve Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi'nin Analizi. Journal Of The Cukurova University Institute of Social Sciences, 28.
 • Özbek, S., & Türkmen, S. (2020). Finansallaşma, İşsizliği Artırıyor mu? E7 Ülkelerinden Yeni Kanıtlar. Itobiad: Journal of The Human & Social Science Researches, 9(3).
 • Pala, F. & Barut, A. (2021). Finansal gelişme, ekonomik büyüme ve enerji tüketiminin çevresel kalite üzerindeki etkisi: E-7 ülkeleri örneği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 347-366.
 • Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross section dependence in panels.
 • Pesaran, M. H., & Yamagata, T. (2008). Testing slope homogeneity in large panels. Journal of econometrics, 142(1), 50-93.
 • Pesaran, M. H., Ullah, A., & Yamagata, T. (2008). A bias‐adjusted LM test of error cross‐section independence. The Econometrics Journal, 11(1), 105-127.
 • Rafindadi, A. A., & Ozturk, I. (2016). Effects of financial development, economic growth and trade on electricity consumption: Evidence from post-Fukushima Japan. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 54, 1073-1084.
 • Sadorsky, P. (2010). The impact of financial development on energy consumption in emerging economies. Energy policy, 38(5), 2528-2535.
 • Sadorsky, P. (2011). Financial development and energy consumption in Central and Eastern European frontier economies. Energy policy, 39(2), 999-1006.
 • Schmidt, P., & Phillips, P. C. (1992). LM tests for a unit root in the presence of deterministic trends. Oxford bulletin of economics and statistics, 54(3), 257-287.
 • Sekali, J., & Bouzahzah, M. (2019). Financial development and environmental quality: empirical evidence for Morocco. International Journal of Energy Economics and Policy, 9(2), 67.
 • Shahbaz, M., & Lean, H. H. (2012). Does financial development increase energy consumption? The role of industrialization and urbanization in Tunisia. Energy policy, 40, 473-479.
 • Shahbaz, M., Van Hoang, T. H., Mahalik, M. K., & Roubaud, D. (2017). Energy consumption, financial development and economic growth in India: New evidence from a nonlinear and asymmetric analysis. Energy Economics, 63, 199-212.
 • Shan, J. & Jianhong, Q. (2006). Does Financial Development 2lead2 Economic Growth? The Case of China. Annalys of Economics and Finance, 1: 231250.
 • Thiel, M. (2001). Finance and Growth: A Review of Theory and the Available Evidence. Directorate General for Economic And Financial Affairs, Economic Paper No. 158. (http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication884_en.pdf, 29.05.2009).
 • Tulun, T. E. (2022). Kazakistan Cumhuriyeti: Türk Devletleri Teşkilatı'nın Öncü Ülkesi.
 • Türk Devletleri Teşkilatı, https://www.turkkon.org/tr/organizasyon-tarihcesi (Erişim Tarihi: 23.04.2022).
 • Türkmen, S., & Ağır, H. (2020). Enflasyon ile Finansal Gelişme İlişkisi: Yüksek ve Düşük Enflasyonlu Ülkeler Üzerine Ampirik Kanıtlar. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(3), 577-592.
 • Türkmen, S., & Özbek, S. (2021). Is Unemployment Hysteresİs Valid in BRICS-T Countries?, Evidence from Panel Fourier LM Approach. International Social Sciences Studies Journal, 78, 542-549.
 • Türkmen, S., Özbek, S., & Karakuş, M. (2018). Türkiye’de Elektrik Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Ampirik Bir Analiz. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 129-142.
 • Ugur, B. (2021). The Effect of Real Effective Exchange Rate on Imports and Exports: The Cade of The Fragile Five. Equinox, Journal of Economics, Business & Political Studies, 8 (2), 222-242.
 • Uğur, B., & Dallı, T. (2021). Dış Ticaretin Ekonomik Büyümeye Etkisi: G-20 Ülkeleri Örneği. Karadeniz Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2(2), 1-18.
 • Westerlund, J. (2012). Testing for unit roots in panel time‐series models with multiple level breaks. The Manchester School, 80(6), 671-699.
 • Westerlund, J., & Edgerton, D. L. (2008). A simple test for cointegration in dependent panels with structural breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 70(5), 665-704.
 • Yang, J., Zhang, Y., & Meng, Y. (2015). Study on the impact of economic growth and financial development on the environment in China. Journal of Systems Science and Information, 3(4), 334-347.
 • Yapraklı, S., & Yurttançıkmaz, Z. Ç. (2012). Elektrik tüketimi ile ekonomik büyüme arasindaki nedensellik: Türkiye üzerine ekonometrik bir analiz. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 13(2), 195-215.
 • Zeren, F., & Koç, M. (2014). The nexus between energy consumption and financial development with asymmetric causality test: new evidence from newly industrialized countries. International Journal of Energy Economics and Policy, 4(1), 83-91.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Sena TÜRKMEN (Sorumlu Yazar)
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8334-6466
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 20 Nisan 2022
Yayımlanma Tarihi 20 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Türkmen, S. (2022). FİNANSALLAŞMA VE ENERJİ TÜKETİMİ İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'NDAN AMPİRİK KANITLAR . Journal of Economics and Research , 3 (1) , 109-122 . DOI: 10.53280/jer.1063861

22310