Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 2, Sayfalar 708 - 735 2019-07-27

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM KAYGISI İLE SOSYO- KÜLTÜREL ADAPTASYON VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Fırat ATA [1]


Küreselleşmeyle sosyo-kültürel alanda yeni imkânlar oluşmuştur. Bunlardan biri de öğrencilerin farklı programlar aracılığıyla yeni kültürlere dâhil olabilmesidir. Yabancı uyruklu öğrencilerin dâhil oldukları toplum içerisinde eğitim sürecini başarılı bir şekilde devam ettirebilmeleri için kültürlerarası iletişim kaygılarının en aza indirgenmesi ve sosyo-kültürel adaptasyon düzeylerinin yüksek olması gerekmektedir. Bu çalışmada, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin kaygı ve adaptasyon düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. 205 öğrenciyi kapsayan saha araştırması sonucu elde edilen veriler, yabancı uyruklu öğrencilerin kültürlerarası iletişim kaygıları ve sosyo-kültürel adaptasyon düzeyleri arasında negatif yönde bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Kültürlerarası iletişim kaygısı, sosyo-kültürel adaptasyon, yaşam doyum düzeyi, mutluluk düzeyi, medya kullanım sıklığı
  • Balat, G U ve Akman, B. (2006) Lise Öğrencilerinin Psikolojik Durumlarının Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 13, 86-93. Barut, Y ve Kalkan, M (2002) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 66-77. Batır, R. ve Okur, A (2016) Kültürel Mesafenin Uluslararası Öğrencilerin Sosyokültürel Adaptasyonlarına ve Akademik Başarılarına Etkisi, Journal of Human Sciences, 13(3), 3951-3960. Bozkaya, M ve Aydın, İ E (2010) Kültürlerarası İletişim Kaygısı: Anadolu Üniversitesi Erasmus Öğrencileri Değişim Programı Örneği, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2(39), 29-42. Coşkunserce, O ve Erişti, S (2017) Uluslararası Öğrencilerin Kültürel Uyum Sürecine Yönelik Tasarım Tabanlı Araştırma Yaklaşımına Dayalı Çevrimiçi Oryantasyon Uygulamasının Geliştirilmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi, 7(1), 83-104. Croucher, S (2011) Social Networking and Cultural Adaptation: A Theoretical Model, Journal of International and Intercultural Communication, 4(4), 259-264. Diener, E (2000) Subjective well-being: The Science of Happiness and A Proposal for A National İndex, American Psychologist, 55(1), 34-43. Diener, E. ve Diener, M (1995) Cross-Cultural Correlates of Life Satisfaction and Self-Esteem, Journal of Personality and Social Psychology, 68(4), 653-663. Goel, V G, Rosella, L C, Fu, L ve Alberga, A (2018) The Relationship Between Life Satisfaction and Healthcare Utilization: A Longitudinal Study, American Journal of Preventive Medicine, 1-9. Gudykunst, W B (1998) Applying Anxiety/Uncertainty Management (AUM) Theory to İntercultural Adjustment Training, İnt. J. Intercultural Rel, 2(22), 227-250. Gülnar, B ve Balcı, Ş (2010) Televizyon İzleme Motivasyonları ve Kültürleşme: Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (28), 447- 483. Gülnar, B ve Balcı, Ş (2011) Yeni Medya ve Kültürleşen Toplum, Literatürk Yayınları, Konya. Hofstede, G (1980) Culture’s Consequences, Sage Publications, California. Kabakcı, G ve Şimşek, B (2015) Kültürlerarasında Göçmen Haller: “Erasmus Maceram” Dijital Hikâyeleri, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, 2(1), 153-185. Kapteyn, A, Smıth, J P ve Van Soest (2009) Comparing Life Satisfaction. Researchgate, 1-48. Kartarı, A (2001) Farklılıklarla Yaşamak/Kültürlerarası İletişim, Ankara, Ürün Yayınları. Khaliman, Z N (2012) Socio-Cultural Adaptation of Migrants: Theoretical and Methodological Aspect, American-Eurasian Journal of Scientific Research 7(5), 187-192. Killick, D (2008) Culture Shock and Cultural Adjustment. C. Daglish ve P. Evans (eds), Teaching in the Global Business Classroom, 20‐36. Kin, T, Wan, K, Wang, C ve Chan, W (2017) Acculturation and Cross-Cultural Adaptation: The Moderating Role of Social Sport, İnternational Journal of Intercultural Relations, 59, 19-30. Lin, Y (2012) Chinese İnternational Students’ İntercultural Communication Competence and İntercultural Communication Apprehension in the USA, East Tennessee State University Electronic Theses and Dissertations. Lu, W ve Wan, J (2012) On Treating İntercultural Communication Anxiety of İnternational Students in China, World Journal of Education, 2(1), 55-61. Neuliep, J W (2012) The Relationship among İntercultural Communication Apprehension, Ethnocentrism, Uncertainty Reduction, and Communication Satisfaction during İnitial İntercultural İnteraction:An Extension of Anxiety and Uncertainty Management (AUM) Theory, Journal of Intercultural Communication Research, 41(1), 1-16. Neuliep, J W ve McCroskey, J C (1997) The Development of İntercultural and İnterethnic Communication Apprehension Scales. Communication Research Reports, 14, 145-156. Neuliep, J W ve Ryan D J (1998) The İnfluence of İntercultural Communication Apprehension and Socio‐Communicative Orientation on Uncertainty Reduction During