İletişim Bilgileri

Editör

Serdal Terzi
SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY, FACULTY OF ENGINEERING, DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING
serdalterzi@sdu.edu.tr

Editör Yardımcısı

Şebnem Karahançer
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
sebnemsargin@isparta.edu.tr

Teknik İletişim

Ekinhan Erişkin
Süleyman Demirel University
ekinhaneriskin@gmail.com