Tarandığımız İndeksler

Journal of Political Administrative and Local Studies (JPAL) Dergisi'nin tarandığı indeksler:

Dergimiz Eylül 2020 itibariyle TÜBİTAK TR-Dizin başvurusunu gerçekleştirmiş ve TR-Dizin editörleri tarafından izlemeye alınmıştır.