Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 3, Sayfalar 619 - 626 2019-09-15

REDUCTION OF OUTPUT VARIABILITY ON YARN STRENGTHS WITH SHAININ’S EXPERIMENTAL DESIGN
SHAİNİN DENEY TASARIMI İLE İPLİK MUKAVEMETLERİ ÜZERİNDE ÇIKTI DEĞİŞKENLİĞİNİN AZALTILMASI

Mehmet Onur OLGUN [1] , Suat ÇİFTCİ [2]


Today, due to increasing competition, providing good products or quality services has become an important problem. Businesses have resorted to many methods in order to solve quality problems and to provide customer satisfaction. One of these methods is the experimental design. With the experimental design, the parameter values and the change on the output variable are reduced. In this study, Shainin's experimental design is used to decrease the output variability. The application is carried out in a company that produces yarn. In this study, the output variability of the products which are named as 30/1 PTR are discussed. Factors that cause output variability on the strength of yarns have been determined as fiber length, fiber strength and twist quantity. 

Günümüzde rekabetin artması dolayısıyla iyi ürün veya kaliteli hizmet sunmak önemli bir problem haline gelmiştir. İşletmeler, kalite problemlerini gidermek ve müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla birçok yönteme başvurmuştur. Bu yöntemlerden birisi de deney tasarımıdır. Deney tasarımı ile parametre değerleri ile çıktı değişkeni üzerinde değişimde azalma sağlanır. Bu çalışmada çıktı değişkenliğini azaltmaya yönelik Shainin deney tasarımı kullanılmıştır. Uygulama iplik üretimi yapan bir firmada yapılmıştır. Bu çalışmada işletmenin   30/1 PTR olarak isimlendirdiği ipkiklerdeki çıktı değişkenliği ele alınmıştır. İpliklerin mukavemetleri üzerindeki çıktı değişkenliği neden olan faktörler elyaf uzunluğu, elyaf mukavemeti, büküm miktarı olarak belirlenmiştir.

 • Aksu, B., 2010. Shainin ve Taguchi Yöntemleri ve Bir Uygulama Üzerinde Karşılaştırılması. Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 166s, Kocaeli.
 • Akşehirli, M., 2009. Toplam Kalite yönetiminin Örgüt Kültürüne Etkilerinin İrdelenmesi:Bozüyük Süt Gıda Tic. San. Ltd. Şti’de Bir Uygulama.
 • Baynal, K., Aksu, B., 2009. Shainin Deney Tasarımı ile Çıktı Değişkenliğinin Azaltılması ve Bir Uygulama.Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 29.Ulusal Kongresi
 • Bhote, Keki, World Class Quality: Using Design of Experiments to Make It Happen, New York, Amacom, 2000.
 • Can, M., 2007. İstatistiksel Süreç Kontrolünde Deney Tasarımlı Süreç Optimizasyonu. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 107s, Konya.
 • Çavuşoğlu, İ., 2006. Modern Kalite Yönetimlerinin Endüstriyel Uygulamalarında Proses Performanslarının Değerlendirilmesi ve Sürekli İyileştirilmesi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 227s, İstanbul.
 • Gün, S., 2015. Toplam Kalite Yönetimi ve Performans Değerlendirme Sisteminin İşletmeler Tarafından Algılanma Biçimi ve Uygulama Düzeyinin Belirlenmesi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 169s, Gaziantep.
 • Karadaş, A., 2010. Sanayide Deney Tasarımı Uygulaması. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 72s.
 • Kumaş ,E., 2011. Mühendisler için İstatistiksel Deney Tasarımında Hazırlık Aşaması. Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 120s, Kırıkkale.
 • Mast, Jeroen d., A Methodological Comparison Of Three Strategies For Quality Improvement, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 21 No. 2, Emerald Group Publishing Limited, 2004.
 • Sağol, E., 2015. İstatistiksel Deney Tasarımının Çayırhan Bölgesi Linyitlerin Flatasyonunda Uygulanması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,92, Eskişehir.
 • Steiner S.H., MacKAY R.J. ve RAMBERG J.S., An Overview of the Shainin SystemTM for Quality Improvement, Quality Engineering, 20: 6–19, 2008.
Birincil Dil tr
Konular Endüstri Mühendisliği
Bölüm Araştırma Makalesi \ Research Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7568-3235
Yazar: Mehmet Onur OLGUN (Sorumlu Yazar)
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7568-3235
Yazar: Suat ÇİFTCİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

APA OLGUN, M , ÇİFTCİ, S . (2019). SHAİNİN DENEY TASARIMI İLE İPLİK MUKAVEMETLERİ ÜZERİNDE ÇIKTI DEĞİŞKENLİĞİNİN AZALTILMASI. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi , 7 (3) , 619-626 . DOI: 10.21923/jesd.532783