Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 2, Sayfalar 879 - 913 2019-07-27

ÖZEL HASTANELERİN KURUMSAL İLETİŞİM FAALİYETLERİNDE KURUMSAL WEB SİTELERİNİN KULLANIMI

Çağlar GENÇ [1]


Kuruluşların hedef kitlelerinde olumlu bir algı oluşturmak ve bu olumlu algının devamlılığını sağlamak amacı ile başvurduğu iletişim araçlarından biri de kurumsal web siteleridir. Web siteleri sayesinde kurum, kendisi hakkındaki bilgileri ilk elden paydaşları ve hedef kitlesiyle paylaşma imkânı elde etmektedir. Sosyal medya kullanımın yaygınlaşmasından önceki süreçte sağlık iletişimi alanında çalışanlar sağlık konusundaki mesajları topluma yaymada televizyon, radyo ve ilan panoları gibi geleneksel yöntemleri tercih etmekteydi. İnternet ortamının kullanımının yaygınlaşması, web siteleri ve sosyal medya uygulamalarının geniş kitlelere erişim imkânını sağlaması ile birlikte artık belirlenen mesajların doğru hedef kitleye çok daha etkili bir biçimde ulaşması sağlanabilmektedir. Bu bağlamda Özel hastane yönetimleri de kurumsal web siteleri aracılığıyla hem kurumsal yapıları, sundukları sağlık hizmetinin kalitesi, çeşitliliği vb. hakkında hedef kitlelerine bilgi aktarırken hem de onlarla interaktif bir iletişim ortamı yaratma imkânı elde etmektedirler. Gerçekleştirilen bu araştırmanın amacı özel hastanelerin kurumsal iletişim faaliyetlerinde kurumsal web sitelerini nasıl kullandıklarını ortaya çıkarmaktır. Bu bağlamda tüm Türkiye’de faaliyet gösteren ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ile anlaşması olan 490 özel hastanenin web siteleri incelenmiş ve kurumsal iletişim faaliyetleri açısından değerlendirilmiştir. Bu amaçla, söz konusu hastanelerin web sayfaları, “Web sitesi tasarımı, Kurumsal kimlik, Kurum tanıtımı, Online kurumsal yayınlar, Sosyal medya, İnternet aracılı iletişim, Medya ilişkileri” boyutlarında incelemeye tabi tutulmuştur.Özel hastaneler, Kurumsal iletişim, Kurumsal web sitesi
  • Bilbil E K (2008) Kurumsal İletilişim Aracı Olarak Web Sayfalarının Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarında Karşılaştırmalı Analizi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Derg, 32, 67-79. Bilsel R U, Büyüközkan G and Ruan D (2006) A Fuzzy Preference? Ranking Model For a Quality Evaluation of Hospital Web Sites. International Journal of Intelligent Systems, 21(11), 1181-1197. Çebi S (2013) Determining Importance Degrees of Website Design Parameters Based on Interactions and Types of Websites. Decision Support Systems, 54, 1030–1043. Gallant L, Irizarry C, and Kreps G L (2007) User-Centric Hospital Web Sites: A Case for Trust and Personalization. e-Service Journal, 5(2), Special Issue: Research in e-Health, 5-26. Grucaa T S and Wakefield D S (2002) Hospital Web Sites Promise and Progress. Journal of Business Research, 57, 1021–1025. Goldsmith J (2000) How Will The Internet Change Our Health System? Health Affairs, 19(1), 148-156. Hasan L and Abuelrub E (2011) Assessing The Quality of Web Sites. Applied Computing and Informatics, 9(1), 11-29. Huang E and Chang C A (2012) Patient-Oriented Interactive e-Health Tools on Hospital Web Sites, 10th Annual International Conference on Health Economics, Management and Policy, Athens, 27-30 June, 3329-345. Huerta T R, Hefner J L, Ford E W, McAlearney A S and Menachemi N (2014) Hospital Website Rankings in the United States: Expanding Benchmarks and Standards for Effective Consumer Engagement. Journal of Medical Internet Research, 16(2), 1-11. Huerta T R, Walker D M and Ford E W (2016) An Evaluation and Ranking of Children’s Hospital Websites in the United States. Journal of Medical Internet Research, 18(8), 1-5. Işık O, Erişen M A ve Fidan C (2016) Tüketicilerin Hastane Seçiminde Etki Eden Faktörlere İlişkin Algılamaları. İşletme Bilimi Derg (JOBS), 4(1), 99-110. Karahan A, Tarcan G Y, Yeşilaydın G T ve Tarcan M (2016) Hastane Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Öğrenci Bakış Açısıyla Bir Değerlendirme, SOBİDER Sosyal Bilimler Derg, 3(9), 298-313. Koç H İ (2015) Üniversitelerde Web Sitelerinin Kurumsal İletişim Amaçlı Kullanımı: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Web Siteleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz, e-GİFDER Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Derg, 3(2), 57-83. Leiner B M, Cerf V G, Clark D D, Kahn R E, Kleinrock L, Lynch D C, Postel J, Roberts L G and Wolff S (2009) A Brief History of the Internet. ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 39(5), 22-31. Llinás G, Rodríguez-Iñesta D, Mira J J, Lorenzo S and Aibar C (2008) A Comparison of Websites from Spanish, American and British Hospitals. Methods of Information in Medicine, 47, 124-130. Maifredi G, Orizio G, Bressanelli M, Domenighini S, Gasparotti C, Perini E, Caimi L, Schulz P J and Gelatti U (2010) Italian Hospitals on the web: a cross-sectional analysis of official websites. BMC medical informatics and decision making, 10(1), 1-13. Moslehifar M A, Ibrahım N A and Sandaran S C (2016) Assessing The Quality of Trust Features on Website Content of Top Hospitals For Medical Tourism Consumers. Malaysian Journal of Communication, 32(1), 472-493. Mullner R M (2002) The Internet and Healthcare: Opportunities and Challenges. Journal of Medical Systems, 26(6), 491-493. Okay A. ve Okay A (2002) Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları, Der Yayınları, İstanbul. Özsarı S H, Hoşgör H ve Hoşgör D G (2016) Hastane Web Site Performanslarının Halkla İlişkiler ve Tanıtım Açısından İncelenmesi: Türkiye, Hindistan ve İrlanda Örnekleri, ACU Sağlık Bilimleri Derg, 4, 209-217. Öztürk C ve Yılmaz R A (2013) Türkiye’de Halkla İlişkiler Şirketleri ve Reklam Ajansları Web Sayfalarını Nasıl Kullanıyorlar? Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Derg, 19, 9-27. Patsioura F, Kitsiou S and Markos A (2009) Evaluation of Greek Public Hospital Websites. In ICE-B - International Conference on e-Business, Proceedings, July 7-10, 2009, Milan, Italy, 223-229. Rafe V, and Monfaredzadeh M (2012) A Qualitative Framework to Assess Hospital / Medical Websites. Journal of Medical Systems, 36(5), 2927–2939. Randeree E ve Rao H R (2004) E-Health And Assurance: Curing Hospital Websites, Int. J. Electronic Healthcare, 1(1), 33-46. Sarantis, D and Sá Soares D (2017). Literature on Website Evaluation in Health Sector. 10th IADIS International Conference Information Systems, www.repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/54289/1/Paper.pdf, erişim tarihi: 03. 01. 2018. Shepherd C D and Fell D (1998) Building Web Sites That Attract Visitors, Marketing Health Services, 18(1), 44-45. Şantaş F, Kurşun A ve Kar A (2016) Hastane Tercihine Etki Eden Faktörler: Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Perspektifinden Alan Araştırması, Hacettepe Sağlık İdaresi Derg, 19(1), 17-33. Tengilimoğlu D (2001) Hastane Seçiminde Etkili Olan Faktörler: Bir alan uygulaması, G. Ü. İ.