Kabul Edilmiş Makaleler

 • Optik Karakter Tanımada Hata Yayılım Algoritmalarının Performans Kıyaslaması
  Ahmet ÇELİK 27 May 2020
 • SAE 4140 Çeliğin Tornalanmasında Kesme Parametrelerinin Gürültü Seviyesi ve Yüzey Pürüzlüğüne Etkileri: Parametrelerin Optimizasyonu
  Sirer ALBAYRAK , Faruk YEŞİLDAL , Cemalettin YILDIRIM 27 May 2020
 • Kahramanmaraş İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli
  Ömer Faruk AY , Ahmet KAYA 7 Haz 2020
 • Traditional Lid Bread Production, Geleneksel Kapak Ekmeği Üretimi
  Nuran ERDEM 7 Haz 2020
 • Determination of Antimicrobial and Antioxidant Activity of Some Spices Widely Consumed in Turkey
  Şenol KÖSE 7 Haz 2020
 • Kışlık Yulaf (Avena sativa L.) Islah Materyalinde Biyolojik Verim ve Bazı Fizyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Ali Cevat SÖNMEZ 7 Haz 2020
 • First Report of Infection with The Tapeworm Ligula intestinalis (Linnaeus, 1758) plerocercoids in Ladigesocypris irideus (Ladiges, 1960) from South-Western Turkey
  Somayeh DOOSTİ , Fevzi YILMAZ 7 Haz 2020
 • A SOLUTION APPROACH FOR A CLASS OF PARAMETRIC LINEAR PROGRAMMING PROBLEMS
  Mustafa SİVRİ , İnci ALBAYRAK , Kadriye ŞİMŞEK ALAN , Gizem TEMELCAN 7 Haz 2020
 • Phytophagous and Beneficial Species on Apple Trees, Time to Be Seen Some Important Species in Nature in Malatya Province
  Mehmet KAPLAN 7 Haz 2020
 • Piyasada Osmancık Çeşit Adıyla Satılan Pirinçlerin Kalite Özelliklerinin Orjinal Osmancık Çeşidi ile Karşılaştırılması
  Mehmet Metin YAZMAN , Mehmet KÖTEN , Ayhan ATLI 7 Haz 2020
 • Hibrit Kompozit Yapılarda Nanokil İlavesinin Darbe Davranışına Etkisi
  Ümran ESENDEMİR , Recep ŞİMŞEK , Mehmet Fahri SARAÇ 7 Haz 2020
 • A Study over the Hyperbolic and Logarithmic Monomolecular, Logistic and Gompertz Growth Models
  Mehmet KORKMAZ 7 Haz 2020
 • Infinitesimal Paraholomorfically Projective Transformation On Cotangent Bundle With Riemannian Extension
  Lokman BİLEN 7 Haz 2020
 • Geleneksel Yöntemle Üretilen Yaban Mersini Sirkelerinin Kalite Özellikleri
  Oktay TOMAR , Gökhan AKARCA , Ömer İSTEK 7 Haz 2020
 • Valproik Asit’in Sıçanlarda Pentilentetrazol ile Oluşturulan Epileptik Nöbet Sonrası Hipokampüs ve Kortekste Meydana Gelen DNA Hasarı ve Apoptozis Üzerine Etkisi
  Mahmut EKİCİ , Ahmet Şevki TAŞKIRAN 7 Haz 2020
 • The Effect of Mechanical Vibration on Casting Properties of Grain Refined A356 Alloy
  Abdulhadi KOŞATEPE , Ahmet KABİL 7 Haz 2020
 • Adaption of Cobra Method for The Investigation of Nutrition-Based Epigenetical Mechanisms in A Prokaryotic Model
  Taha Yasin KOÇ , Medine GÜLLÜCE , Burak ALAYLAR , Mehmet KARADAYI 7 Haz 2020
 • Drying of Orange Peel with Different Methods and Investigation of Its Some Technological Properties
  Gülce Bedis KAYNARCA , Buket AŞKIN 15 Haz 2020
 • Akdeniz Meyve Sineği (Ceratitis capitata Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)’nin Tanımı, Dağılımı, Biyolojisi, Zararı ve Mücadele Yöntemleri
  Burcu BİRCAN , A. Sami KOCA , Gülay KAÇAR 15 Haz 2020
