Başeditör
Ad: Prof. Dr. Çetin ÇEKİÇ
E-posta: cetin.cekic@gop.edu.tr
Telefon: 03562521616
Dergi İletişim
Ad: Doç. Dr. Bilge GÖZENER
E-posta: bilge.gozener@gop.edu.tr
Telefon: 03562521616