Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 2, Sayfalar 846 - 878 2019-07-27

YEREL BASINDA SURİYELİ SIĞINMACILARIN HABER VE OKUR YORUMLARINDAKİ TEMSİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ

Neslihan YOLÇU [1]


İdeolojik bir aygıt olarak medya, temsiller aracılığıyla belirli anlamların üretildiği başlıca alanlardan biridir. 'Yabancı' ve 'öteki' olarak Suriyeli sığınmacıların haber ve köşe yazılarındaki temsillerinin, okuyucular üzerinde belirleyici olduğu genel kabul görse de; kamuoyunun düşüncelerinin oluşmasında ve öteki temsilinin biçimlenmesinde medya temsili tek belirleyici değildir. Çalışmanın hipotezi, Suriyeli sığınmacıların Kocaeli yerel medyasında yer alan haber ve köşe yazılarındaki temsili ile okur yorumlarındaki öteki kurgusunun benzerlikler içerse de büyük ölçüde karşıt olduğudur. Çalışmada, Suriyeli sığınmacıların haber ve köşe yazıları ile okur yorumu temsillerindeki başlıca bakış açılarının ortaya çıkartılması; temsildeki farklılık ve benzerliklerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Kocaeli’de en yüksek tiraja sahip ilk beş gazete içerisinden seçilen Özgür Kocaeli, Kocaeli Demokrat ve Kocaeli gazetelerinde, 2018 yılı boyunca çıkan Suriyeli sığınmacılara ilişkin haber ve köşe yazıları ile bunlara yapılan okur yorumları, niceliksel ve niteliksel içerik analiziyle incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre; gazetelerin neredeyse aynı olayları haberleştirdikleri, benzer temsil biçimleri ve söylem unsurları ürettikleri görülmüştür. Suriyeli sığınmacıların, haberlerde çoğunlukla yoksullukları ve mağduriyetleriyle olumlu veya tarafsız şekilde ele alındığı tespit edilmiştir. Haberlerdeki olumlu ve tarafsız temsillerin aksine okur yorumlarındaki ötekileştirici ve ayrımcı söylemlerle, stereotipik sığınmacı temsillerin yeniden üretildiği bulgusuna ulaşılmıştır. Çalışmada, Suriyeli sığınmacıların haber ve köşe yazılarındaki temsillerinin, okur yorumları üstünde birebir belirleyici olmadığı hipotezi doğrulanmıştır.