 • Influence of Some Dairy Products on the Qualitative Parameters of Bread
  Mustafa Kürşat DEMİR , Nilgün ERTAŞ , Durmuş SERT 15 Haz 2020
 • Bazı Badem Çeşitlerinin Farklı Ülkelerde Yürütülen Adaptasyon Çalışmalarındaki Performanslarının Karşılaştırılması
  Hasan DENİZHAN , Ali İKİNCİ , Fırat KARAAT , İzzet AÇAR 15 Haz 2020
 • İki Ayaklı Yürüme Hareketinin Merkezi Örüntü Üreteci (CPG) İle Gerçekleştirilmesi
  Cafer BAL , Gökçe YILDIRIM 15 Haz 2020
 • Acute toxicity (LC50) of Cyhalofob butyl on Gambusia holbrooki
  Utku GÜNER 15 Haz 2020
 • Yeni Tip Sülfonlanmış Poliimid Membranlı Yakıt Hücreleri ve Uygulamaları
  Aslıhan Aycan TANRIVERDİ , Ümit YILDIKO , İsmail ÇAKMAK 18 Haz 2020
 • Investigation of the effect of annealing temperature on optical parameters of 2, 6-bis (3- (carbazol-9-yl) phenyl) pyridine film
  Asim MANTARCI 18 Haz 2020
 • Investigation of the Effect of Cutting Parameters on the Surface Roughness Value in the Machining of AISI 4140 Steel with Taquchi Method
  Oğur İYNEN , Abidin ŞAHİNOĞLU , Mustafa ÖZDEMİR , Volkan YILMAZ 18 Haz 2020
 • Metamaterial based Flexible Coplanar Antenna Design and Simulation for Human Body Applications
  Gamze TETİK DOĞAN, Erkan TETİK 18 Haz 2020
 • Ardıl Baraj Yıkılmasının Mansapta Bulunan Elastik Yapı Üzerindeki Etkisinin Yapı-Sıvı Etkileşimi Yöntemi ile İncelenmesi
  A. Ersin DİNÇER , Abdullah DEMİR 22 Haz 2020
 • CCTV Kamera Verileri Kullanılarak Atıksu Sistemlerinde Meydana Gelen Arızaların ve Etkili Faktörlerin İncelenmesi
  Cansu ORHAN , Mahmut FIRAT 22 Haz 2020
 • PVA-Bloedite [Na2X(SO4)2 (X= Ni, Mg)] Jel Elektrolitlerin Kapasitör Uygulamaları
  Serkan DEMİREL 25 Haz 2020
 • Performance Analyzing of the SMDO Method with Benchmark Functions with a Matlab Toolbox
  Mehmet AKPAMUKÇU , Abdullah ATEŞ , Barış Baykant ALAGÖZ 25 Haz 2020
 • Water Quality in Marmara Sea
  Esin BOZKURT KOPUZ , Gökberk KARA 25 Haz 2020
 • New Locality Record of the Red-Bellied Lizard (Darevskia parvula sensu lato) from eastern Anatolia, Turkey
  Kamil CANDAN , Serkan GÜL , Yusuf KUMLUTAŞ , Elif YILDIRIM , Çetin ILGAZ 25 Haz 2020
 • Giyilebilir Sensör Kullanılarak Üst Uzuv Eklem Zorlanmalarının Belirlenmesi
  Mıthat YANIKOREN , Sezcan YILMAZ , Bilal USANMAZ , Selim TEZGEL , Mehmet YAZAR , Ömer GÜNDOĞDU 25 Haz 2020
 • Facile one‐pot, one‐step synthesis of a new propargyl-azulene hybrid derivative from guaiazulene using LDA and propargyl bromide
  Musa ERDOĞAN 25 Haz 2020
 • Arpa Üretim İşleme ve Pazarlama Yapısının Değerlendirilmesi
  Rahmi TAŞCI , Zeki BAYRAMOĞLU 25 Haz 2020
 • Pendimethalin ve Salisilik Asit Uygulamalarının Carthamus tinctorius L. cv. “Remzibey” Yağ Asidi Desatüraz Genlerinin Ekspresyonu Üzerine Etkisi
  Ekrem AKBULUT 25 Haz 2020
 • Financial Situation Analysis with KNN and Naive Bayes Classification Algorithms
  Oğuzcan ULUDAĞ , Arif GÜRSOY 4 Tem 2020
 • Electric Drive Vehicle Model and Simulation with MATLAB
  Burak URAZEL , Kemal KESKİN 4 Tem 2020
 • Effect of Deficit Irrigation and Rootstocks on Fruit Weight During Post-Harvest Controlled Storage of Watermelon
