YAYIN İLKELERİ VE MAKALE DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

YAYIN İLKELERİ VE MAKALE DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ

 

Amaç ve Kapsam

Dergimiz bahçe bitkileri, bitki koruma, bitkisel ve hayvansal üretim, biyoloji, biyosistem mühendisliği, çevre mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, fizik, gıda mühendisliği, inşaat mühendisliği, kimya, makina mühendisliği, matematik, moleküler biyoloji ve genetik, orman mühendisliği, peyzaj mimarlığı, su ürünleri, tarım ekonomisi, tarımsal mekanizasyon, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme ve zootekni alanında hazırlanan çalışmaları yayınlamayı amaç edinmiştir. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Mühendislik ve Fen bilimleri alanıyla ilgili orijinal araştırma ve derleme niteliğindeki çalışmalar kabul edilir ve yılda 4 (dört) kez yayınlanır.

 

Açık Erişim Politikası

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’nde yayınlanan makaleler tam metin olarak açık erişim olarak dergi sayfamızda yer almaktadır. Bu durum bilime daha fazla katkı yapacağı düşüncesindeyiz. 

 

Gizlilik Beyanı

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’nin web sayfasında yayında olan makaleler ve değerlendirme aşamasında olan makalelere ait gizli bilgiler sadece derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır. 

 

Yayın Ücreti

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne gönderilen makaleler için herhangi bir işlem ve yayın ücreti talep etmemektedir. 

 

Arşivleme

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi yayınlamış olduğu tüm makaleleri tam metin olarak, derginin içindekiler, kapak sayfası ve sayı tam dosyaları olarak DERGİPARK sistemi üzerinde arşivlenmekte ve tüm kullanıcıların erişimine sunulmaktadır.

 

Reklam ve Sponsorluk

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi herhangi bir reklam ve sponsorluk kabul etmemekte ve yayın sayfasında bunlara yer vermemektedir.

 

İntihal politikası

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne gönderilen makaleler yazarlar tarafından kişisel kullanımına açık olan “iThenticate Plagiarism Detection” yazılımı ile kaynaklar hariç olmak üzere intihale karşı kontrol edilmektedir. Yapılan kontrollerde benzerlik oranının %20' nin altında olması zorunludur.

 

Telif Hakkı Devir Sözleşmesi

1.    Her türlü yayın haklarının Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne ait olduğunu,

2.    Derginin belirttiği yazım ve yayın kurallarına uygun olduğunu,

3.    Makalenin orijinal ve daha önce yurtiçinde veya yurtdışında Türkçe veya yabancı bir dilde yayınlanmadığını veya yayınlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmadığını,

4.    Bilimsel ve etik sorumluluğunun tarafımıza ait olduğunu, diğer yazarlara ulaşılamaması halinde; tüm yazarların çalışmadan haberdar olduklarını ve diğer yazarların sorumluluklarını, makalenin birinci yazarı olarak üzerime aldığımı kabul ve beyan ederim.

 

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne gönderilen tüm makalelerde yer alan yazarlar yukarıda içeriği belirtilen “Telif Hakkı Devir Sözleşmesi’ni imzalamaları gerekmektedir. Bu sözleşme metni makale gönderme sayfasında indirilerek tüm yazarlar tarafından imzalandıktan sonra PDF formatında taranmalı ve sisteme yüklenmelidir. 

 

Makale Gönderme

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne makaleler http://dergipark.gov.tr/jist adresi üzerinde gönderilir.

 

Makale Değerlendirme Süreci ve Kör Hakemlik

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne gönderilen makalelerin tüm değerlendirme aşamalarında makale yazarları ile makaleyi değerlendiren hakem kimlikleri çift körleme ile gizlenmektedir. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne gönderilen makaleler aşağıda belirtilen 3 (üç) aşamada değerlendirme sürecinden geçmektedir.  

