Kabul Edilmiş Makaleler

 • BAKTERİYEL VAJİNOZİS RİSKİ VE KONTRASEPSİYON
  Selçuk KAPLAN 10 Oca 2020
 • PERİNATAL ALANDA ÇALIŞAN SAĞLIK BAKIM PROFESYONELLERİNDE ŞEFKAT YORGUNLUĞU: BAKIMIN BEDELİ
  İlkay BOZ , Şule Özkan 23 Şub 2020
 • İNFERTİLİTE VE MİKROBİYOTA ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR DERLEME
  Meryem ÖNGEN , Nurcan KIRCA , İlkay BOZ 24 Şub 2020
 • İntravenöz İmmünoglobulin ve Eritrosit Transfüzyonu ile Tedavi Edilen Bir Anti-C izoimmünizasyonu: Vaka Takdimi
  Fatma İYİGÜN , Elmas YILMAZ , İstemi ÇELİK , Ahmet Yağmur BAŞ , Nihal DEMİREL 24 Şub 2020
 • ŞARBON: GEBELİK, POSTPARTUM DÖNEM VE LAKTASYONDA AŞILAMA VE TEDAVİ İLKELERİ
  Mehmet Ferdi KINCI , Özge ŞEHİRLİ KINCI , Gamze ACAVUT , Meltem UĞURLU , Ramazan Erda PAY , İbrahim ALANBAY 2 Mar 2020
 • Minör kan grubu anti-C uygunsuzluğu ile ilişkili neonatal hiperbilirubinemi: Olgu sunumu
  Lütfiye İdil EMRAL , Serdar Ümit SARICI , Nihal KOCABIYIK , Gonca KOLUKISA , Demet ALTUN , Dilek Sarıcı 28 Mar 2020
 • KOZMETİK ÜRÜNLERDEKİ BAZI KİMYASALLARIN GEBE, FETÜS VE YENİDOĞAN SAĞLIĞINA ETKİSİ
  Gülüzar SADE , Hava ÖZKAN 17 Nis 2020
 • Yenidoğan döneminde tanı alan Asfiktik Torasik Distrofi (Jeune Sendromu) vakası
  Fevzi KAHVECİ , Evrim ALYAMAC DİZDAR , Fatma SARI 22 Nis 2020
 • Sexual Dysfunction in Women with Polycystic Ovary Syndrome (PCOS)
  Tuğba GÜRBÜZ 25 Nis 2020
 • DİNOPROSTON VE OKSİTOSİNİN SERVİKAL OLGUNLAŞTIRMA VE DOĞUM İNDÜKSİYONU SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: PROSPEKTİF RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA
  Eser AĞAR 26 Nis 2020
 • NEONATAL SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİARİTMİ TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: OLGU SERİSİ
  Dilek DİLLİ , Rumeysa ÇİTLİ , Senem ÖZGÜR , İrfan TAŞOĞLU , Utku Arman ÖRÜN , Seda AYDOĞAN , İsmet Faruk ÖZGÜNER , Ayşegül ZENCİROĞLU 12 May 2020
 • Preterm Doğum Yönetiminde Tokolitik Ajanlar ve Kalsiyum Kanal Blokerlerinin (Nifedipin) Yeri
  Seyit Ahmet EROL , Ayşe KIRBAŞ , Yaprak USTUN ENGİN 14 May 2020
 • Effect of gonadotropin releasing hormon agonist addition to routine luteal phase support in intracytoplasmic sperm injection-embryo transfer cycles on pregnancy rates and outcomes
  Nagihan CENGAVER , Tuba MEMUR , Mahmut Kuntay KOKANALI , Gülnur ÖZAKŞİT , Nafiye YILMAZ 14 May 2020
 • MATERNAL BEDEN KİTLE İNDEKSİNİN DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE 2. EVREYE ETKİSİ
  Özlem Banu TULMAÇ , Gul Nihal BUYUK , Şevki ÇELEN 14 May 2020
 • Aile Planlaması Danışmanlık Hizmetinin Kadınların Kontraseptif Yöntem Tercihine Etkisi: Bir Tersiyer Merkez Deneyimi
  Pınar KIRICI , Selçuk KAPLAN , Talip KARAÇOR , Mehmet Can NACAR 14 May 2020
 • A CUT OFF VALUE FOR ADVANCED MATERNAL AGE IN PREDICTING ADVERSE OBSTETRIC AND NEONATAL OUTCOMES IN SPONTANEOUS PREGNANCIES
  Canan UNAL , Atakan TANACAN , Erdem FADILOĞLU , Nurhayat HALİS , Murat CAGAN , M.sinan BEKSAC 16 May 2020
 • BI-RADS sınıflaması meme kanseri risk faktörlerini ne oranda karşılar ve hematolojik parametrelerle ilişkisi nedir?
  Servet KOCAÖZ , Ozlem UNAL , Şevket Barış MORKAVUK 16 May 2020
 • HPV’nin Görünen Yüzü, Kondiloma Akuminata
  İrem KÜÇÜKYILDIZ , Ali YANIK 17 May 2020
 • Hastanemize Başvuran Postmenopozal Uterin Kanamalı Hastaların Değerlendirilmesi
  Zeynep Asli OSKOVİ KAPLAN , Özlem EVLİYAOĞLU , Salim ERKAYA , Hasan TOPÇU 24 May 2020
 • The Role of Measuring Placental Volume for the Prediction of Preeclampsia and Intrauterine Growth Restriction (IUGR)*
  Gülnar SAMADOVA , Faik Mümtaz KOYUNCU 25 May 2020
 • "Ağır anovulatuar uterin kanama’" tanısıyla izlenen kız ergenlerin değerlendirilmesi: pediatrist gözüyle ‘aşırı menstrual kanamalar’
  Alkım ÖDEN AKMAN , Demet TAŞ 26 May 2020
 • Gebelerin Gebeliği İsteme Durumuna Göre Aleksitimik Özelliklerinin Karşılaştırılması
  Tuğçe SÖNMEZ , Serap EJDER APAY , Sibel TEKGÜNDÜZ , Cantürk ÇAPIK 26 May 2020
 • Abortus imminens tanılı hastalarda subkoryonik hematom varlığının gebelik sonuçlarına etkisi
  Orhan ALTINBOĞA , Betül YAKIŞTIRAN , Seyit Ahmet EROL , Ali Taner ANUK , Emre BAŞER , Yüksel OĞUZ , Ali ÇAĞLAR 8 Haz 2020
 • Efficacy of vaginal douching before the application of Dinoprostone pessary in labour induction, a randomized controlled study
  Banuhan ŞAHİN , Samettin ÇELİK , Canan SOYER , Şafak HATIRNAZ 11 Haz 2020
 • Pregnancy Outcomes After Emergency Cerclage For Cervical Insufficiency A Retrospective Study
  Emine KARABÜK , Pınar KADİROĞULLARI , Nazlı ALBAYRAK , Talat Umut Kutlu DİLEK , Özlem PATA 20 Haz 2020
 • Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Stres Düzeyleri ve Kaynaklarının İncelenmesi
  Rüya ÇOLAK , Semra BÜLBÜLOĞLU 2 Tem 2020
 • THE EFFECTS OF MATERNAL VITAMIN LEVELS ON INFANT BIRTH WEIGHT
  Meryem HOCAOĞLU , Özgül BULUT , Taner GÜNAY , Abdulkadir TURGUT , Fahri OVALI 6 Ağu 2020