  Musa SEYMEN , Duran YAVUZ , Ertan Sait KURTAR , Önder TÜRKMEN , Sinan SÜHERİ , Nurcan YAVUZ 4 Tem 2020
 • Molecular Analysis of Coat Protein Genom of two Alfalfa mosaic virus (AMV) isolates in alfalfa by RT-PCR from Van province, Turkey
  Mustafa USTA , Abdullah GÜLLER 4 Tem 2020
 • Kısmen Elastik Zemin Üzerindeki Kiriş Titreşiminin Yarı Analitik ve Nümerik Yöntemler ile İncelenmesi
  Hakan ERDOĞAN , Safa Bozkurt COŞKUN 4 Tem 2020
 • Destek Vektör Makineleri Kullanarak Uyku Seslerinin Çoklu Sınıflandırılması
  Erkin KILIÇ , Aykut ERDAMAR 4 Tem 2020
 • Türkiye’nin Biyoekonomi Politikalarının Tarımsal Açıdan Değerlendirilmesi
  Hasan ARISOY , Yücel AVCI 4 Tem 2020
 • Çelik Yapılarda Kullanılan Birleşim Elemanlarının Yangın Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
  Casim YAZICI , Abdulhadi KOŞATEPE 4 Tem 2020
 • Resilience Planning and Urbanization Experience of Bayburt
  Defne DURSUN , Doğan DURSUN , Cansu GÜLLER 4 Tem 2020
 • Arpada Tuz Stresine Karşı Zingeronun Koruyucu Etkisi
  Hüseyin BULUT 14 Tem 2020
 • Sivas İlinde Üretilen Peskütan Yoğurdunun Mikrobiyolojik Kalitesinin Değerlendirilmesi
  Emine DİNÇER 14 Tem 2020
 • Evaluation Of Logistics 4.0 Potentials Based On Transportation Safety And Security For A Logistics Company
  Elifcan GÖÇMEN 14 Tem 2020
 • Effects of Some Agronomic Applications on Yield and Fiber Quality Criteria in Cotton
  Emine KARADEMİR , Çetin KARADEMİR , Remzi EKİNCİ 14 Tem 2020
 • Malatya İli Trafik Kaynaklı Hava Kirleticilerinin Emisyon Envanteri
  Rasim BEHCET , Ahmet YAKIN 14 Tem 2020
 • Genetik Algoritmalar Kullanılarak Transformatörde Kademe Ayarı ile Enerji Verimliliği İyileştirme
  Enes Talha GÜMÜŞ , Cüneyt SARIGÜZEL , Mustafa TURAN , Mehmet Ali YALÇIN 14 Tem 2020
 • Iğdır İlinde Sebze Üretimi ve Ekonomik Önemi
  Köksal KARADAŞ 14 Tem 2020
 • Silaj Kalite Değerlerine Göre Sentetik Mısır Kaynak Materyalleri Geliştirme
  Rahime CENGİZ , Ahmet DUMAN , Bülent CENGİZ , Niyazi AKARKEN , Mehmet Cavit Cavit SEZER 14 Tem 2020
 • Manyetik Fe3O4 Nanopartiküllerinin Siyanurik Klorür Yoluyla Poli (ԑ-Kaprolakton)’ a Bağlanması, Termal ve Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi
  Mustafa Ersin PEKDEMİR , Mehmet COŞKUN 14 Tem 2020
 • Kastamonu Aktarlarında Satılan Bazı Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Kullanım Alanları
  Seydi Ahmet KAVAKLI , Şahin Gürkan YAYLACI , Emin UGURLU 14 Tem 2020
 • Investigation of Anti-proliferative and Anti-migratory Properties of Recombinant J2-C2 Against Tumor Cells
  Mustafa SONGUR , Sema BİLGİN , Seçil ERDEN TAYHAN , İsa GÖKÇE 19 Tem 2020
 • Kavut Ununun Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi
  Yağmur ERİM KÖSE 18 Ağu 2020
 • (1/G')- Expansion Method for Exact Solutions of (3+1)-dimensional Jimbo-Miwa Equation
  Asıf YOKUŞ , Hülya DURUR 20 Ağu 2020
 • Some Fixed Point Theorems in Partial Fuzzy Metric Spaces
  Başak ALDEMİR , Elif GÜNER , Ebru AYDOĞDU , Halis AYGÜN 20 Ağu 2020
