Hakkında

1999 yılından bu yana akademik yazında yer alan dergi kapsamında başlıca alanlar; 

  • İletişim Bilimleri
  • Halkla İlişkiler
  • Gazetecilik
  • Radyo, Televizyon ve Sinema
  • Reklamcılık

Selçuk İletişim, tüm iletişim bilimleri ile ilgili inceleme, düşünce, uygulamaya dayalı araştırma vb. nitelikli yazıların yer aldığı akademik “hakemli” bir dergidir. 

Dergiye gönderilen makaleler, yayın kurulunca ön değerlendirmeye alınır ve kurulca belirlenen en az iki hakemin olumlu raporuyla yayınlanır.

SELÇUK İLETİŞİM DERGİSİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ


Sayın Hakem, ekte sunulan değerlendirme formu kapsamında;

1-Makalenin Türkçe ve yabancı dildeki başlığının yeterli olup olmadığı

2-Makalenin Türkçe ve yabancı dildeki özetinin yeterli olup olmadığı

3-Makalenin iletişim bilimi ve yan dallarına katkısının olup olmadığı

4-Makalenin teorik çatısının iyi oluşturulup oluşturulmadığı

5-Kullanılan yöntem ve uygulanışının yeterliliği

6-Makalede kullanılan dil ve ifadenin yeterliliği

7-Kullanılan literatürün yeterliliği ve konuyla ilgili olup olmadığı

8-Makalenin bu haliyle yayınlanıp yayınlanmayacağının, düzeltme gerekiyorsa düzeltilmiş metnin tekrar tarafınızdan incelenip incelenmeyeceğinin rapora açıkça yazılması hususunu bilgilerinize arz ederim.