Suriyeli sığınmacı, temsil, okur yorumu, haber, içerik analizi
  • Alver F (2003) Basında Yabancı Tasarımı ve Yabancı Düşmanlığı, Der Yayınları, İstanbul. Boztepe V (2017) Televizyon Haberlerinde Suriyeli Mültecilerin Temsili, İlef Dergisi, 4 (1), 91-122. Burton G (1995) Görünenden Fazlası: Medya Analizlerine Giriş, Nefin Dinç (çev), Alan Yayıncılık, İstanbul. Çağlar İ ve Özkır Y (2014) Suriyeli Mültecilerin Türkiye Basınında Temsili, Ortadoğu Yıllığı, 485- 501. Devrani, A E P (2017) Medyada ‘Öteki’nin Temsili: Etnik Komediler, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5(2), 926-949. Dursun Ç (2001) Televizyon Haberlerinde İdeoloji, İmge Kitabevi, Ankara. Dursun Ç (2004) Haberde ‘Gerçekliğin İnşa Edilmesi’ Ne Demektir?, Çiler Dursun (der), Haber, Hakikat ve İktidar İlişkisi, Kesit Tanıtım, Ankara, 37-65. Doğanay Ü ve Keneş H (2016) Yazılı Basında Suriyeli Mülteciler: Ayrımcı Söylemlerin Rasyonel ve Duygusal Gerekçelerinin İnşası, Mülkiye Dergisi, 40 (1), 143-184. Efe İ (2015) Türk Basınında Suriyeli Sığınmacılar, SETA (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı) Yayınları, İstanbul. Ekinci Y, Hülür A ve Deniz A (2017) Yabancı ve Marjinal Olarak Öteki: Yerleşik ve Yabancı İlişkisi Bağlamında Suriyeli Sığınmacılar, Tarih Okulu Dergisi, 10 (XXX), 365-392. Erdoğan İ (2007) Pozitivist Metodoloji: Bilimsel Araştırma Tasarımı, İstatistiksel Yöntemler, Analiz ve Yorum, Erk Yayınları, Ankara. Erkal A (2017) Türk Basınında Sığınmacı Algısı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Foucault M (1987) Söylemin Düzeni, Turhan Ilgaz (çev), Hil Yayın, İstanbul. Foucault M (2007) İktidarın Gözü, Işık Ergüden (çev), Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Garfinkel H (2016) Başarılı Bir İtibarsızlaştırma Töreninin Koşulları, Levent Ünsaldı (der), Yabancı: Bir İlişki Biçimi Olarak Ötekilik, Heretik, Ankara, 107-117. Gökçe O (1995) İçerik Çözümlemesi: Sosyal Bilimlerde Bir Araştırma Yöntemi, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya. Hall S (1997a) The Work of Represantation, Stuart Hall (ed), Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, Londra: Thousand Oaks, California, Sage, 15-74. Hall S (1997b) The Spectacle of The Other, Stuart Hall (ed), Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, Londra: Thousand Oaks, Calif, Sage, 223-290. Hall S (2002). İdeoloji ve İletişim Kuramı, Süleyman İrvan (der), Medya, Kültür ve Siyaset, Alp Yayınevi, Ankara, 101-126. İnal A (1996) Haberi Okumak, Temuçin Yayınları, İstanbul. İnceoğlu Y ve Çoban S (2014) Ötekileştirme Sürecinde Medyanın Yeri, Yasemin İnceoğlu ve Savaş Çoban (der.) Azınlıklar Ötekiler ve Medya, Ayrıntı, İstanbul. Koçak A ve Arun Ö (2006) İçerik Analizi Çalışmalarında Örneklem Sorunu, Selçuk İletişim Dergisi, 4 (3), 21-28. Kovucu M (2016) Suriyeli Sığınmacıların Gaziantep Yerel Basınında Temsili, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep. Laughey D (2010) Medya Çalışmaları: Teoriler ve Yaklaşımlar, Ali Toprak (çev), Kalkedon, İstanbul. Mollaer F (2008) Görünmez Ötekiler Çingeneler Örneği ve Ötekiliğin Dayanılmaz Hali, Doğu Batı, 11 (4), 251-257. Pandır M, Efe İ ve Paksoy A (2015) Türk Basınında Suriyeli Sığınmacıların Temsili Üzerine Bir İçerik Analizi, Marmara İletişim Dergisi, 24, 1-26. Schiller H (2005) Zihin Yönlendirenler, Cevdet Cerit (cev), Pınar Yayınları, İstanbul. Simmel G (2016) Yabancı, Levent Ünsaldı (der.) Yabancı: Bir İlişki Biçimi Olarak Ötekilik, Heretik, Ankara, 27-34. Ünsaldı L (2016) Yabancı: Bir İlişki Biçimi Olarak Ötekilik, Heretik, Ankara. van Dijk T A (1999) Söylemin Yapıları ve İktidarın Yapıları, Mehmet Küçük (der) Medya İktidar İdeoloji, Ark Yayınları, Ankara, 315-375. Wodak R (2012) Language, Power and Indetity, Language Teaching, 45 (2), 215-233. Yavuz B (2016) Yerelde Öteki Olmak: Suriyeli Sığınmacıların Trabzon Yerel Gazetelerinde Söylemsel Temsili, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (42), 1416- 1430.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6228-6030
Yazar: Neslihan YOLÇU (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { josc596316, journal = {Selçuk İletişim}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {846 - 878}, doi = {10.18094/josc.596316}, title = {YEREL BASINDA SURİYELİ SIĞINMACILARIN HABER VE OKUR YORUMLARINDAKİ TEMSİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Yolçu, Neslihan} }
APA Yolçu, N . (2019). YEREL BASINDA SURİYELİ SIĞINMACILARIN HABER VE OKUR YORUMLARINDAKİ TEMSİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ . Selçuk İletişim , 12 (2) , 846-878 . DOI: 10.18094/josc.596316
MLA Yolçu, N . "YEREL BASINDA SURİYELİ SIĞINMACILARIN HABER VE OKUR YORUMLARINDAKİ TEMSİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ" . Selçuk İletişim 12 (2019 ): 846-878 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/47244/596316>
Chicago Yolçu, N . "YEREL BASINDA SURİYELİ SIĞINMACILARIN HABER VE OKUR YORUMLARINDAKİ TEMSİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ". Selçuk İletişim 12 (2019 ): 846-878
RIS TY - JOUR T1 - YEREL BASINDA SURİYELİ SIĞINMACILARIN HABER VE OKUR YORUMLARINDAKİ TEMSİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ AU - Neslihan Yolçu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18094/josc.596316 DO - 10.18094/josc.596316 T2 - Selçuk İletişim JF - Journal JO - JOR SP - 846 EP - 878 VL - 12 IS - 2 SN - -2148-2942 M3 - doi: 10.18094/josc.596316 UR - https://doi.org/10.18094/josc.596316 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selçuk İletişim YEREL BASINDA SURİYELİ SIĞINMACILARIN HABER VE OKUR YORUMLARINDAKİ TEMSİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ %A Neslihan Yolçu %T YEREL BASINDA SURİYELİ SIĞINMACILARIN HABER VE OKUR YORUMLARINDAKİ TEMSİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ %D 2019 %J Selçuk İletişim %P -2148-2942 %V 12 %N 2 %R doi: 10.18094/josc.596316 %U 10.18094/josc.596316
ISNAD Yolçu, Neslihan . "YEREL BASINDA SURİYELİ SIĞINMACILARIN HABER VE OKUR YORUMLARINDAKİ TEMSİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ". Selçuk İletişim 12 / 2 (Temmuz 2019): 846-878 . https://doi.org/10.18094/josc.596316
AMA Yolçu N . YEREL BASINDA SURİYELİ SIĞINMACILARIN HABER VE OKUR YORUMLARINDAKİ TEMSİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ. Selçuk İletişim. 2019; 12(2): 846-878.
Vancouver Yolçu N . YEREL BASINDA SURİYELİ SIĞINMACILARIN HABER VE OKUR YORUMLARINDAKİ TEMSİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ. Selçuk İletişim. 2019; 12(2): 846-878.