 

Ön Kontrol

 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne gönderilen makaleler Dergipark sayfamızda belirtilen yayın ilkeleri, yazım kuralları ve etik kurallarımıza göre yardımcı editörler tarafından ön kontrolü yapılmaktadır. Bu kurallarımızdan herhangi birine uyulmamış makaleler yazarlara düzeltmeleri amacıyla tekrar gönderilir. Yazar Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’nin yayın ilkeleri, yazım kuralları ve etik kurallarına göre düzeltmeleri en geç 15 gün içerisinde yapıp göndermediği takdirde makale red edilebilmektedir.

 

Değerlendirme

Ön kontrol aşamasından geçen makaleler değerlendirme aşamasına yardımcı editörler tarafından gönderilir. Değerlendirme aşamasında baş editör ve yetkilendirdiği yardımcı editör tarafından makalenin bilimsel içeriği ve Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi yayın ilkeleri, yazım kuralları ve etik kurallarımıza göre uygunluğu tekrar kontrol edilir. Gönderilen makalenin bilimsel içeriği ve Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi yayın ilkeleri, yazım kuralları ve etik kurallarına uygun olmayan makaleler bölüm editörü ve hakem süreçlerine konulmayarak red edilebilir. Eğer gönderilen makalenin bilimsel içeriği ve Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi yayın ilkeleri, yazım kuralları ve etik kurallarına uygun olduğuna kanaat getirilirse makale değerlendirmesi amacıyla ilgili danışman kurulumuzun önerisi de alınarak bölüm editörüne gönderilir. Bölüm editörü makaleyi bilimsel içerik zayıf ve etik kurallara uymayan makaleyi red edebilir veya bilimsel içerik güçlü olan ve etik kurallara uygunluğunu kabul ederek alanında uzman en az iki hakeme göndererek hakem görüşlerini aldıktan sonra makale hakkındaki kararını baş editörlüğe bildirir. Hakemlerin makaleyi değerlendirmek için kabul etmeleri için 15 (onbeş) gün ve makalenin değerlendirmesini tamamlamaları için ise 20 (yirmi) gün süre verilmektedir. Bu süreç zarfında hakemler tarafından düzeltiler bölüm editörüne, bölüm editörü de yazara gönderir. Yazar hakem düzeltilerini yaptıktan sonra tekrardan bölüm editörüne gönderir. Bölüm editörü de eğer düzeltileri görmek isteyen hakem veya hakemler varsa ilgili hakemlere gönderir.   

 

Düzenleme

Değerlendirme aşamasında kabul edilen makale bu aşamaya gelir. Bu süreç içerisinde makalenin dergiye göre mizanpajı yapılır. Öncelikle makalenin dergiye göre düzenlenmiş hali yazarlara gönderilir. Yazarlar makalenin son halini kontrol edip düzeltmelerini düzenleme editörlerine bildirirler. Düzenlemeleri yapılan makale dizgi aşamasına gönderilir. 

 

Makalelerin Geri Çekilmesi

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne gönderilmiş makaleler yayına verilmeden önceki tüm aşamalarda geri çekme talebinde bulunabilir. Bu amaçla makalenin sorumlu yazarı tüm yazarların ıslak imzaları ile imzaladıkları bir dilekçeyi tarayıcıdan tarayarak PDF formatında Dergipark sisteminde yazarla işlem yapıldığı sırada veya fbed@igdir.edu.tr dergimiz mail adresine göndererek talebini bildirir. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi baş editörü ve editör yardımcıları geri çekme talebini onayladıktan sonra sorumlu yazara bildirir. Diğer taraftan geri çekme talebi onaylanmadıkça yazarlar çalışmasını başka bir dergiye değerlendirme için gönderemezler.

 

Makalenin mizanpajı ve dizgi işlemleri Aşaması

Düzenleme aşamasında olan makaleler Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dizgi formatına göre hazırlanır ve kontrol amacıyla makalenin sorumlu yazarına PDF formatında gönderilir. Sorunlu yazarın da kontrollerinde geçen makale yayınlanmak üzere sıraya konulur.

 

Makaleye DOI numarası verilmesi ve yayınlanması Aşaması

Makalenin dizgi işlemleri ve yazar kontrolleri tamamlandıktan sonra Digital Object Identifier (DOI) numarası alınır ve makale erken görünün veya yayında olarak dergi sayfamıza tüm kullanıcıların görmesi amacıyla yerleştirilir.