Kabul Edilmiş Makaleler

  • Fiziksel Aktivite ve Vücut Kitle İndeksi ile Menopozal Semptomların İlişkisi: Kesitsel Çalışma
    Vehbi Yavuz Tokgöz , Şebnem Alanya Tosun 15 Oca 2020
  • Nonsteroid Antiinflamatuvar İlaçlar ͗ın Kadın Üreme Sistemine Etkileri
    Neşe Çölçimen 15 Oca 2020