 • Kontrollü EGR Soğutma Sistem Tasarımının NOx ve BSFC Üzerine Etkisinin Uyarlamalı Sinirsel Bulanık Çıkarım Sistemi (ANFIS) İle Modellenmesi ve Optimizasyonu
  Halil İbrahim AKOLAŞ , Ali Rıza KALELİ 20 Ağu 2020
 • Bragg Yansıtıcılı Işık Yayan Diyot
  Fahrettin SARCAN 20 Ağu 2020
 • Karyotype Analysis of Paronychia anatolica subsp. anatolica (Caryophyllaceae, Paronychioideae)
  Halil Erhan EROĞLU , Ümit BUDAK 20 Ağu 2020
 • İnşaat Mühendsiliği’ nde Vp Hızıyla Elde Edilen Birim Hacim Ağırlık Değerinin Katsayı Atanarak Belirlenmesi
  Beste KOÇAK DİNÇ, Sepanta NAİMİ 20 Ağu 2020
 • Hindiba ile Ak Üçgül ve Domuz Ayrığı Karışımlarının Silaj Kalitesinin Belirlenmesi
  Zeki ACAR 26 Ağu 2020
 • Üreticilerin Tarımsal Üretim Amaçlarının Bulanık Eşli Karşılaştırma Yöntemi ile Analizi
  Emine İKİKAT TÜMER , Avni BİRİNCİ 26 Ağu 2020
 • Tarım İşletmelerinde Sektörel İsteksizlik-Gelir İlişkisi: Yozgat İli Tarım İşletmeleri Örneği
  Nizamettin ERBAŞ 28 Ağu 2020
 • AISI 310 Kalite Östenitik Paslanmaz Sac Malzemenin Lazerle Kesilmesinde Kesme Parametrelerinin Kesim Kalitesine Etkisinin İncelenmesi
  İ̇brahim CEBECİ , Barış ÖZLÜ , Halil DEMİR 28 Ağu 2020
 • Fotovoltaik Güneş Paneli Sistemlerinde Maksimum Güç Noktası İzleyicisinin Verime Etkisi
  Ufuk BADAK , Ali Bekir YILDIZ 7 Eyl 2020
 • Expression patterns of oxidative stress-related genes of Cucurbita pepo and relation to cellular H2O2 under short-term heavy metal stress
  Musa KAR 7 Eyl 2020
 • Aksiyel (oksietil)pirolidin İkameli Silisyum(IV) Ftalosiyaninin Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu, Agregasyon ve Fotobozunma özelliklerinin incelenmesi
  Ömer GÜNGÖR 7 Eyl 2020
 • Horseradish Peroksidaz Nano Biyokatalizörü İle Hidrokinon’un Polimerleştirilmesi
  Ersen GÖKTÜRK 7 Eyl 2020
 • İkinci Ürün Tatlı Sorgum [Sorghum bicolor (L.) Moench] ’un Şanlıurfa Koşullarında Bazı Tarımsal ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Cemile ADIYAMAN , Erdal ERBİL , Ayşegül ÇELİK , Halil HATİPOĞLU , Mine AKSOY , Mustafa ACAR , Mahmut DOK 7 Eyl 2020
 • Yem Bezelyesi ile Yulaf Karışımlarının Fermantasyon Özelliklerinin Belirlenmesi
  Erdem GÜLÜMSER , Hanife MUT , Uğur BAŞARAN , Medine ÇOPUR DOĞRUSÖZ 7 Eyl 2020
 • Kırmızı Etin Gevrekleştirilmesinde Kuru ve Yaş Olgunlaştırma Yöntemleri
  Veysel Fatih ÖZDEMİR , Mete YANAR 7 Eyl 2020
 • Granny Smith Elma Çeşidinde Farklı 1-MCP Dozlarının Depolama Boyunca Kalite Değişimi Üzerine Etkisi
  Derya ERBAŞ , Mehmet Ali KOYUNCU 7 Eyl 2020
 • Su ile hazırlanan zeytin yaprağı özütünün ratlarda streptozotosin kaynaklı oksidatif stres ve lipit peroksidasyonu üzerine etkileri
  Fatma GÜR , Ahmet Gökhan AĞGÜL , Mine GÜLABOĞLU 7 Eyl 2020
 • Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) Tuz Stresi ve Putresin Uygulamalarının Çimlenme ve Fide Gelişimi Üzerine Etkileri
  Beyhan KİBAR , Bilgehan ŞAHİN , Ousseini KIEMDE 9 Eyl 2020
 • Determination of Field Use Changes by Using Landscape Metrics: “Erzurum City Example”
  Nalan DEMİRCİOĞLU YILDIZ , Uğur AVDAN , Başak AYTATLI , Ali KUZULUGİL , Enes AVCI 14 Eyl 2020