İnitial Cross‐Cultural İnteraction, Communication Quarterly, 46(1), 88-99. Özer, M ve Karabulut, Ö Ö (2003) Yaşlılarda Yaşam Doyumu, Geriatri, 6(2), 72-74. Özyürek, A, Gümüş, H ve Doğan, S (2012) Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Tükenmişlik ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi, International Journal of Human Sciences, 9(2), 892-900. Roach, K D ve Olaniran, B A (2001) İntercultural Willingness to Communicate and Communication Anxiety in İnternational Teaching Assistants, Communication Research Reports, 18(1), 26-35. Searle, W ve Ward, C (1990) The Prediction of Psychological and Sociocultural Adjustment During Cross-Cultural Transitions, İnternational Journal of Intercultural Relations, 14, 449-464. Seyitoğlu, F, Güven, A ve Kocabulut, Ö (2015) Effects of Intercultural Communication Apprehension on Satisfaction of Foreign Students, Proceedings of the First European Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences, 1-12. Spencer-Rodgers, J ve McGovern, T (2002) Attitudes toward The Culturally Different: The Role of İntercultural Communication Barriers, Affective Responses, Consensual Stereotypes, and Perceived Threat, International Journal of Intercultural Relations, 26, 609-631. Şahin, Ş (2008) Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik ve Yaşam Doyumu Düzeyleri, Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enst., Mersin. Veenhoven, R (2014) The Study of Life- Satisfaction, Researchgate, 1-38. Waygood, E O D, Friman, M, Taniguchi, A ve Olsson, L E (2018) Children’s Life Satisfaction and Travel Satisfaction: Evidence From Canada, Japan and Sweden, Travel Behaviour and Society, 1-10. Wolf, M T ve Patel P G (2018) Satisfaction Guarenteed? Life Satisfaction, İnstitutional Factors and Self- Employment, Journal of Business Venturing Insights, 9, 45-52. Yetim, Ü (2001) Toplumdan Bireye Mutluluk Resimleri, Bağlam Yayınları, İstanbul. Yu, B ve Wright, E (2016) Socio-Cultural Adaptation, Academic Adaptation and Satisfaction of İnternational Higher Degree Research Students in Australia, Tertiary Education and Management, 22(1), 49-64. Zhao, L (2010) Socio-Cultural Adjustment of İnternational Students as Expatriates in America, Masters Theses Specialist Projects.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0905-0739
Yazar: Fırat ATA (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { josc596287, journal = {Selçuk İletişim}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {708 - 735}, doi = {10.18094/josc.596287}, title = {KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM KAYGISI İLE SOSYO- KÜLTÜREL ADAPTASYON VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Ata, Fırat} }
APA Ata, F . (2019). KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM KAYGISI İLE SOSYO- KÜLTÜREL ADAPTASYON VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ . Selçuk İletişim , 12 (2) , 708-735 . DOI: 10.18094/josc.596287
MLA Ata, F . "KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM KAYGISI İLE SOSYO- KÜLTÜREL ADAPTASYON VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ" . Selçuk İletişim 12 (2019 ): 708-735 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/47244/596287>
Chicago Ata, F . "KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM KAYGISI İLE SOSYO- KÜLTÜREL ADAPTASYON VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Selçuk İletişim 12 (2019 ): 708-735
RIS TY - JOUR T1 - KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM KAYGISI İLE SOSYO- KÜLTÜREL ADAPTASYON VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ AU - Fırat Ata Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18094/josc.596287 DO - 10.18094/josc.596287 T2 - Selçuk İletişim JF - Journal JO - JOR SP - 708 EP - 735 VL - 12 IS - 2 SN - -2148-2942 M3 - doi: 10.18094/josc.596287 UR - https://doi.org/10.18094/josc.596287 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selçuk İletişim KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM KAYGISI İLE SOSYO- KÜLTÜREL ADAPTASYON VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %A Fırat Ata %T KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM KAYGISI İLE SOSYO- KÜLTÜREL ADAPTASYON VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %D 2019 %J Selçuk İletişim %P -2148-2942 %V 12 %N 2 %R doi: 10.18094/josc.596287 %U 10.18094/josc.596287
ISNAD Ata, Fırat . "KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM KAYGISI İLE SOSYO- KÜLTÜREL ADAPTASYON VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Selçuk İletişim 12 / 2 (Temmuz 2019): 708-735 . https://doi.org/10.18094/josc.596287
AMA Ata F . KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM KAYGISI İLE SOSYO- KÜLTÜREL ADAPTASYON VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Selçuk İletişim. 2019; 12(2): 708-735.
Vancouver Ata F . KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM KAYGISI İLE SOSYO- KÜLTÜREL ADAPTASYON VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Selçuk İletişim. 2019; 12(2): 708-735.