e-ISSN: 2717-8625
Başlangıç: 2020
Yayıncı: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Journal of Scientific Reports-B, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayınlayan uluslararası, hakemli bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergiye gönderilen makaleler, editör kurulu tarafından seçilen ve konusunda uzman en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Dergiye sunulan bütün makaleler çift-körleme (double-blind review) yöntemiyle değerlendirilmektedir. Değerlendirilmek üzere dergimize gönderilen makalelerin, daha önce yayınlanmamış, yayınlanmak üzere kabul edilmemiş ve yayınlanmak için başka bir dergide değerlendirilme sürecinde olmaması gerekmektedir. Dergide yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

Dergi, fen, sağlık ve mühendislik bilimlerinde ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları bilim insanları ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlar. Dergiye, fen, sağlık ve mühendislik bilim dallarında yapılan, özgün araştırma makaleleri, derleme makaleleri ve kısa notlar kabul edilir. Özgün araştırma makalelerinin başka dergilerde yayınlanmamış olması, teorik ve deneysel sonuçlar içermesi beklenir. Derleme makalelerinde ise belirli bir konu üzerinde bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmelerin geniş bir kaynakça kullanılarak yansıtılması ve bunların doyurucu bir değerlendirilmesinin yapılması aranır. Kısa notlar, özgün bir çalışmanın ilk bulgularının duyurulması amacına yönelik hazırlanan kısa yazılar olmalıdır.

Araştırma Makalesi

BEYİN TÜMÖRÜ TEŞHİSİNDE CNN-FL MODELİ AĞ PERFORMANSININ AKTİVASYON FONKSİYONLARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

Derleme

BEE ANATOMY: A COMPREHENSİVE OVERVİEW OF BEE MORPHOLOGY AND PHYSİOLOGY

Araştırma Makalesi

OTONOM MOBİL ROBOTLAR İÇİN METASEZGİSEL ALGORİTMALARIN ÇEŞİTLİ YOL PLANLAMA PROBLEMLERİNDE PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI