Kabul Edilmiş Makaleler

 • Domates bakteriyel kanser ve solgunluk hastalığı etmeni Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis’in tohumda aranması ve tohum uygulamalarının patojen gelişimine etkisinin belirlenmesi
  Sümer Horuz, Şebnem TİRENG KARUT, Yeşim AYSAN 6 May 2019
 • Buğdayın Verim ve Kalite Parametrelerinin Toprağın Elektriksel İletkenliği ile İlişkisinin Belirlenmesi
  Uğur YEGÜL, Maksut Barış EMİNOĞLU, Ufuk TÜRKER 18 Haz 2019
 • Jeoistatistiksel Modelleme ile Edirne İli Uzunköprü İlçesi Topraklarının Bazı Mikro Element Düzeylerinin Belirlenmesi
  Yakup Kenan KOCA, Ali DERİN, Sevinç ADİLOĞLU 18 Haz 2019
 • Artan Dozlarda Bakır Sülfat ve Azot Uygulamalarının Ekmeklik Buğdayda Verim ile Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü Hastalığına Etkileri
  Muhammet Nurullah AKDAĞ, Mehmet ZENGİN 18 Haz 2019
 • Koyun ve Koyun Eti Fiyatlarının Ölçekleme Analizi ile Karşılaştırılması
  Çağrı KANDEMİR, Hakan ADANACIOĞLU, Turğay TAŞKIN, Nedim KOŞUM 18 Haz 2019
 • Tekirdağ kiraz bahçelerinde Capnodis tenebrionis (L.) (Coleoptera: Buprestidae)’in mevsimsel yoğunluğu ve biyolojisi
  Damla ZOBAR, Müjgan KIVAN 23 Tem 2019
 • TOPRAK ALTI DAMLA SULAMA YÖNTEMİ İLE SULANAN SERİN VE SICAK İKLİM ÇİMLERİNDE SULAMA ZAMANI PLANLAMASI
  Havva Ayanoğlu, Abdül Halim Orta 23 Tem 2019
 • Elma kök uru hastalığı etmeni Rhizobium radiobacter’e karşı epifit ve endofit bakteri izolatlarının antagonistik potansiyellerinin belirlenmesi
  Soner SOYLU, İmam Adem BOZKURT 23 Tem 2019
 • Farklı Bitki Ekstraktlarının Bezelye Bakteriyel Yaprak Yanıklığına (Pseudomonas syringae pv. pisi) Antibakteriyel Etkilerinin Araştırılması
  Mustafa Alparslan Umarusman, Yeşim AYSAN, Menşure ÖZGÜVEN 20 Ağu 2019
 • Türkiye’deki Boylu Ardıç (Juniperus excelsa M. Bieb) Popülasyonlarının Yayılış Gösterdiği Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Bakımından Karşılaştırılması
  ÖZAY HASAN EVREN, NURAY KAYA 20 Ağu 2019
 • Trakya Bölgesinde Buğday Üreticilerinin Tohumluk Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Faktör Analizi Yöntemi İle Analizi
  Günay Keleş 20 Ağu 2019
 • Ramifications of Households Non-farm Income on Agricultural Productivity: Evidence from Rural Area of Pakistan
  Md.Salamun Rashidin, Sara Javed, Dr. Bin Liu 22 Ağu 2019
 • Başlangıç Yemine İlave Edilen Mısırın Siyah Alaca Buzağılarda Yem Tüketimi ve Büyüme Performansı Üzerine Etkisi
  Ekin Sucu, Emrah Gülgün, Ahmet Okumuş 8 Eyl 2019
 • Türkiye Florası İçin Yeni Yabancı Bir Kayıt: Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum (Poaceae)
  Prof. Dr. Salih TERZİOĞLU 8 Eyl 2019
 • Yabancı Ot Türleri ve Etkileri: Düzce’de Meyve Fidanlık Alanı Örneği
  Ayşe YAZLIK 8 Eyl 2019
 • Karbon Kaynağı Olarak Atık Ekmeklerin Kullanılmasıyla Elde Edilen Ksantan Gamların Teknolojik Özellikleri ve Model Gıda Olarak Pudingteki Performansı
  DEMET APAYDIN, AHMET ŞÜKRÜ DEMİRCİ, İBRAHİM PALABIYIK, MUSTAFA MİRİK, TUNCAY GÜMÜŞ 8 Eyl 2019
 • KIRŞEHİR İLİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA SIĞIRLARININ SÜT VERİM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
  Serdar Genç 8 Eyl 2019
 • POTASYUM VE ÇİNKOLU GÜBRELEMENİN ENGİNARDA VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİLERİ
  Bilgehan Öztürk, Mehmet ZENGİN, Fatma GÖKMEN YILMAZ 8 Eyl 2019