Cilt: 1 - Sayı: 2

Yıl: 2020

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Serdal TERZİ Süleyman Demirel University 0000-0002-4776-824X
Ulaştırma Yapıları Mühendisliği
Prof. Dr. Mehmet SALTAN Süleyman Demirel University 0000-0001-6221-4918
İnşaat Mühendisliği
Doç. Dr. Şebnem KARAHANÇER Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 0000-0001-7734-2365
Ulaştırma Yapıları Mühendisliği
Doç. Dr. Mahmoud ENIEB Faculty of Engineering, Assiut University, Egypt 0000-0001-5509-0849
Ulaştırma Yapıları Mühendisliği
Ulaştırma Yapıları Mühendisliği
Doç. Dr. Burak TANYU George Mason University
Ulaştırma Yapıları Mühendisliği
Ulaştırma Yapıları Mühendisliği