Call for Papers to Special Issue

5e459a148e328.jpg

Özel Sayı Makale Çağrısı

Energy Research and Studies

JSTER, enerji araştırmaları ve çalışmaları -energy research and studies- alanında özel bir sayı için sizleri makale sunmaya davet ediyor. Günümüzde enerjiye erişim, tüm insanlar için çok önemli bir endişe haline gelmiştir. Bu özel sayı, her türlü enerji sistemi ve uygulamalarını, stratejilerini kapsamaktadır. Bu sayı için gönderilecek makaleler, deneysel, sayısal, teorik, her ikisini veya hepsini kapsayabilir. Ayrıca bu özel sayı, herhangi bir enerji kaynağı, teknoloji, sistem, konu veya enerji hizmetini kapsam dışında bırakmadan hepsini içerecek makaleleri kabul etmektedir.


Journal of Scientific, Technology and Engineering Research (JSTER) uluslararası, açık erişimli, hakemli ve ücretsiz bir dergidir. JSTER’e gönderilen makalelerinizin değerlendirilmesi için en az iki bağımsız hakem atanır.

Journal of Scientific, Technology and Engineering Research(JSTER) -Bilimsel, Teknoloji ve Mühendislik Araştırmaları Dergisi-'nin yayın dili İngilizce ve Türkçedir. Her iki dilde de makale kabul etmektedir.

o Makale Özetleri Son Gönderme Tarihi: 28 Şubat 2021
o Tam Metin Gönderme Tarihi: 31 Mayıs 2021

Konu Başlıkları
Özel sayıya uygun konular aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

• Güneş enerjisi (PV ve CSP)
• Hidrojen ve yakıt hücreleri
• Rüzgâr enerjisi
• Jeotermal enerji
• Biyokütle enerjisi
• Hibrit yenilenebilir enerji teknolojileri
• Yeşil binalar
• Nükleer enerji ve SMR'ler
• Hidroelektrik ve pompaj depolamalı santrallar
• Enerji depolama
• Santrallerin bakım modellemesi
• Geleceğin enerji modellemesi
• Temiz kömür teknolojileri
• Doğalgaz santralleri
• Kojenerasyon ve tri-jenerasyon uygulamaları
• Enerjide yapay zekâ ve büyük veri uygulamaları
• Enerji sistemi modelleme ve güç tüketimi analizi
• Enerjide IoT
• Yeşil tedarik zincirine enerji çözümleri
• Gerçek zamanlı enerji kaynakları yönetimi
• Akıllı kontrol ve akıllı şebekeler
• Büyük veri destekli akıllı işletmecilik
• Enerji tasarruflu cihazlar ve sistemler
• Enerji uygulamaları için Blockchain
• Enerji modelleme araçları
• Enerjide dijitalleşme ve Gelecek
• Sensör tabanlı enerji izleme, veri analizi
• Enerji Üretiminde verimli kontrol ve optimizasyon
• Enerjiye duyarlı ürün tasarımı
• Elektrik piyasası düzenlemesi
• Yenilenebilir enerji ticareti
• Elektrik Sistemi Restorasyonu
• Enerji ekonomisi
• Blackout ve Black-start uygulamaları


Makale Sunumu
Gönderilen tüm makaleler açıkça İngilizce veya Türkçe olarak yazılmalıdır, başka dergi veya konferanslar tarafından yayımlanmamış orijinal çalışmaları içermelidir.
Tüm makaleler için İngilizce "Genişletilmiş Özet" sayfası hazırlanmalıdır.
Bildiriler şekiller, tablolar ve referanslar dahil 16 sayfayı (iki sütun, 11 punto yazı tipinde) geçmemelidir.
Lütfen gönderiminiz sırasında "Özel Sayı" için olduğunu belirtiniz.
Tüm yazılar JSTER yayın yönergelerine göre hazırlanmalıdır.

Konuk Editörler

Dr. Öğr. Üyesi HASAN TİRYAKİ

Konular: Transdüserler ve Algılama Cihazları, Enerji Dönüşümü ve Enerji Depolama, Güç Sistemleri, Enerji Üretimi, İletimi ve Dağıtımı, Yenilenebilir Enerji,

Elektrik Makinaları, Elektrik Motorları ve Sürücüler, Kontrol ve Optimal Kontrol Yöntemleri, Yapay Zekâya Dayalı Modern Kontrol Yöntemleri

Kurum: Istanbul University - Cerrahpaşa

Prof. Dr. Hafedh BELMABROUK

Subjects: Optics, Photonics and Fiber Optics, Sensors, Fluid Mechanics,

Heat Transfer in Transistors; Renewable Energy, Fluid Mechanics, Microfluidics and biosensor, Heat Transfer in Transistors, Non Linear Optics

Institution: Majmaah University

İletişim: hasan.tiryaki@istanbul.edu.tr
 Contact: Ha.Belmabrouk@mu.edu.sa

*Herhangi bir sorunuz için e-mail adresi jster.editor@gmail.com


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CALL FOR PAPERS TO JSTER

Authors are invited to submit papers for JSTER Journal upcoming issue on scientific, technology and engineering research and application studies.

The manuscript must be original and written in English or Turkish.

Manuscripts for the regular issues are to be submit via online submission system, and also submit via offline mode to the Managing Editors at - jster.editor@gmail.com, a fully Web-Based Submission, peer-review, and tracking system.

Submissions from established and new scholars of writing studies are welcome.
If you are submitting via this web-based system for the first time, you will first be required to register to Dergipark platform from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jster 


From the account you create, you will be able to monitor your submission and make subsequent submissions.

Date of Paper Submission: All time

*** In case of prolongation of the referee evaluation, it will be published in the Early Appearance issue of 2021.

Current Publishing Volume/Issue: Volume - 01, Issue - 02, 2020
You may submit your Initial article via Online Mode here: Submit Article

Website: https://dergipark.org.tr/en/pub/jster  

Publishing Frequency: 2 Issue per year ( semi-annually )

Publication Price : The journal don't charge Article processing charges (APCs) and any submission or publication cost.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sayın Araştırmacı,

Journal of Scientific, Technology and Engineering Research (JSTER) için makale göndermeye davetlisiniz;

Derginin gelecek sayısı bilimsel, teknoloji ve mühendislik araştırma ve uygulama çalışmaları üzerinedir.

JSTER, aşağıdaki bilimsel alanlarla ilgili ancak bunlarla sınırlı olmayan teorik, araştırma ve deneysel çalışmaları yayınlamaktadır:

1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
2. Otomasyon, Bilgisayarlar ve Bilgi Teknolojisi
3. Enerji, Kaynaklar ve Enerji Araştırmaları
4. Yenilenebilir Enerji Sistemleri
5. Makine Mühendisliği ve Mekatronik
6. Nörobilim ve Biyomedikal Mühendisliği
7. Endüstri Mühendisliği
8. Mühendislik ve Yönetim
9. Uygulamalı Mühendislik Bilimleri
10. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
11. Kimya Mühendisliği.
12. Çevre Koruma Teknolojileri