Yazım Kuralları

Dergiye gönderilen çalışmaların aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun olarak hazırlanması önem arz etmektedir. Editoryal incelemenin ardından bu kurallar dikkate alınmadan hazırlandığı görülen çalışmalar için değerlendirme süreci başlatılmayacaktır.

1. Yazarların sisteme yükledikleri makale dosyasında yazarlara dair herhangi bir bilginin yer almaması gerekmektedir. Yazarlar isim, ünvan, ayrıntılı kurum bilgisi, e-posta adresleri ve ORCID ID'lerini ayrı bir dosyada hazırlayarak makale dosyasının dışında ikinci bir dosya olarak sisteme mutlaka yüklemelidir.

2. Telif Hakkı formunun da tüm yazarlarca imzalanmış halinin yine makale dosyalarının sisteme yüklenmesi sırasında eklenmesi gerekmektedir. Bu 3 dosyadan herhangi biri eksik olan ve uygun şekilde hazırlanmayan çalışmalar için değerlendirme süreci başlatılmayacaktır.

3. Makalelerin, A4 kâğıt boyutunda ve standart Word formatında, kenar boşlukları; üst:2,5 alt: 2,5 sol: 2,5 ve alt: 2,5 cm tek satır aralıklı ve iki yana yaslı şeklinde yazılması gerekir.

4. Makalelerde sayfa sınırlaması olmamakla birlikte, üst limit olarak 25 sayfanın aşılmaması beklenmektedir.

5. Yazar bilgilerinin yer almadığı makale dosyası; Türkçe başlık, Türkçe özet, İngilizce başlık, İngilizce özet, özetlerin altında anahtar kelimeler, JEL kodları ve devamında giriş, ana metin, sonuç, kaynakça ve eklerden oluşmalıdır.

6. Üstbilgi, altbilgi ya da sayfa numarası eklenmemelidir.

7. Makaleler, Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanabilir.

8. Yazının başına 300 sözcüğü geçmeyen özet (abstract) eklenmelidir. Yazı dili Türkçe ise, mutlaka İngilizce özet ve İngilizce Başlık eklenmelidir.

9. Özetten sonra makalenin içeriğini belirten en fazla 5 anahtar kelime (Türkçe ve İngilizce) eklenmelidir

10. Özetler, anahtar kelimeler ve JEL Kodları Türkçe dinde "Öz", İngilizce dilinde "Abstract" başlığı altında Palatino Linotype, 9 Punto, 1,15 satır aralığında, Önce: 6nk, Sonra: 6nk olacak şekilde ve iki yana yaslı şekilde hazırlanmalıdır.

11. Ana Metin, Palatino Linotype, 10 Punto, 1,15 satır aralığında, Önce: 6nk, Sonra: 6nk olacak şekilde ve iki yana yaslı şekilde hazırlanmalıdır. Paragrafların ilk satırlarına girinti verilmemelidir.

12. Türkçe ve İngilizce başlıklar, Türkçe ve İngilizce özet bölümlerinin üzerine sadece ilk kelimenin ve özel isimlerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, ortalanarak yazılmalıdır. Türkçe başlık Palatino Linotype, 25 punto, bold ve satır arası 1,15 şekilde; İngilizce başlık ise Palatino Linotype, 20 punto, italik ve satır arası 1.15 olacak şekilde yazılmalıdır. Ama makale sadece İngilizce ise Türkçe başlık için verilen yazım kuralları baz alınmalıdır.

13. Makalenin ana başlık ve alt başlıkları ise 2., 2.1., 2.1.1. gibi ondalıklı şekilde, giriş başlığından başlayarak (Kaynakça hariç) numaralandırılmalı ve kalın (bold) yazılmalıdır. Ana başlıklar büyük harfle yazılmalı, alt başlıkların ise yalnızca ilk harfi büyük olmalıdır. Başlıklardan önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Ana Başlıklar yine Palatino Linotype, 12 punto, bold ve tamamı büyük harf olmalıdır. Alt başlıklar ise Palatino Linotype, 10 punto, bold ve sadece baş harfleri büyük olmalıdır.

14. Tüm şekil, tablo ve grafiklere bir başlık verilmeli ve başlıklar ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Başlık tablo, şekil veya grafiğin üstünde sayfaya ortalı Palatino Linotype, 9 punto, kalın (bold) olarak yer almalıdır. Tablo, şekil veya grafik yazısı no’su ile birlikte verildikten sonra tek nokta konularak tablo, şekil veya grafik ismi yazılmalıdır. Kaynak bildirimleri tablo, şekil veya grafiklerin altında 8 punto olarak verilmelidir.

15. Dipnotlar (açıklama içeren) metin içinde numaralanmalı, ayrı bir sayfada numara sırasına göre "Notlar" başlığı altında Palatino Linotype, 9 punto ile yazılmalı ve metnin arkasına konmalıdır.

16. Çalışmada yer alan tüm formüller, formül aracılığıyla hazırlanarak mutlaka numaralandırılmalıdır.

17. Metin içinde atıfları belirtmek için Harvard referans tekniği kullanılmalıdır. Bu tekniğe göre metin içinde geçen atıflar, yazar soyadı ve parantez içinde yer alan yayın yılı ile belirtilir. Konuyla ilgili örnekler aşağıda sırasıyla verilmiştir.i. Yazar adı cümlenin doğal bir parçası olarak kullanılmışsa yayın yılı parantez içinde;

Gürkaynak (2002) kimyasal çözeltiler üzerinde yapmış olduğu ...

ii. Yazar adı cümlenin doğal bir parçası olarak kullanılmamışsa yazar adı, basım yılı ve sayfa sayısı şeklinde olmalıdır;

En son çalışmalar (Pınar, 2003: 12) uygulamanın ...

iii. İki yazarın bulunması durumunda, her iki yazarın soyadı da kullanılır.

Cinicioglu ve Keleşoğlu (1993) yumuşak dolgular üzerinde ...

iv. İkiden fazla yazar olması durumunda ilk yazarın soyadını “ve diğ.” ifadesi takip eder.

Öztoprak ve diğ. (1999) tarafından öne sürülen ...

v. Eğer aynı yazarın aynı yılda basılmış birden fazla yayını kullanılmışsa basım yıllarının sonuna alfabetik bir karakter ilave edilir.

Bozbey ve diğ. (2003a) tarafından yapılan çalışmalar bu sonucu …

vi. Eğer anonim bir kaynak kullanılmışsa “anon” ifadesi kullanılır.

Son zamanlarda konuşulan gerçekler (Anon 1998: 53) ...

vii. Eğer yazarı belirsiz bir gazete yazısı kullanılacaksa gazete adı, basım yılı ve sayfa no;

Bölgede görülen sel baskınları yapısal özellikleri etkilemektedir (Atlas, 1998: 6)

viii. Tez çalışmasında faydalanılan yayınlar yazar soyadlarına göre alfabetik sırayla sıralanır. Yayının basıldığı derginin, kongre kitapçığının, kitabın vb. adı eğik (italik) olarak gösterilir.

ix. İnternetten alınan kaynaklara atıf yapılırken, yazar adı varsa daha önce belirtildiği şekilde gösterilir. Yazar adı yoksa kaynağı sunan kurumun adı ve tarih kullanımı aşağıdaki şekilde gösterilir.

Pazar hakkında bilgiler yer almaktadır (İMKB, 23.06.2003)

x. Yazarı belli olmayan internet kaynaklarına atıf yapılırken, büyük harflerle URL-sıra numarası, yıl şeklinde yazılmalıdır. Örneğin:

(URL-1, 2003), (URL-1 and URL-2, 2003), According to URL-1 (2003)


Kaynakça Palatino Linotype, 10 punto şeklinde yazarların soyadları göz önüne alınarak alfabetik sırayla ve asılı biçimde çalışmanın sonunda bulunmalıdır. Her kaynak arasındaki paragraf aralığı (sonra 3 nk) olmalıdır. Eğer yazarın/ların aynı yıl içerisinde birden fazla çalışmasına atıf yapılmışsa ise bu çalışmaların yayın yılı sonuna (a,b,c,..) gibi semboller verilerek sıralanmalıdır. Makale ve bildirilerde dergi ve sempozyum/Kongre adı, kitap ve tezlerde ise kitap ve tez adı italik olarak yazılmalıdır. Kaynakça aşağıda gösterildiği şekilde düzenlenmelidir.

Kitap için gösterim

Yazarın SOYADI, Adının İlk Harfi. (Yayın yılı). Kitap adı. Basım Yeri: Yayınevi, Baskı Sayısı, ISBN.

