Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkçede Görünüş Belirteçliklerinin Öğretimi: Görünüş ve Derlem Çalışması

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 1, 1 - 18, 24.04.2017

Öz

Kaynakça

  • Smith, C. (2009). Text, time and context. R. P. Meier, H. Aristar-Dry, E. Destruel (eds.) Springer: London.
  • Smith C. (1997). The parameter of aspect. Kluwer Academic: Netherlands.
  • Tremblay, M. ve Yükseker, H. (2000). Piti piti karamela sepeti or how to choose your own adverb in Turkish. A. Göksel ve C. Kerslake (haz) Studies on Turkish and Turkic languages. Wiesbaden: Harrasowitz Verlag.
  • Xiao, R. ve McEnery, T. (2004). A corpus based two level model of situation aspect. Linguistics, 40, 325-363

Türkçede Görünüş Belirteçliklerinin Öğretimi: Görünüş ve Derlem Çalışması

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 1, 1 - 18, 24.04.2017

Öz

Bu çalışmanın amacı Türkçe görünüş belirteçliklerinden yakın anlamlı gibi görünen artık, gayrı ve bundan böyle’nin doğal dil verisiyle görünüş kuramı çercevesine göre ayırt edici özelliklerini açıklamak ve Türkçe Öğretimindeki kullanımlarına örnek vermektir. Çözümlemede İlk Öğretim Türkçe Ders Kitapları (İTDK) (Kurtoğlu, 2013) derlemi Kullanılacaktır. Bu belirteçliklerin eylemlerin hal türleri, görünüş çekim ekleriyle etkileşimiyle ortaya çıkan belirgin sözcüksel yapılar ve çoksözcüklü birimleri çözümlenecek ve TUD’un yazılı kesitindeki alanlara (Kurgusal ve Bilgilendirici) göre belirgin kullanım değerleri, sözcüksel yapı ve örüntüleri sıklık bilgileriyle araştırılacak ve çıkan sonuçlar İTDK’daki sonuçlarla karşılaştırılacaktır. Belirteçliklerle birlikte görünen yapıların ve görünüşlerinin belirgin karakteristik yapılarının olduğu gözlenmektedir. Zamansal özelliklerine göre belirli bir yapı belirli bir görünüşü ve hal türünü seçmektedir. Görünüş belirteçliklerinin öğretilmesi öğrencilerin bilişsel düzeyde farkındalık yaratıp dil kullanımlarını geliştirmesine katkı sağlayabilir.

Kaynakça

  • Smith, C. (2009). Text, time and context. R. P. Meier, H. Aristar-Dry, E. Destruel (eds.) Springer: London.
  • Smith C. (1997). The parameter of aspect. Kluwer Academic: Netherlands.
  • Tremblay, M. ve Yükseker, H. (2000). Piti piti karamela sepeti or how to choose your own adverb in Turkish. A. Göksel ve C. Kerslake (haz) Studies on Turkish and Turkic languages. Wiesbaden: Harrasowitz Verlag.
  • Xiao, R. ve McEnery, T. (2004). A corpus based two level model of situation aspect. Linguistics, 40, 325-363

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Gülsüm ATASOY>
MERSIN UNIV
0000-0002-5931-4499
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 24 Nisan 2017
Başvuru Tarihi 18 Ocak 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Atasoy, G. (2017). Türkçede Görünüş Belirteçliklerinin Öğretimi: Görünüş ve Derlem Çalışması . Journal of Language Education and Research , 3 (1) , 1-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jlere/issue/28815/293219

________________________________________________

Journal of Language Education and Research (JLERE)
Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi

https://dergipark.org.tr/en/pub/jlere

ISSN: 2149-5602
Facebook Grup
Copyright © Journal of Language Education and Research