İletişim Bilgileri

Editör

Prof. Dr. Müzeyyen DEMİREL
Anadolu University, Faculty of Pharmacy
mdemirel@anadolu.edu.tr

Editör Yardımcısı

Doç. Dr. Mustafa Sinan KAYNAK
Anadolu University, Faculty of Pharmacy
msk@anadolu.edu.tr

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Murat Sami BERKMAN
Anadolu University, Faculty of Pharmacy
muratsb@anadolu.edu.tr

Teknik İletişim

Arş. Gör. Kemal Can DEMİRKILINÇ
Anadolu University, Faculty of Pharmacy
kcdemirkilinc@anadolu.edu.tr

download  download  17117 18769 1881523055 18817   18771