MERCER, P.A. & SMITH, G. (1993). Private Viewdata in the UK. London: Palgrave, Second Edition, ISBN: xxxx-xxxxEditoryal kitapta bölüm için gösterim

Yazarın SOYADI, Adının İlk Harfi. (Yayın yılı). Bölümün Adı. içinde Kitabım Adı. Ed(s): Editörün adının ilk harfi. Sayadı & Editörün adının ilk harfi. Soyadı. Bölümün Sayfa Numaraları, Basım Yeri: Yayınevi, Baskı Sayısı, ISBN.

ŞAHİN, M. & UYSAL ŞAHİN, Ö. (2013). Bütçe ve Mali Demokrasi. içinde Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar. Eds: F. Altuğ, A. Kesik & M. Şeker. ss. 203-220, Ankara: Seçkin Yayınevi, Birinci Baskı, ISBN: 9789750223723.Çeviri kitap için gösterim :

Yazarın SOYADI, Adının İlk Harfi. (Yayın yılı). Kitabım Adı. Çeviren(ler): Çevirenin adının ilk harfi. Soyadı & Çevirenin adının ilk harfi. Soyadı. Basım Yeri: Yayınevi, Baskı Sayısı, ISBN.

BILLINGTON, D. (1975). Betonarme Kabuk Yapılar. Çevirenler: Hasan Kabataş & Mehmet Pultar. İstanbul: İTU Mimarlık Fakültesi Yayınları, ISBN: 1234-5678Dergilerdeki makaleler için gösterim

Yazarın SOYADI, Adının İlk Harfi. (Yayın yılı). Makalenin Adı. Derginin Adı. Cilt no(Sayı), sayfa numaraları

EVANS, W.A. (1994). Approaches to Intelligent Information Retrieval. Information Processing and Management. 7(2), 147-168.Konferans bildirileri için gösterim

Yazarın SOYADI, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Bildiri Adı, Konferans Kitapçığının Adı. Tarih ve Kongre Yeri. Basım Yeri: Yayınevi, sayfa numaraları

SILVER, K. (1991). Electronic Mail: The New Way to Communicate. 9th International Online Information Meeting. 3-5 December 1990 London, Oxford: Learned Information, 323-330.Tezler için gösterim

Yazarın SOYADI, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Tezin Adı. Yüksek Lisans/Doktora, Enstitü Adı

AGUTTER, A.J. (1995). The Linguistic Significance of Current British Slang. Thesis (PhD), Edinburgh University.Kurum/Kuruluş Yayınları, Raporlar için gösterim

KURUMUN ADI. (Yayın Yılı). Yayın/Raporun Adı. Ed(s) (varsa): Editörün adının ilk harfi. Sayadı & Editörün adının ilk harfi. Soyadı. Yayın Numarası, Basım Yeri: Yayıncı, ISBN (varsa).

DİE (1972). 1970 Binalar Sayım. Yayın No: 647, Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü.Yazarı belli olmayan gazete ve dergi yazıları için gösterim

DERGİNİN/GAZETENİN ADI (Yayın yılı). Yazının Başlığı. Yayın Tarihi, Erişim adresi (varsa) Erişim Tarihi (varsa).

ECONOMIST (2003). The United States and the Americas: One History in Two Halves. 13 Aralık 2003.Haritalar için gösterim

SOYADI, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Başlık. Ölçek, Basım Yeri:Yayınevi.

MASON, J. (1832). Map of The Countries Lying Between Spain and India. 1:8.000.000, London: Ordnance Survey.Web sayfaları için gösterim

Yazarın SOYADI. Adının İlk Harfi. (Yıl). Başlık [online]. (Edition), Yayın Yeri, Web adresi:URL, [Erişim Tarihi: ].

HOLLAND, M. (2002). Guide to Citing Internet Sources [online]. Poole, Bournemouth University,http://www.bournemouth.ac.uk/library/using/guide_to_citing_internet_sourc.html [Erişim Tarihi: 4/11/2002].GİZLİLİK BEYANI

Bu dergi sitesinde girilen isimler ve e-posta adresleri, yalnızca bu derginin belirtilen amaçları için kullanılacaktır ve başka herhangi bir amaç için veya başka herhangi bir taraf için kullanılamaz.

joa-2   jsp  arts  homeros  jos