İ.B.F. Derg, 85-98. Uğurluoğlu Ö (2009) İstanbul’daki Hastanelerin Web Sitesi Özellikleri Üzerine Bir İnceleme, Hacettepe Sağlık İdaresi Derg, 12(1), 87-104. Yavuz C, Çelebi N ve Polat S (2011) Ticaret ve Sanayi Odaları Web Sitelerinin Bilgi Toplumuna Katkısı Açısından Analizi: Doğu Karadeniz Örneği, Erciyes İletişim Derg “akademia” 2(1), 64-73. Yeygel S ve Temel A (2006) İşletmelerin Kurumsal İmajlarının Hedef Kitlelere İletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri, II. Ulusal Halkla İlişikler Semp, 21. Yüzyılda Halkla İlişkilerde Yeni Yönelimler, Sorunlar Ve Çözümler, 27-28 Nisan, Kocaeli. Yıldırım Y S, Aksoy F, Veyseller B ve Altın S (2009) Hastaların Hastane Tercihini Etkileyen Faktörler, Haseki Tıp Bülteni, 47(2), 11-16. Yurdakul N B ve Öksüz B (2007) Hastanelerde Bir Tanıtım Aracı Olarak Web Siteleri: İzmir İli Eğitim Hastaneleri ve Özel Hastanelerin Kurumsal Web Sitelerinin Kıyaslamalı Analizi, Selçuk İletişim Derg, 5(1), 118-134. Yang P C, Chu FY, Liu H Y, Shih M J, Chen T J, Chou L F and Hwang S J (2019) Features of Online Hospital Appointment Systems in Taiwan: A Nationwide Survey. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(2), 1-10. Zigmond D S, Lim, Y W, Ettner S L and Carlisle D M (2001) Information Superhighway or Billboards by the Roadside? An Analysis of Hospital Web Sites. Western Journal of Medicine, 175(6), 385–391.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9397-8013
Yazar: Çağlar GENÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANADOLU UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { josc596256, journal = {Selçuk İletişim}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {879 - 913}, doi = {10.18094/josc.596256}, title = {ÖZEL HASTANELERİN KURUMSAL İLETİŞİM FAALİYETLERİNDE KURUMSAL WEB SİTELERİNİN KULLANIMI}, key = {cite}, author = {Genç, Çağlar} }
APA Genç, Ç . (2019). ÖZEL HASTANELERİN KURUMSAL İLETİŞİM FAALİYETLERİNDE KURUMSAL WEB SİTELERİNİN KULLANIMI . Selçuk İletişim , 12 (2) , 879-913 . DOI: 10.18094/josc.596256
MLA Genç, Ç . "ÖZEL HASTANELERİN KURUMSAL İLETİŞİM FAALİYETLERİNDE KURUMSAL WEB SİTELERİNİN KULLANIMI" . Selçuk İletişim 12 (2019 ): 879-913 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/47244/596256>
Chicago Genç, Ç . "ÖZEL HASTANELERİN KURUMSAL İLETİŞİM FAALİYETLERİNDE KURUMSAL WEB SİTELERİNİN KULLANIMI". Selçuk İletişim 12 (2019 ): 879-913
RIS TY - JOUR T1 - ÖZEL HASTANELERİN KURUMSAL İLETİŞİM FAALİYETLERİNDE KURUMSAL WEB SİTELERİNİN KULLANIMI AU - Çağlar Genç Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18094/josc.596256 DO - 10.18094/josc.596256 T2 - Selçuk İletişim JF - Journal JO - JOR SP - 879 EP - 913 VL - 12 IS - 2 SN - -2148-2942 M3 - doi: 10.18094/josc.596256 UR - https://doi.org/10.18094/josc.596256 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selçuk İletişim ÖZEL HASTANELERİN KURUMSAL İLETİŞİM FAALİYETLERİNDE KURUMSAL WEB SİTELERİNİN KULLANIMI %A Çağlar Genç %T ÖZEL HASTANELERİN KURUMSAL İLETİŞİM FAALİYETLERİNDE KURUMSAL WEB SİTELERİNİN KULLANIMI %D 2019 %J Selçuk İletişim %P -2148-2942 %V 12 %N 2 %R doi: 10.18094/josc.596256 %U 10.18094/josc.596256
ISNAD Genç, Çağlar . "ÖZEL HASTANELERİN KURUMSAL İLETİŞİM FAALİYETLERİNDE KURUMSAL WEB SİTELERİNİN KULLANIMI". Selçuk İletişim 12 / 2 (Temmuz 2019): 879-913 . https://doi.org/10.18094/josc.596256
AMA Genç Ç . ÖZEL HASTANELERİN KURUMSAL İLETİŞİM FAALİYETLERİNDE KURUMSAL WEB SİTELERİNİN KULLANIMI. Selçuk İletişim. 2019; 12(2): 879-913.
Vancouver Genç Ç . ÖZEL HASTANELERİN KURUMSAL İLETİŞİM FAALİYETLERİNDE KURUMSAL WEB SİTELERİNİN KULLANIMI. Selçuk İletişim. 2019; 12(2): 879-913.